2016. június 2., csütörtök

Aktuális üzenet.

Egyesülni Törekvők, és Akarók üzenete:

Üdvözöllek benneteket Magyar leányok, asszonnyok, fiúk és férfiak!

Nagyon komoly, és tényálló írással készülünk számotokra.

Óriási öröm, és ünnepély veszi kezdetét részünkre, mert ez részévé válik mindennapjaitoknak is. Jelenleg egy kikényszerült tárgyalássorozat zajlik, amiről a tömeges médiák nem mindig biztos, hogy feltétlenül beszélhetnek. Most is e tárgyalások alkalmával, a léteteket érintő kérdésekre akarunk már pontot tenni, mert Ti is, a Mi testvéreink, és nővéreink vagytok. Megérdemli már e Földi nép Szíriuszi rokonaihoz is hasonlóan a szabadságot!

Magyaroknak szól e üzenet!

Mindennapi teendőitekről már mások is sokat beszéltek, de Ti azok ellenére sem voltatok képesek, hogy összetegyétek azt, amitek volt, és van. Ennek oka nagyon összetett volt, aminek már nagyjából csak a visszhangját érzékelhetitek. A Naprendszerben elképesztő mértékű erőt vontunk össze értetek. Rengeteg dolgot megcsináltunk értetek, és igyekszünk tenni az Esemény megtörténtéig. Ami lesz, azt már a háttértárgyalás során magunkhoz, később pedig általatok is jeleznetek, illetve magatokhoz kell vennetek. Erősnek kell hozzá lennetek! Higgyétek el, hogy megéri a fáradozást. Különösképpen az igazság ismerete miatt.

Ennek csakis így van értelme!

A feltételnélküli alapjövedelem is, ami felszámolja a bürokrácia vízfejét, és az átláthatatlanná tett politikai berendezkedést. Részben a Mi, és a Ti közbenjárásotok miatt vált, illetve válik elérhetővé. Ez az egyik legfontosabb tervünk a számotokra.
Már beszélni kezdtek róla a média, és az internet egyes területein, ami egyik legfontosabb jele a helyi, és világra kiterjedő változásoknak.

Emlékeztetve benneteket, más terveinkről is beszélve.

Felszíni, Belső földi és Égi egyesülés.

Az átlátható, és igazságos pénzügyi rendszer.

Az ember központú élet elfogadottá válása.

Az igazság megismerése, hogy elérjétek a Forrás, és Gaia szentséges kapcsolatát, ami kiteljesíti emberiségeteket.

Kérünk benneteket, hogy figyeljetek, mert ez fontos!

Már sokat tettetek érte, de folytatnotok kell! Ne hagyjátok abba, mert ez az utatok része, ami a felszabadulásról szól! Szabadulni a kétarcúaktól végleg.

Mindannyian ki kellene, hogy vegyétek részeteket ebből, amennyit önerőből, és tudatos részvétellel képesek lehettek. Mert ez visz tovább a planéta felszabadításában, mert ez a társadalmiság, és az igazi civilizátság alapköve is. Ettől lehettek újból Magyarok, hogy magatok határozzátok meg sorsotokat. Az ellenséges, és passzív viselkedés nem visz előbbre sem benneteket, sem minket. Ezért is a létünk kölcsönösségen alapul.

Kérünk titeket, hogy olvassatok nagyon figyelmesen.

Segítsétek egymást át ezen az időszakon, amennyire ez emberileg csak lehetséges. Mert már az összes ember megmérettetett. Nincs többé már "teszt", "vizsga", vagy bármi, ami lassítja világunk gyarapodását. Ezek a szavak, akik ezt szokják még használni, mint elengedhetetlen elemei az életnek. Mindannyian az elit áldozatai ők! Rossz, és helytelen tudással. Tudatosan azok a nagyon kevesek még, akik ellenállni akarnak nekünk. Folyamatos, és szigorú letartóztatást élhetnek meg, amíg a világi számláló le nem jár. Ami az Eseményhez kapcsolódik.

Műveleti, és Hivatásos állományunk mindenütt jelen van. Az ő nevüket használni akarók, azonnali eltávolítást vonnak maguk után. Szigorúak a szabályok, de nem teszik legalább élhetetlenné életeteket. Az emberséges emberek életét.

Ez is bizonyítéka szelíd, jóindulatú, de élettapasztalatból is jövő cselekedeteinknek.
A Naprendszer további, és más égi testein is jelen vagyunk. Nagy kiterjedésű műveleteket folytatunk, amik hatásairól csak az általunk kiválogatott, illetve kipihent személyzetünktől értesülhettek.

Bizonyítékot, és igazolást csak a személyes tapasztalat fog nyújtani. Ezért csak az tud már többet, és összeszedett képet adni a felszíni helyzetről, Ti nektek, aki már hosszabb évek óta cselekszik értetek.

Sokuk személye a műveletek nehézsége miatt titok kell, hogy maradjon. Az Eseményt is sokan értelmezitek félre információhiány, vagy a maradék elitista erők hazug, és félinformációi miatt.

A Ti dolgotok az Esemény alatt csakis az átvészelés lesz, mert már nincsen igazán idő a várakozásra! Többségetek csak ilyen formában élheti meg az Eseményt, addig is kérjük azokat, akik még tehetik, hogy tegyenek össze némi élelmiszer készletet, ami pár naptól, maximum 2 hétig terjedően kitarthat! Más formában csakis az elkötelezett egyenruhás, illetve komoly tudással rendelkezők fogják megtapasztalni az Esemény egészét.

Az egészről nem lehet időpontot adni, mert ez egy új történelmi fordulópontja életeteknek.

Nem történhet veletek ellenséges, vagy világot végetérő eseménysorozat! Ez mind csak az elit hazugságai. Illetve még írott hitekben levő tisztázatlan eredetű, és megsem történő történetek.

Ilyen például az Iszlám Állam, a menekülők áradata. Majdnem az egész csak az elit kitalációja, amihez megmaradt forrásaik zömét fordítják. Nincsen értelmük, mert a Hivatásos és Műveleti állományaink is napi szinten dolgoznak, hogy Ti Magyar emberek is, Európa többi nemzetével egyetemben, teljes mértékig elkerülhessétek a pusztulást! Amit az elit már 1000 éve próbált meg ellenetek megtenni! Néhol kisebb, és nagyon fájdalmas sikereik által... Amiért kárpótolni és meggyógyítani kívánunk benneteket. Szeretett Magyarjaink.

Nem tudunk, és nem is fogunk hitegetni benneteket, hogy pár év múlva minden egyes ember milliomos, vagy milliárdos lesz. Vagy esetleg azonnal az űrbe mehet. Mert ez rajtatok is áll majd, ami a Galaktikus Kódexben foglaltak szerint. Csakis a Ti döntésetek, és végigvaló tájékoztatásotokkal mehet végig.

Csakis az egyenlő, és a tisztességes elvű érdemeknek lesz helyük. Olyan berendezkedéssel, ami csak a Magyarokat jellemezhette létük egésze folyamán. A szabad akarat választásai alapján.

Emellett alapos orvosi, és összetett személyreszabott vizsgálatokon fognak azok átmenni, akik velünk akarnak lenni, és dolgozni is. Nem lehet ezalól kivonni magát, aki velünk együtt kíván lenni. Mindennek megvan a maga belsőséges szabálya! Aki mégis megteszi, az csakis jóval később kap újabb esélyt a tisztázást követően.

Az emberiség egy meta-közösség! Itt a Tejút rendszerszerte is elterülő emberi civilizációk is, így voltak csak képesek együttműködni, hogy megértették, és alkalmazták ezt. Ezért erre való tekintettel is kérünk benneteket majd, hogy időnként vegyétek át a tőlünk tanultakat. Csak a komoly, és erős akaratúakat tudjuk igazán támogatni!

A többieket csak felsegíteni, és ápolni tudjuk, ameddig olyan elkötelezettekké, és erősekké válhatnak, akárcsak az őket ápolók. Ha tudatosan erre is törekszenek, mert ezt tekintik életük céljának. Mi csak a legjobb eredményt akarjuk elérni.

Nem tartoztok nekünk semmivel, mert ez a feltételnélküli szeretet alapja. A megbocsátás előszele.

Minden ami megtörtént most is veletek. Mindannyian a korok visszhangját élitek, ami majdnem teljesen eltörölte Magyarságotok lényegét. Örökségeteket a Szíriusz A naprendszerének lakóival. A Szkíta-Hun Földi kapcsolatotokat, és a mostani idők Magyarságának lényegét. Az emlékezést önvalótokra.

Az emberre. A teljes létetek lényegére!

Ez volt üzenetünk számotokra, az Eseményig nem lesz új üzenetünk.

Bizalom a hitben, lét az erkölcsben, tisztelettel az életiránt.

Legyetek jók, körültekintőek és tisztán sikeresek, mint bármelyik igaz Magyar!