2013. június 28., péntek

36. Bejegyzés: Pillanatok a függőny mögött...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben a mostani mi síkunkon zajló vihar előtti csendről és a másik alsóbb és felettünk lévő síkokon is zajló hullámzó eseményekről kívánok írni.

Ez az egész időszak most vagyis 2013 már több mint 6-7 hónapja tart. Na ezt az időszakot én szinte alig pár hétnek illetve sok más értelemben felgyorsult időszaknak tudtam/tudom csak érzékelni. Egyre mélyebben érzem, hogy minden ember életébe, aki teljesen felébredt. A Fény képviselői a maguk módján belenyúlnak és szó szerint kifacsarják, kiszedik vagy kicsavarják az olyan egyéneket és elemeket, amik vagy akik már egyáltalán nem tartóznak a felébredtek életébe. A felébredettek is, akik ténylegesen teljesen felébredtek éreznek egyfajta lebegő érzést, ami egyszerre csodás, de egyszerre sokkoló is. Ezzel nincs egyáltalán semmi baj, mert most jön az, amit a nagy próféciák és az összes nagy vallás is hirdetett. Van, aki ezt elragadtatásnak, eltűnésnek vagy pedig elmenetelnek értelmezi. Valójában az összes itt felírt értelmezés megfelel a maga perspektívájában.

Ugyanis a régi Vaskori elit elmegy. Vagy így, vagy úgy. Isten (Teremtő Atya-Anya/Univerzum/Forrás stb.) malmai lassan, de őrölnek. Ez nemcsak nekik szól, hogy ezt a malom őröl, hanem minden emberen keresztül megy ez az őrlő, aki belekapaszkodik az illúziói révén ebbe a "gabona" és nem akarja tudomásul venni, hogy az átalakul "lisztté" és mindenáron arra törekszik, hogy abból magához vegyen minél többet és megtartsa azt. Itt most maga a "gabona" tökéletesen ráillik az anyagi tárgyak egészére. Pénz, lakás, autó, személy stb. Mind erre ráillik. Maga a "liszt" fogalma itt az átalakulás beteljesedését jelenti spirituális szemszögből. Addig Isten malmai, amik őrölnek, de lassan magát az életet jelentik. Ez zajlik itt most a Földön, ha nagyon dióhéjasan fogalmazok. Mindannyiunk életében ez a folyamat zajlik, ami próbára teszi azokat, akik ragaszkodnak vagy harcolnak. De viszont jutalmazza azokat, akik elfogadnak és szeretnek tiszta szívből.

Ezt látom, ami zajlik a palettán, hogyha rövid, de egyértelmű hasonlatokban gondolkodva leírom a világunkban zajló helyzetet/helyzeteket.

De mivel magam magyar vagyok és nem másik nemzetnek a gyermeke és az Isten is engem magyarrá tett, mert kiérdemelve ezt az életet megteszem, hogy minél több szeretet és Fény lehessen jelen a Földön. Itt most elkezdve boncolgatva ezt a témát.

Két részre bontva kezdem el boncolgatni a jelen helyzetet. Az egyik itt a fizikai síkot érintve a másik rész meg a nem-fizikai síkok rám eső részét érinti. Szóval ezért kérlek kedves olvasó! Az itt leírtak az én intuíciómból kiindulva íródnak le és ennek tekintetében nem kell elhinned, hanem csak megtekintened, hogy magam mit érzek ebben a világban, amik történnek. Még mielőtt elkezdem a boncolgatást meditálj egy kicsit és helyezd magad a szívedbe. Ha úgy érzed, hogy készen állsz, akkor bele is vágok a közepébe. Először következzék a Földi sík aztán a túlsó sík.

Itt a Földön magam azt érzem, hogy az elitnek a tagsága, ha piramisrendszerben gondolkodom, akkor azt érzem róluk, hogy fentről lefelé elindult egyfajta szétziláló folyamat, ami őket a piramisukkal együtt megrázza és folyamatosan recsegteti és ropogtatja. A tetején ők (az elit) vannak és mivel minden lehetőséget és eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a piramisuk, ami szó szerint a szervezetekből (kőből) és az emberekből (habarcsból) áll. Egyben maradhasson.

Ez a piramis, ami a Föld szinte minden országán átível és az olyan részei, amik kétféle formába sorolhatók. Lesznek a "kővekből" olyan részek és a "habarcsokból" is, amik újra lesznek rövidesen a Létezés által hasznosítva és lesznek olyan részek is, amik a recsegés, a tördelés és az omlás következtében eltávolodnak és végül eltűnnek a mélységben.

Amik megmaradnak részek azt a Létezés újrafogja hasznosítani és átfogja alakítani azokat a részeket. A piramis formája is megfog változni gömbbé. Ahol nincsen csúcs és alárendelés. Lesz helyette gömb, ahol tiszta egyenlőség és teljesen egészséges/önkéntes alapú mellérendelés van. Ebben a piramisban pillanatnyilag ez a gömb már kialakult. Csak most történik az is, hogy a gömb, ami erősebb és frissebb anyagokból is áll azok szállingóznak lefelé a gömb irányába. De ez a gömb nem lesz teljesen olyan anyagból, mint maga a piramis, mert csak tiszta és teljesen új anyagot fog tartalmazni. Az újrahasznosítás során felújításra és hatalmas megtisztulásra fognak kerülni ezek az anyagok. Ezért ez a gömb forma végleges megszilárdulását és egyben hihetetlen rugalmasságát is előfogja idézni.

Most ezért is itt a piramison belül, akik már a gömbben vannak azok segítenek azoknak, akik hajlandóak a piramisból átmenni a gömbbe. Aki nem jön az sem baj. Mert ebben a gömbben is most átmenetileg korlátozott a hely és kisebb ennél a kolosszálisabb méretű piramisnál. De ahogy a Létezés folyamatosan formálja a munkája segítségével ezt a gömböt úgy lesz a gömb idővel is hatalmas. Ez vár itt minket a Földön.

A már letört és még letörő piramis kő és habarcs darabkák még "megpróbálhatnak" megakadni a gömbön, de mivel nincs rajta fogás ezért szépen lassan lefognak csúszni. Túl nagyok és egyben túl nehezek ennek a gömbnek a számára, hogy megmaradhassanak rajta. Mert ugyanis ezen a gömbön csak két bejárat létezik. És ezeket olyan energiák (entitások) védelmezik és tartják karban akik/amik a gömb tisztán tartásáért és rugalmasságért lettek felelősek.

Itt a fizikai síkon ezt úgy kell értelmezni, hogy minden olyan erő és csoport, amik/akik hozzátartóznak egyfajta én-érdek-alárendelés háromszöghöz. Ezek a csoportok hiába próbálnak bármit is tenni, hogy megmaradhassanak. Egyszerűen a hitelüket vesztik és az emberek már nem fogják őket egyáltalán támogatni. Egyre keveseket lehet velük becsapni, hogy csak ők a jó és a megoldás egymaguk mindenre. Ez persze a szabad akarat következtében elhúzódhat, de hivatkozva itt Isten malmaira ez a folyamat végleges és azt fogja eredményezni, hogy az ebbe a háromszögbe (én-érdek-alárendelés háromszöge) tartozók nagy része, ha nem kapja meg a felismerést végleg belefulladnak az illúzióikba és csak saját magukat húzzák le a mélységbe és még az is lefogja őket dobni magáról, aki még most egyelőre vakon és megvezetve megbízik bennük. Ez lesz az érvényes az összes politikai pártra, rendvédelmi szervre, igazságszolgáltatásra, médiára, vállalatra, személyre és mindenre, ami a piramishoz tartózik (még).

Ezt pedig nemcsak maga a Teremtő idézte elő, hanem pusztán az ember is. Ez lesz a világgal is. Megtisztul és a sötétség helyét a Fény veszi át. Bármit is próbálnak fennhangon mondogatni, hogy őket válaszd, mert ez okozza neked a jót az Isten te eléd fogja tenni az igazságot róluk. Leveszi az álarcukat, a ruhájukat és a belsőjüket is megfogja mutatni neked. Napról-napra egyre többet vesz le róluk, amit az általuk művelt "elfoglaltságok" következtében észre sem fognak venni, mert nem is akarják majd ezt észrevenni. Hiszen ők nem tudnak hinni abban, ami pedig igaz.

Az a személy is, aki még alszik fel lesz rázva. Akár tetszik neki, akár nem, mert az Isten nem kívánja már azt nézni, hogy az alvók, akik miatt (is) sok elfajult esemény történt a bolygón a hirtelen jövő felfokozott ingerek következtében kárt fognak tenni önmagukban és ezáltal másokban. Erről a Fény erői már tudomást szereztek jó ideje és ezért megy ez az elhúzódás (Az Eseményt illetően) is részben, hogy majd egy fény zubbonyt húzzanak az alvókra, hogy ameddig dühöng addig nem ártson se magának se másnak. Aztán amint a dühöngése lejárt egy felébredt egyén (Fénymunkás) odafog térni hozzá, hogy aztán elmagyarázza a hirtelen felébresztettnek, hogy ez az egész ameddig aludt ez történt a világban és körülötte is. Aki persze először döbbenten fog kinézni önmagából. Ekkor ez a zubbony is levételre fog kerülni róla. Ez után kezdődhet csak az igazi munka, ami szintén nagyon sok lesz, mert ezt teremtették tudattalanul és ennek eltakarításra kell kerülnie.

Ezért is a régi szervezetek megszűnnek vagy átalakulnak. Sok fog megszűnni, mert nem lesz rá már szükség. Az átalakuló szervezeteket a régi tagjaik közül csakis a tiszták vezethetik. Nem lesz lehetőség a régi trendek szerint vezetni, mert az Isteni törvények szigora azon nyomban odavetül.

Természetesen ez mellett az egyéni életekben is a fizikai családmodell szétfog esni (Főleg az érdeken alapuló és aszerint élő családok...) és a helyét a lélekcsalád modellje fogja átvenni. Nem lesz szükség az értelmetlen érdekeken és más alárendeltségen alapuló kapcsolatokra sem. Ezért is ezt a Teremtő szétfogja választani, ami már most is zajlik és szó szerint érezhető. Ezért is az ikerlángok itt szabadon összefognak futni. Aminek a következtében az élet tényleges szabadság és tökéletességgé válik.

Mindenki megfogja érteni és elismerni, hogy a Létezésben mindannyian a Föld társteremtői és az Univerzum elválaszthatatlan részei vagyunk. Legyen ez az elválasztása bárkinek tudatos vagy tudattalan döntés a Teremtő lefogja szedni mindenkiről ezt a fátyolt, ami csak korlátoz. Ez alatt azt kell érteni, hogy a szereteten alapuló vallások átalakulnak és lazábbak lesznek bizonyos fokig. Tehát megszűnik az erőszakos térítés és minden, ami különbözik az adott dologtól, hogy démonizálják vagy az "Az én utam csak az igaz a többi hamis..." nevű dogma. A szeretetlenségen alapuló vallások és szekták végleg elporladnak. Aki benne kíván maradni megteheti. Csak akkor a Teremtő küldeni fogja az igazságot róluk, hogy ez meg az van benne és, ha mégis ezt kívánja követni az adott személy semmilyen retorzió nem fogja az ilyen egyént érni senki és semmi részéről sem. Ameddig az a szabad akarat törvényének ismeretében történik.

Ezáltal az Én tudat átalakul szimbiotikus Mi tudattá. (5D társadalmak ilyenek.) Ez az alapja az új Földi társadalomnak is.

Ezek lesznek a mi síkunkon, amit természetesen az elit a propaganda eszközeivel és csoportjaival mindenáron megpróbál számos irányba elferdíteni vagy meghamisítani. Ezzel is az ébredés folyamatát lehetőleg összezavarni (csak rövid időre) vagy leállítani (erre már nincs lehetőség). Ezért is az önismeret a titok és nem más, ami segít ezeket az információkat kiszűrni az igazaktól és a hamisaktól. Ezért fontos minden egyes információ elolvasása/megtekintése közben a belsőhangra figyelni. Mert a belsőhangod tudja, hogy melyik a jó irány és mi nem. Ezért is a média 90%-a nyugodtan mellőzésre kerülhet. Az üzenetek is, amik másik dimenziókból jönnek azok is nagyon megfognak szaporodni. Lesz közöttük bőségesen pozitív, de egyben negatív is. Ahol arrogancia, vádak, bonyolultság és várakoztatásra sulykolás lesz. Az olyan üzeneteket nyugodtan hanyagolhatod.

A legjobb módszer szituáció vizsgálatra a meditáció. Az igaz üzenetekre biztatás, bölcsesség, szeretet és egyszerűség a jellemző. Ezen kívül vannak a furmányosúbbak is az üzenetek tekintetében. Ezeket úgy lehet csak megkülönböztetni, hogy megpróbálod megérezni az energiájukat. Ahol fehér/arany színű az energia az tiszta forrás. A fekete/szürke energia az viszont nem az. Ezért kell nagyon éber tudatosnak lenni, ami csak meditáció által és nyugodt elme segítségével tartható fenn.

A Földi helyzet fizikai részét illetően ennyit tudtam megosztani.

Áttérek a nem-fizikai síkokra.

Jelenleg a nem-fizikai síkokon a Fény erői már nagyon sok zugot kitakarítottak, de még mindig vannak úgynevezett gócpontok, ahol a másik oldal erői koncentrálódnak és próbálják a főképp zavaró tevékenységeiket véghez vinni. Amik természetesen minden egyes alkalommal egyre kevesebb sikert fognak hozni nekik és végül emiatt elfáradnak. Aztán vagy belepusztulnak a fáradtságukba vagy pedig feladják a küzdelmet. Sokuk inkább fanatikus módjára végzi a dolgát és végül bele fog pusztulni a tevékenységébe. De mivel a Fény erői is már ezt a végső elsöprő harcot vívják a sötétekkel, ahol a Fény győzelme már biztos. A Földre vonatkozó "Eseményt" is a Teremtő rövidesen elindítja, mert már minden lehetőség és körülmény adott lesz az elsöprő és gyors lefolyáshoz.

Köszönöm a figyelmet!
 Írta HUNFény

2013. június 23., vasárnap

35. Bejegyzés: Cobra poszt 3. Angolról magyarra fordítva...Short Situation Update
 
Rövid helyzetjelentés

Significant progress has been made after the opening the Portal on May 25th.

Hatalmas előrelépést sikerült elérni a Május 25-ei portálnyitást követően.

On the non-physical planes, the final offensive of the Light forces to clear all remaining negative entities has commenced. This offensive will continue until the final and complete liberation of the non-physical planes and the Light forces will not retreat under any circumstances. This offensive is one of the key elements for the planetary liberation and we can compare it with Operation Overlord offensive in 1944 which decided the victory of the Allied forces in World War 2. Although it will still take some time for the liberation to be completed, our victory is assured. 

A nem-fizikai tereken, a Fény erők végső támadása, ami a végleges megtisztítását takarja a negatív entitásoktól ezeken a tereknek már megkezdődött. Ez a támadás folytatódni fog egészen addig, ameddig a végső és a teljes felszabadulás a nem-fizikai tereknek nem lesz teljes és a Fény erői sem fognak visszavonulni semmi esetre sem. Ez az offenzíva az egyike a kulcs elemeinek a bolygó felszabadításához, amit hozzáhasonlíthatunk az Overlord hadművelethez 1944-ből, ami végleg eldöntötte a Szövetséges erők győzelmét a második világháborúban. Habár ez is igényelni fog némi időt, hogy a felszabadulás beteljesüljön, de a győzelem biztos.

In the subterranean network below the surface of the planet, a process of integration of the Resistance Movement into the Galactic Confederation is taking place. Many different positive cosmic races are building their bases in the deeper portions of the underground network as part of spiritual, cultural and sociological integration process. You need to understand that only about 70 percent of Galactic races are humanoid and there are many exotic forms of life out there. Nevertheless, cosmic Love is the deeper bond which connects all these races, no matter how strange or exotic their physical body or psychological makeup might be. This integration process will strengthen cosmic Love and brotherhood between different cosmic races and the Resistance as part of preparations for the First Contact for the surface population which will happen after the Event. The other part of this process will include the appearance of certain members of some of those races on the surface of the planet within this year of 2013. Those appearances may or may not be public. Details about this project must remain classified for now. 

A földalatti hálózatok, amik rögtön a bolygó felszíne alatt vannak egy integrációs folyamatuk is kezdetét vette kiindulva az Ellenállási Mozgalomból át a Galaktikus Konföderációba. Rengeteg különböző pozitív kozmikus faj építi ki a saját földalatti bázisát a mélyebb szegletek részeként ennek a földalatti hálózatnak, amit spirituális, kulturális és szociológiai integráció formájában valósítanak meg. Meg kell értened, hogy csak körülbelül a 70 százaléka a Galaktikus fajoknak humanoid és annak is sok egzotikus életformája van kint. Mindazonáltal, a Kozmikus Szeretet az ő mélyebb motivációjuk, ami összekapcsolja ezeket a fajokat, nem számít, hogy mennyire furcsa vagy egzotikus a fizikai testük vagy a lélektani felépítésük mivolta. Ez az integrációs folyamat meg fogja erősíteni a kozmikus Szeretetet és a testvériséget a különböző kozmikus fajok között és az Ellenállás között a felkészülés részeiként, ami az Első Kapcsolatfelvételt takarja a felszíni emberiséggel, ami meg fog történni az Eseményt követően. A másik része ennek a folyamatnak, ami tartalmazni fogja a felbukkanását egyes egyének számára és néhány faj is közülük, akik a felszínen fel fognak bukkanni 2013-ban. Azok a felbukkanások lehetséges vagy nem lehetséges, hogy publikusak lesznek. A részletek erről a projektről egyelőre titkosítva kell, hogy még legyenek.

Needless to say, there are many projects and operations taking place behind the scenes and hopefully soon there will be results and I will have interesting news.

Szükségtelen mondani, hogy rengeteg projekt és művelet vette kezdetét a háttérben, ami remélhetőleg hamarosan eredményekkel is jár, és mellékesen érdekes hírekkel is beszámolhatok.

Fordította HUNFény 2013. június 20., csütörtök

34. Bejegyzés: A gazdagság értéke és értékelése spirituális szemmel.

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy a mai napon fogant felismerésem kívánom veled megosztani. Méghozzá azt, hogy a gazdagságot, hogy lehet értékelni úgy spirituálisan, hogy nem csúszol bele magába a gazdagságba. Pontosabban nem szállsz el tőle, de nem is vakíthat el. Hanem egészségesen tudod értékelni és használni az egész életedben és másokéban is összhangban.

Előbb kezdeném a felismerésem alapjával. Vagyis tehát magával a gazdagság fogalmával a magam szemszögéből. A gazdagságot úgy tudom értelmezni, hogyha van valamilyen szellemi vagy lelki értéke is annak az adott gazdagságot jelképeződolognak. Legyen ez akár egy egyszerű fizikai tárgy. Most itt a kézzel fogható dolgoknál maradva. Amikor is jött nekem ez a felismerés én akkor egy 700 ml-es sportitalt fogyasztottam el, amiben megláttam a fizikai érték mellett azt úgynevezett lelki és szellemi értéket is. Ez a felismerés eleinte furcsán hatott rám is, de az volna a lényege, hogy szellemi értelemben ez a sportital felfrissített kissé, addig lelki értelemben meg "Ittam egy jót." hangulatot hozott fel bennem. Addig meg pláne a fizikai testemre hűsítőleg hatott, ami ilyen esetben úgy tudja szimbolizálni a gazdagságot, hogyha mind a három részünkre pozitívan hat.

Maga a spiritualitás is a gazdagság fogalmát erre a három egységessé vált részünkre osztja le. Ha most úgy gondolkodom, hogy na a fizikai testem éhes vagyis rám jön az a vágy is, hogy egyek valami finomat, amit a lelki részünk indukál, hiszen vágyik egy finom ételre, amivel már kitudja elégíteni idáig a lényem két részét. Vagyis a lelkem és a fizikai testem ezzel a vággyal. A szellemi részünket csakis a feltétel nélküli szeretet tudja kielégíteni tökéletesen. A többi olyan dolog, amit meg szelleminek neveznek, de nincs benne egyáltalán tiszta szeretet, de mégis valamilyen módon hamis szándékból kifolyólag szelleminek neveznek annak egyáltalán nem lehet semmi köze sem a szellemiséghez (spiritualitáshoz), sem a szeretethez, de még a gazdagsághoz sem.

Tehát mint fentebb is írtam a gazdagságot nem lehet csak egyetlen egy meg vagy nem megfogható részhez kötni itt a világon. Mégis a Földön nagyon sokan csak egy dolgot tartanak fontos dolognak a boldogsághoz és itt most nem egyedül a pénzről van szó, hanem magáról egy az anyagi világban materializálódott dologról, amibe bármilyen anyagi felépítéssel rendelkező dolgot belehet helyettesíteni a gazdagság és a boldogság fogalmának tekintetében. Legalábbis az illúzióra vagy illúziókra alapuló gazdagságnál/boldogságnál van ez így. Ilyen például az, hogy egy személy vagy egy tárgy meglétének az egyetlen feltétele (legtöbb esetben) a (látszat) gazdagságnak/boldogságnak.

Maga a boldogság egy egyszerű lelkiállapot. Méghozzá egy teljesen természetes lelkiállapot, amibe minden egyes ember be tud kapcsolódni, akiben lángol a tiszta feltétel nélküli szeretet. Ez természetesen igaz azokra a földönkívüliekre is, akikben ott van szintén a feltétel nélküli szeretet. Szerencsére az ilyen földön kívüliek alkotják a nagyon nagy többséget (98%) ebben a Galaxisban.

Magát a boldogságot csakis teljesen természetes körülmények között lehet megvalósítani. Tehát tökéletes belső nyugalom és harmónia esetén. Más különben a boldogság látszat boldogság lesz vagy pedig létre sem fog jönni egészen addig, ameddig nem teremtjük meg a belső nyugalmunk és a belső harmóniánk, ami a külvilágra így kivetül. Ez igazából úgy kapcsolódik most a gazdagsághoz, hogy amikor nincs benned belső blokk, ami leválasztana téged a Forrástól (Teremtő Atya/Anya-Univerzum-Isten stb.), akkor olyan tekintetben tudod értékelni a szellemi/lelki/fizikai gazdagságodat, hogy arról tudod, hogy örökös és folyamatos, mert hiszen a Teremtő sosem vesz el tőled úgy egy dolgot, hogy veszteség érjen téged, hiszen amikor egyik kezével elvesz tőled valamit azonnal a másik kezével nyomja is feléd azt a másik (jobb) dolgot, ami most tegyük fel, ha az Isten elvett tőled mondjuk 200.000 Ft-ot egy szituációd során, akkor ellenérték gyanánt kapni fogsz a Teremtőtől egy barátságot, ami jobban szolgálja a te spirituális fejlődésedet. Vagyis a Teremtő sosem fog neked veszteséget okozni semmilyen tekintetben sem, hanem csak kiegyenlít és áthelyez téged a fejlődés következő szintjére. Ez megy az Univerzum más szegleteiben is.

A Földön is valójában önmagában a (programozott!!!) ragaszkodás okozza az anyagi problémák többségét, mert egyszerűen a Földön élő emberek nem képesek megérteni azt, hogy valójában sosem szenvednek el veszteséget, hanem csupán cserét, aminek az a lényege, hogy tanítson téged valamire. Jelen esetben itt a Földön az Eggyé válásra.

Ezért is a földönkívüliek sosem ragaszkodnak semmihez, hanem pusztán csak létrehozzák és alkalmazzák azt vagy azokat a bizonyos dolgokat (pl.: technológia, eszme, filozófia stb.), amiket ők társteremtők gyanánt a saját világukban úgyis kezelnek, hogy az a Teremtőből meg belőlük is ered. itt jön képbe igazán az Egy fogalma is.

Így szavakba önteni a gazdagságot csak részlegesen lehetséges, mert annyira sokrétű és csodálatos, hogy önmagában ebben a cikkben csak árnyékolni lehet a fogalom 100%-os jelentését. Maga az Univerzum is egy ugyanilyen dolog. Vagyis csupa gazdagság.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. június 14., péntek

33. Bejegyzés: A hit és a felsőbb világok kapcsolata.

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy nagyon fontos felismerést és ezzel egyben egy érdekes kapcsolatot szeretnék neked feltárni. Méghozzá magáról a hitről és a felsőbb világok közötti kapcsolatáról.

Ez a kapcsolat, amit sokan itt a Földön fenntartanak jobb esetben tudatosan, mint amilyen a felsőbb világokkal, vagy azok egyikével való kapcsolat. Vagyis az 5-ik dimenziós és afölötti világok és a Földi síkon/síkokon élőkkel való kapcsolat. Ez a típusú kapcsolat felvétel és fenntartása csak egy tényező jelenlevésével lehetséges, ami nem más, mint a hit. Na jó természetesen e mellé a tényező mellé kell még számos személyes jellegű dolog, ami fontos, hogy jelen legyen. Mint, amilyenek egyike az őszinte szeretet teljesség, a tisztelet, az alázat, a nyitottság, a belső tisztaság, a vágy, hogy más magasabb szintű világokkal a kapcsolat létrejöhessen. Lehetőleg 51%-ban jelen kell, hogy legyen benned a pozitivitás, mert 50% alatt lévő pozitivitás esetén csak az olyan világokkal kerülhetsz kapcsolatba, amikből sok jó, és tanulságos fejlődés nem igazán származhat. Most ezekből nem kívánok egyet sem említeni, mert te kedves olvasó te is tudnál nem egy ilyen helyet felsorolni, na de rájuk több szót ne is pazaroljunk. Folytatnám a fejtegetést a tényezőkkel.

Na, de most itt csak egy tényezőnél kívánok maradni, ami nagyon fontos itt a Földön, és az maga pedig az emberi tényező. Vagyis maga az ember puszta jelenléte. Hiszen a Földön az ember társteremtőnek számít. Ami azt jelenti, hogy leszületésekor kap egy olyan lehetőséget (normális esetben), hogy társteremtő ként ügyködhet/ügyködik a bolygó fejlesztésében és rendben tartásában Gaiaival és a Teremtő Atyával/Anyával karöltve. Ami addig tart(ana), ameddig az adott személy szabad akaratából kifolyólag nem távozik el átadva más embereknek a helyet.

Ez így menne a Földön, ha nem lenne ez az elnyomó elit, ami még mindig folytatja az álmok futását az emberek megzavarása és elnyomva tartásának érdekében világszerte. Na most mivel a legtöbb Földön élő emberből egyszerűen hiányzik a tiszta belülről jövő hit ezért nagyon nehéz helyzet áll fenn, mert az emberek részben jogosan várnak bizonyítékokat sok mindenre. Csak sokan félnek hinni még a saját szemüknek is, amikor pedig a bizonyíték ott van előttük, vagy pedig megkeresik a bizonyítékot neki. Van ilyen is. A hit azért igazán fontos, mert a hited adja meg a kezdő lökést, hogy elindulj valahova az utadon. Mivel ha nem hiszel önmagadban, akkor kiben hinnél, hogy jobbá tegye helyetted és érted az életed. Ilyen embert és lényt sosem fogsz találni a Földön, mert akkor valószínűleg nem ember, hanem növény vagy állat lennél. Az Isten sem helyetted, hanem csakis veled illetve rajtad keresztül tud tevékenykedni a te életed segítésében, és a világ rendbehozatalában. Másképp nincs lehetősége sem neked, de sem a Teremtőnek a világot helyrehozni, mert egyszerűen leblokkolód az ő erejét a te tudattalan reflexből jövő döntésed által, mert egyszerűen nem kívánsz aktív lenni. Magam ezt csak alátámasztani tudom, mert régen én is az önsajnálatba menekültem és meg is lett az eredménye. Aztán meg jöttek a jelzések (szerencsére), hogy összeálljon a kép és, hogy miért voltam abban az állapotban akkor és miért lettem az, aki most vagyok. Megvallom még mindig elcsodálkozom a sok folyamatosan az arcomba jövő dolgon, hogy mennyire lehet használni a magad és a közjó érdekében is az erődet, amit a Teremtő ad a kezedbe (is) szó szerint. Aminek csak egy kulcsa két felé szelve, hogy meglehessen őrizni és folyamatosan használni. Ami nem más, mint a hit és a kitartó önmunka.

Vannak emberek, akik a hitük által hoztak létre egy vállalkozást és működtetik is a mai napig sikeresen. Vannak, akik a hitükre támaszkodtak és olyan eredményeket vagy sikereket értek el, amiket még a legvadabb álmaikban sem mertek elképzelni. Na jó! Jönnek olyan esetek is, ahol a hit (sem) elég, de ezek is valószínűleg okkal történnek legyen is az bármit vagy bárkit érintő dolog. De ezeket sajnos meg csak elfogadással lehet "átvészelni", ami tudom nagyon rossz. De ez van.

Ez tudom sok embernél nem tetszést váltott most ki, de sajnos ilyenek a Földön mindennaposak mindenki életében, de mint írtam ez sem a véletlenek műve. Ezért aztán, hogyha nem sikerül valami a tiszta szívedből jövő hited ellenére sem, akkor azt biztos a Teremtő (!!!) azért vette el tőled azt az egy vagy több dolgot, mert talán jobbat kíván a helyére tenni és nem akarja, hogy szenvedj feleslegesen miatta/miattuk. Ez maga a Létezés rendje a Földön és az Univerzum többi szegletében is.

De haladjunk tovább a téma főbb szegletére. Vagyis a hit és a felsőbb dimenziós világokkal való kapcsolatra. A hited mint tudod nagyon sok mindennek ad erőt, hogy elhiszed és tudomásul is veszed. Ugyanez van a felsőbb dimenziókkal való kapcsolat felvétellel is részlegesen (!!!). Mert hiszen, ha hiszed, hogy a Sziríusziakkal kapcsolatba léphetsz, mert szeretnéd megtudni, hogy te tényleg onnan származol e, és a feladatod is ténylegesen tőlük van, akkor biztos a siker az alap felállás szerint. Ez maga az alap feltétele, hogy egy ilyen fajta kommunikáció sikerrel záruljon.

Itt a Földön különösen is a hitet szándékosan különböző propaganda gépezetek segítségével összekeverték a vallással, mert csak a vallásos hisz, addig meg az, aki csak a rideg logikára, és a folytonos véletlenekre bízza magát. Az meg mindig csodálkozik, idegeskedik és aggódik hogy miért nem a kiszámolt/kigondolt dolog szerint történik minden. Természetesen van ennek az ellentéte is, de hát itt ilyen a Létezés. Elsősorban az a fontos, hogy hiszel e magadban és megmersz bízni e az érzékeidben is. Velem is idáig ez volt a legnagyobb probléma, hogy tényleg igaz e, amit érzek? Aztán meg mit ad Isten az esetek nagy többségében az történt velem, amit éreztem. Konkrétabban egyes személyekről éreztem ezt-azt és kiderült, hogy kellemesen is csalódtam az esetek zömében. Aztán meg egyszerűen azok, akikkel és mindennap kommunikálok telepatikusan ők meg küldik nekem a bizonyítékokat, de már olyan szinten, hogy nyaggatnak vele, hogy higgyem már el, hogy ez nem fantázia vagy őrültség, hanem igaz és valós.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. június 11., kedd

32. Bejegyzés: Ne kövesd tovább a régit, hanem csak légy önmagad!

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy fontos dologról szeretnék neked írni. Méghozzá arról, hogy most a régiek, akiket csak pusztán nevezzünk az elitnek. Mindenáron ragaszkodnak a hatalmukhoz. Tudom ezzel még nem mondtam most semmi újat. De jelenleg az emberek életében mindenütt világszerte meglátszó, hogy ki az, aki fent van és ki az, aki lent. Ez mindenkinél úgy van, ahogy kell lennie. Tehát a Teremtő tervei szerint.

Most azt a felkérést kaptam a Felemelkedett Mesterek egyikétől Jézustól, hogy tolmácsoljam nektek az ő üzenetét. Azt üzeni, hogy ne kövessétek tovább a régi hiedelmeket, a régi vaskori gondolkodást, a régi leláncoló függéseket/függőségeket okozó tevékenységeket. Válasszátok magatokban a feltétel nélküli szeretettet, mert ez tud csak felemelni. Minden más csak lehúzhat. Itt most az elitnél is maradva. Az itteni elit elmebetegekből áll. Aki nem hiszi nyugodtan utánuk járhat, mert egyre többen számolnak be a hivatalos fősodratú médiákban is. Magyarországon is a legtöbb nyilvánosan szereplő politikus az. Ne kövessétek őket tovább! Mert csak káoszt, anarchiát, gyűlöletet, konfliktust és alacsony rezgésű dolgokat hoznak létre és magukkal. Aztán meg 4 évente jön megint a bábok színének cseréje. Aki olvassa e sorokat és nem hisz a saját szemének vagy fülének sem e tények láttán vagy hallatán sem az csak magának árthat.

Már a Teremtő Atya/Anya és a Földanya közösen dolgoznak azon számtalan más felsőbb dimenzióban élővel, hogy a mi világunkba átküldjék ide a Fényt. Az a dolog, amit Eseménynek neveznek nagy részt rajtunk is múlik, hogy mikor történik meg, mert ahogy látja az Isten az embereken az önmunkát és a változtatni akarást annál nagyobb lesz az esély rá, hogy az Esemény annál hamarabb beindul és ezáltal megszabadulhatunk az olyanoktól, akik csak felelőtlen gyerekek módjára játszanak a bolygó és az emberiség sorsával. Semmire sem tekintetben önmagukon kívül, vagy még arra sem. 

Most csak azt tehetjük, hogy magunk deklaráljuk a függetlenségünket a régi Vaskortól minden értelemben. Aki ezt megteszi az már egy lépést tett az Aranykor felé. Magam is ezt teszem minden pillanatomban, amikor ébren járok kelek a Föld különböző szegleteiben, és mutatom a példát. Vagyis élem az életem a spiritualitás jegyében és, aki szeretne mellettem jönni az úton és felkér, hogy tanítsam azt én megtanítom addig a pontig, ameddig engedi és kéri. Azután tovább megyek az utamon. Így megy ez és nem másképp.

Na most ezt nagyobb mértékben is ellehet képzelni amikor egy fiatalabb Földi/földönkívüli faj/fajok tanul az idősebb Földi/földönkívüli fajtól/fajoktól. Ugyanez megy az egyéni életben is csak kisebben. Csakhát embereknél.

Most itt a dolgunkat magunknak kell rendbe tenni a mi ráeső részünkre. Vagyis a belsőnkre kivetülve kell dolgozni önmagunkon, hogy összhangba kerüljünk a Létezéssel (Univerzummal). Minden lehetséges formában. Ez nem azt jelenti, hogy vallásos vagy valami szekta tagja leszel. Nem erről van ebben egyáltalán szó. Pusztán hozol egy egyszerű és felelősségteljes döntést, hogy alkalmazol egy elvet. Ennek az elvnek a neve "Élni és élni hagyni" elv. Ez maga a spiritualitás alapja is. A többi csak a kiteljesedés kísérő jelensége, ami bearanyozni képes az életedet is, hogyha engeded.

Az itteni elitre is kicsit rátérve. Azt kell tennünk, hogy elkezdünk szétnézni a mi tájékunkon. Magam azt látom, hogy az egyetlen megoldás, ami képes a magyarságot (magságot) összehozni. Az maga a Borbély József által kigondolt és megjelenített Apostoli Magyar Királyság. Teljesen a spiritualitás alapján van ez a társadalmi modell is. Magam ennek nevezem. Itt nem kell semmiért sem fizetned Ft-ban mérve, hogy ennek a társadalomnak a tagja lehess. Pusztán hoznod kell egy döntést érte. De ez pusztán azzal jár, hogy a Ft helyett az STK lesz a pénzed neve. Nem kell olyan dolgokat ezentúl fizetned mint amilyen a mostani (illegitim) kormányzat teljes adórendszere. Az AMK-ban nincs adózás, mert maga a pénzrendszer egyszerűen mindenkinél úgy működik, hogy az emberek a Szent Koronát képviselők jelenítik meg magát a mindenséget. Úgy értve ezt, hogy a pénz, amit alapvető havi jövedelem néven kapsz minden hónap elsején az egy elektronikus számlára (pénztárcára) jut el. Havi 1.000 STK vagyis 200.000 Ft. Amihez pusztán a személyid, lakcímkártyád, egy fotó magadról és egy androidos NCF technológiával rendelkező mobiltelefon szükséges. Bővebb információkat a weboldalukon találsz. http://apostolimagyarkiralysag.hu/news.php

Nem kell hinned nekem a leírtak láttán sem. Mert mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy a Létezésben mit akar kezdeni magával. Ezért teljesen szabad akaratodra bízom, hogy elfogadod e ezt a felvázolt lehetőséget, vagy pedig nem. Na, de ennyit az AMK-ról. Tovább lépve az egészen.

Most az elit a médiáját, és a dezinformálós hálózatát arra használja, hogy összezavarhasson vagy megtévesszen bennünket. Nem szabad ő nekik elhinni még azt sem, amit kérdeznek. Mert annyira bele vannak süppedve a hazugságokba, hogy ők csak azt látják eredményként is, amit összehazudnak. Addig te amíg az igazat keresed, azt csak a belső iránytűd segítségével lelheted meg. Másképpen különben csak zsákutcákba jutsz.

Itt vannak a nagy lehetőségek, amik megfogják mutatni az emberek számára teljesen, hogy lehet változtatni ezeken az állapotokon a puszta akarat és a döntés által. Ezért kell csak annyit tenned, hogy elengeded a múltat. Nem eltörlőd vagy visszamész oda, hanem csak elfogadod, tanulsz belőle és elengeded, hogy a jelenedbe kerülj át. A jövődet sem előre megtervezed több évvel vagy évtizeddel. Hanem pusztán az örök most állapotában állva hagyod kibontakozni az életed. Ennyi a teendőd ahhoz, hogy önmagad lehess. Ezzel együtt dolgozol önmagadon az olyan részeiden is, amikről úgy érzed, hogy nem szolgálnak már téged a létedben.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. június 7., péntek

31. Bejegyzés: Nyilvánossá tehető információk az Eseményről magyar vonatkozásban.

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben most olyan jellegű információkról lesz szó, amit más személyek is már említenek pl.: Cobra. Ez maga az "Esemény". Ez a művelet világszerte megfog történni, amint a Teremtő elküldi jelet (zöld lámpát) a Galaktikus Föderáció, az Ellenállás, a még egyelőre "föld alatt" tevékenykedő kormányzatok és még számtalan pozitív csoport számára. Ezek az erők összhangban fognak tevékenykedni, de természetesen minden csoport a maga hatáskörében.

Na most előbb hadd térjek ki magára az "Eseményre", hogy mit is takar önmagában. Az Esemény önmagában egy olyan és gyors lefolyású művelet lesz, ami az itteni elitnek a tagságát érinti világszerte. De a pontosítás kedvéért most magyar vonatkozásban maradok csak. Az összes ideológia követője, mint például a kommunista utódpártoknak (fidesz, mszp, mdf, dk stb...) a tagjai mind börtönbe fognak jutni. Bármennyire is idősek. Nem számít a koruk, mert az, amiket csináltak vissza fog rájuk ütni teljesen. Már most is érzik csak nem akarják elismerni, mert nagyon félnek. Hát ki mint vet, úgy arat.

Magyarországon most olyan folyamatoknak vagyunk a szem és fültanúi, amit a legtöbb ember összeesküvésnek vagy kitalációnak gondol csak mert a média nem beszél róla. Pedig közel sem kitaláció, mert ezek a dolgok csak szépen lassan a háttérben történnek. Mindkét oldal (Fény és sötét) megteszi a maga lépéseit, hogy az embereket magához hozza. Természetesen mindegyik a maga módján. Most itt nem kívánok részletekben belemenni, mert nem erről van szó.

Az "Esemény" önmagára az itteni fizikai síkra vonatkozik csakis. Itt volna a legegyszerűbb a dolgunk, hogy megtisztítsuk a bolygónkat az olyan emberektől a börtönbe helyezésükkel, akik kiakarnák irtani vagy rabszolgává akarnák tenni az itteni lakosságot. Ez Magyarországon is egyértelműen megmutatkozik, hogy az alvók pillanatnyilag hol állnak a napi tevékenységeik és gondolataik következtében. Ők is (reflexből jövő tudattalan) szabad akaratukból kifolyólag ugyanazokat a módszereket használják a legtöbben, mint amit az elit. Tüntetésekre mennek, hőbörögnek, öklöt ráznak, pártot alapítanak vagy pedig összecsapnak a rendőrökkel. Na ezek a módszerek pontosan az elit tárházába tartóznak, mint az, ahogy pártokat hoznak létre és elkezdenek róluk beszélni a médiájuk segítségével. Persze ez nemcsak Magyarországon jellemző, de ezeknek adnak csak hitelt az itt élő emberek csakúgy alapon. Ha így haladunk, akkor sosem lesz változás itt a világon, mert hiszen az emberek akarják tudattalanul azt, hogy ők maradjanak a hatalomban. Ezért kérdezem most én is te tőled kedves olvasó. Te miért adsz olyannak még mindig hitelt és felhatalmazást, aki már vagy 23-24 éve folyton megbukik mindenben? Attól jobb lesz neked, a családodnak, a közösségednek és az országnak? A válasz egyértelmű, hogy nem.

Itt csakis azt teheted, hogy szépen elgondolkozol a lehetőségeiden és továbblépsz. Elfelejted ezt a régi rendszert és hagyod, hogy elsüllyedjen. Te pedig és azok, akikkel te tudtál és tudsz beszélni (ébreszteni) azokkal közösen felismered, hogy te is az Univerzum elválaszthatatlan része vagy és a Föld szuverén lénye. Na most itt jön igazán képbe az "Esemény" magyar vonatkozása.

Maga az "Esemény" úgy fog kibontakozni, hogy nagyon gyors lesz az egész. Ilyenre még a Föld történelmében nem volt példa, de egy a lényeg. Bármi is fog történni bízz a belsőhangodban és az intuíciódban. Mert a segítőid is ott lesznek mindvégig melletted, hogy biztosítsanak a minél zökkenőmentesebb átmenetről. Sokan megpróbálhatják majd kihasználni a helyzetet a meggazdagodásuk és a hataloméhségük reményében. Ezért az ilyen emberekre nem szabad figyelmet és ezzel energiát sem pazarolni. Különben is az Ellenállás az ilyen embereket időben lefogja kapcsolni.

Na most mivel Magyarországon is sok dolog folyik a háttérben ezért nagyon fontos lenne az, hogyha bármilyen információt keresel, akkor csakis az internetet és ezzel együtt a belsőhangodat használd. Ezzel elkerülőd azt, hogy dezinformációt adj tovább tudattalanul. A hivatalos média egy szót sem fog szólni az "Eseményről". Ők is majd csak kapkodni fogják a fejüket, amint megtudják, hogy mik történtek. Mivel láthatóak a kísérletek az itteni regnáló (ál)magyar kormányzat részéről, hogy mindenáron centralizálni (központosítani) próbál ezért hosszútávon bele se gondol abba, hogy ezzel csak a saját nyűglődését hosszabbítja meg. Az a helyzet most a kormánnyal, hogy nagyon erősen paradox helyzetbe került, és ez a helyzet csak a mi malmunkra hajtja a vizet.

Akármit is próbálnak megtenni maximum kitolják a lélegzethez jutó idejüket, amiből már nem sok van. Hiába beszél a hivatalos média a sok megszorításról. Itt lenne a lehetőséged váltani, mert az "Esemény" ezt fogja kiváltani, hogy a regnáló kormányzat helyét azok fogják átvenni persze idővel, akik ténylegesen alkalmasak és minden a régi rendszerhez és a Vaskorhoz kötő köteléket elvágnak velünk közösen. A megérzésem, ha nem csal úgy érzem, hogy a 2014-es választásokon a Jobbikot fogják berántani, mint áldozatot. Ezek a terveik egyike. Már ezt bőven megbeszélték a mostani választási ciklus elő idején, hogy kifogja őket váltani és biztosan megpróbálnak meglógni a lopott vagyonukkal. Ezért is kedves olvasó buzdítalak arra, hogy el se menj szavazni, mert úgyis elcsalják ezek a választásokat és különben is az ő idejük lejárt. Nem kéne a te szabad akaratodból is kifolyólag az ő apadó erejüket tovább támogatnod. Magam ezt fogom tenni.

Na, de ennyit róluk. A teendőd az "Esemény" idején a nyugalmad és a tiszta elme fenntartása. Legyen bármi is történés. Ha Fénymunkás vagy kedves olvasó neked az lesz a dolgod, hogy ameddig látsz pánikoló és zavaródott embereket. Te magad ne menj oda hozzájuk, hanem csendesen és szerényen mutass példát, hogy te nyugodt és kiegyensúlyozott vagy. Ez oda fogja őket hívni hozzád és jobb esetben megkérdezik, hogy te magad miért is vagy nyugodt. Ekkor ennyit mondj csak, hogy egy fontos dolog történik a világban, ami előfogja segíteni a békés, gyógyult és egészséges világ eljövetelét, ahol nem lesz semmi felesleges negatív aspektusa az embereknek, mert nem lesz értelme és haszna ilyen cselekményt/cselekményeket végrehajtani.

Az "Esemény" elnyújtható időszaka nem húzódhat 1-2 hétnél tovább, ameddig a dolgok a maguk medrébe folynak. Ezért fontos gondoskodni erre az időszakra némi élelemről és vízről a biztonság kedvéért, mert némi fennakadás esélye előfordulhat az élelmiszer ellátásban. Erre természetesen nem 100% az esély, de attól függetlenül jobb az ilyenre is felkészülni. Ezzel, akkor elejét lehet venni számtalan egyéni vagy csoportos problémának is. Más olyan struktúrák, mint amilyen az áram, az internet és a média megszokottan aktívak lesznek. Itt nem várhatóak fennakadások. Ez várható világszerte is. Magyar vonatkozásban az fog egyelőre történni, hogy a jelenlegi rezsim el lesz távolítva és olyanok kerülnek majd a helyére, akiket az Isten bízott meg, hogy vezessék ki ezt az országot a mélyből. Már ők is aktívan dolgoznak a háttérben minden területet érintve és az interneten is sok információt lehet róluk olvasni. Hideget meleget egyaránt. No, de ennyit most a magyar vonatkozásról.

Az "Eseménynek" van egy olyan tényezője is, ami a sajnálatos késleltetést előidézi. Az a helyzet, hogy az asztrális és mentális síkokon vissza vannak húzódva ezek a lények, akik képviselik ezt a tényezőt, de még mindig jelen vannak olyan lények, akiket csakis Fénnyel lehet eltávolítani onnan. Nem egyszerű, mert a mi világunk törvényei és az ottani (asztrál és mentális) világok törvényei teljesen eltérőek. Emiatt megy sokkal nehézkesebben sok dolog. Ezeket a Cobra által kigondolt vasárnapi világmeditációk (Magyar idő szerint 21:00-kor) segítik elő, hogy ez a tisztulás megindulhasson. Ami nagyon sok előrehaladást eredményezett a mi felszabadulásunk tekintetében is.

Azóta az elitnek már csak a dezinformációs ügynök hálózata, "agymosott" (alvó-tudatlan) emberek hálózata és a médiájuk maradt. Ezek meg a fizikai síkon okoz(ná)nak fejtörést. Ezért is fontos a Fénymunkásoknak inkognitóban csinálni a vállalt feladatukat a fizikai síkon. A GF és az EM is végzi a maga feladatait is az asztrál és a mentális síkokon is. Ami addig tart, ameddig a Teremtő nem látja alkalmasnak küldeni a jelet (zöld lámpát) az "Esemény" beindításához.

Magam úgy érzem, hogy még van munka ezzel kapcsolatosan, de az a lényeg, hogy csak tennünk kell a dolgunkat. Dolgozni saját magunkon is mellékesen, mert minél többen végzik a dolgukat annál hamarabb és biztosabban fog lefolyni az "Esemény". Ugyanis ez a dolog minden egyes a mi civilizációnk területét felöleli, ahol a Fény átveszi a méltó helyét a régitől. Ezért is fontos megérteni és alkalmazni a spiritualitást a saját életünkben, mert ezzel példát lehet mutatni a többi tévelygő Földön élő alvó embernek is.

Ez az "Esemény" fogja kiteljesíteni magát a világok egyesülését is. Illetve előkészíteni azt, hogy a Belső Földön élők feljöhessenek és a galaktikus rokonaink is lejöhessenek már végre nyíltan. De ehhez előbb meg kell történnie és lefolynia magának az "Eseménynek". Ennyire egyszerű.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. június 2., vasárnap

30. Bejegyzés: A spirituális kollektív tudat jelenléte.

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy nagyon fontos összefoglalóról lesz most szó. Magáról a spirituális kollektív tudatról és annak tevékenységéről, ami elkezdte már körbe hálózni teljes gőzzel a Földet. Ez a kollektíva azt teszi lehetővé, hogy egyre több ember ébredjen fel és szép lassan, de a változás útjára lépjen. Most jelenleg ez a kollektíva is alig nagyobb egy golf labdánál. De az a lényeg, hogy ahogy növekszik a Föld rezgése és ezzel együtt a tiszta szeretet energia is. Ennek következtében ez a spirituális kollektíva mérete és ereje megfog növekedni, ami csökkenteni utána megszüntetni fogja a másik kettő (duális) kollektívát. Vagyis a semleges és a negatív Földi kollektívát. Amit persze a másik oldal minden módon próbál lassítani, mert már nem tudja megállítani.

Az ábra tekintetében itt minden lényegre törően le van írva, hogy pár meghatározó területen jelenleg hol tart ezt a kollektíva az én megérzésem szerint világ viszonylatban. Megmondom őszintén, hogy még mielőtt elkezded elemezni az ábrát aktiváld a szívedben fellelhető szeretetet, mert más különben nem fogod tudni eldönteni, hogy magadénak érzed e az ábrát vagy sem. 


Az ábra elemzését követően szeretnék rátérni a lassító tényezőkre is, mert ezek nincsenek jelen az ábrán teljes képben. Az a helyzet, hogy vannak az olyan emberek, akik alacsony rezgésűek. Ők ebből a spirituális kollektívából is kapnak energiát, de náluk a bennük lévő alacsony rezgések és lerakódások következtében feszültség generálódik bennük, amit sajnálatosan kivetítenek a környezetükre is. Ezzel csak azt lehet kezdeni, hogy az ilyen emberek közeléből elmész és nem töltesz az ilyennel/ilyenekkel sok időt. Csak annyit, amennyit muszáj feltétlen. Minden családban nemcsak emiatt természetesen, de megnövekedtek és megfognak növekedni a konfliktusok. Ezt persze a másik oldali erők megpróbálják kihasználni, mert nekik ez az érdekük. A káosz és a düh szítása. Őket úgy lehet eltüntetni, hogy a szívedből elindítasz egy fehér Fényt. Pontosabban előbb oszlopszerűen, és a testeden keresztül minden pontra kiterjedően kivetíted ezt azt energiát. Ezt csak a magasabb szinten lévőknek ajánlott csinálnia(!!!).

Egyébként szólj a segítőknek, hogy távolítsák el mellőled az ilyen lényeket és az ilyen embereket. Pontosan most a Fény erőinek pár csoportja erre kezdett el vállalkozni a Földi emberek lélekcsaládjaival közösen, hogy az összes Fénymunkás/felemelkedő ember közeléből eltávolítják az összes olyan embert, aki tudatosan vagy tudattalanul feszültséget generál. Ez a folyamat természetesen az Isteni törvényekkel összhangban zajlik. Tehát, ha más körülmények pl.: anyagi körülmények nem szólnak közbe, akkor fizikai értelemben is elszeparálják az ilyen attitűdű embereket a pozitív beállítottságúaktól és csak a szükséges mértékben szembesítik őket egymással.

Magamon is tapasztaltam ennek a spirituális kollektívának is a működését. Mondjuk úgy,  hogy normalizálódott a bioórám, ami tehát azt jelenti, hogy este korán fekszem. Ez idáig ilyen nem volt velem az elmúlt fél évben. Az idő is, mintha elfelejtődött volna nálam. Nincs. Pislogok kettőt-hármat és máris este van. Alig csinálok a megszokott sebességemmel pár dolgot és máris vége a napnak. Teljesen szimbiotikusan mindennapos szinten javasolt meditáció segítségével rákapcsolódni erre a kollektívára tudatosan. Ilyen kollektívák működtetik és tartják fenn a más spirituális (GF-es) beállítottságú planétákat. Ez egy teljesen a szabad akarat elvén működő kollektíva. Ami itt a Földön lassan fogja átvenni csak a helyét, mert sok még mindig a negatív energia és a lerakódás. De mint írtam korábban is, ahogy a szeretet és Fény energia növekszik. Ez a kollektíva eltörli a másik kettő semleges és negatív kollektívát fokozatosan. Nem egyik napról a másikra, de lassan az emberek között is meglesz a szintezés. Ki van fenn és ki van lenn és emiatt kiszelektálódik mindenki, hogy ki hova kerül. Egyre jobban megfog sokszorozódni a teremtő ereje mindenkinek. Már most is 400%-os 2012. Dec. 21-e óta. És minden irányba érvényes ez. Pontosabban a pozitív és a negatív is hamar manifesztálódik. De, aki negatívat gondol bárkinek, annak azon nyomban vissza is üt. Akárcsak a pozitív is visszajön hozzád villámgyorsan. Ezért legyél éber tudatos és ügyelj a gondolataidra.

Ezen kívül a fizikai síkon mivel az emberek elfognak szeparálódni egymástól csakis az önmunkára ajánlatos koncentrálni. Tehát megismerni önmagunkat és dolgozni a rossz és minket már nem szolgáló szokásokon és dolgainkon. Emellett természetesen a fizikai családok egészséges mértékben, de szintén elszeparálódnak és csak addig lesznek együtt, ameddig tiszta szeretet övezi őket. Ha ez nem lesz jelen a család felbomlik. Ez is egy állomás, mert mindenki a vele azonos szinten lévőkkel fog találkozni, hogy együtt elkezdhessen nemcsak a Föld, de a saját kollektív és az emberiség kollektív érdekében is dolgozni és élni.

Negatív emberek általi inzultus esetén csakis ignorálással lehet védekezni. Mint írtam korábban is, aki negatív feléd, vagy te is ő felé, akkor az azon nyomban visszaüt. Tehát jól jegyezd meg! Akár milyen nehéz is. Szeretet energiát küldj mindenkinek és mindennek. Ha van benned düh, harag, utálat vagy bármi negatív aspektusú viselkedés, akkor kezdj el dolgozni önmagadon. Ezt a spirituális kollektíván keresztül a Forrás (Isten/Teremtő Atya/Anya/Univerzum) már sokkal látványosabban és erőteljesebben fogja neked a tudtodra adni, hogy mivel kell neked magadon dolgoznod.

Köszönöm a figyelmet!

Írta HUNFény