2013. február 27., szerda

13. Bejegyzés: tájékozódj, mérlegelj és teremts...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy nagyon fontos témáról lesz szó, mert ahogy látom sok ember azt sem tudja, hogy merre hány méter és, hogy mit kellene most jelenleg tennie a saját és a bolygó érdekében. A facebookon látom, hogy megy a dezinformáció, de úgy, mint kés a vajon. És emiatt sok ember aztán lejjebb csúszik.

Kedves olvasó! Ugye te is tudod, hogy maga a dezinformáció mire jó?... Megkavarni és elveszejteni. Azért van ez a sokaság információ tekintetében, mert a másik oldal kínjában nyomja ezeket (Főleg a média segítségével...), hogy még azokat is megpróbálja lenyomni, hátha megakad az (f)elszabadultak torkán egy hamis/fél igaz infó morzsa, ami igazán lelombozza az ébredő embereket és lelassítja. Nem ok nélkül jött a sok üzenet nemcsak mostanság, hanem régebben is, hogy MAGADON DOLGOZZ, MERT TE MAGAD VAGY A FELELŐS A SAJÁT TEREMTÉSEDÉRT ÉS EZÁLTAL SAJÁT MAGADÉRT IS.

Ha ezt megérted már egy lépéssel közelebb vagy a szabadulás felé ebből az egész illúzióból (mátrixból). Ami jelenleg itt a Földön zajlik. Vagyis itt a mi síkunkon. Megy mindenhol a harc, hogy a Fény vagy a sötétség. A Szeretet vagy a félelem. Mindenki mást és mást választ. Ezért is zajlik a szelekció, hogy lemérjenek mindenkit. Aki ahol jól fogja érezni magát az oda kerül. Ez most tök mindegy, hogy melyik sík, akár fizikai vagy nem fizikai. Mindenki a szintjének megfelelőt fogja kapni a végén. Erről szól ez az egész.

Ezért is értsd meg kedves olvasó. Csakis magaddal foglalkozz! Senki és semmi mással ne. Csakis magaddal. Ez fogja elhozni és manifesztálni erre a síkra is a változást. Most mi a 4-ik dimenzióban vagyunk, de ez még az előszobája csak annak, ami itt készül. Ezért is zajlik az erőszakosabb propagandák terjedése a másik oldaltól. Pontosabban a kormány oldaltól.

Ezek az írások lehetnek akár az egyszerű csatornázások is. A legtöbbje ez ezeknek az. Cirka 90%-a. Amiről szerintem te is tudod, hogy miről szól mindig. Bár, ha nem tudod, akkor elárulom.

"Mindig maradj egy helyben." "Helyetted mindent megoldunk. Ezért semmit nem kell tenned." "Minden hú de szép..." "Sokat írunk, hogy elaltassunk és eltereljük a figyelmed." "Várj, várj és várj..."

Ez a csatornázások zömének a tartalma. Ami 2-7 naponta ismétlődnek. Ezek mind hamis hazug írások. A Fény Szövetsége mindig csak, akkor küld üzenetet, amikor fontos információt (útmutatást/tanítást, hogy dolgozz magadon!) kell átadnia vagy valami frissült a Földi helyzetet illetően. Ezért is fontos tisztázni, hogy a másik oldal régebbi módszerei ezek. De mostanság elkezdtek hamisított "Fény" üzeneteket is küldeni, amik hamis időpontokat, személyeket és koordinátákat is tartalmaz/hat. Az ilyen üzeneteket csakis a szemfülesebb és magasan fejlett spirituális emberek tudják tökéletesen leleplezni. Ezért is fejleszd ki magadban a spiritualitást! Ez által tudod megkülönböztetni az igazat és a hamisat. Ezért félnek az egyszerű ember ébredésétől a másik oldal fizikai és nem fizikai tagjai. Én meg ezért mondom neked, hogy dolgozz magadon. Minden adott hozzá. Csak elhatározás kérdése minden.

Na, de mivel nekem is van némi tapasztalatom ezen infók tekintetében. Azt megkívánom veled osztani, hogy maga a félelemkeltő üzenet, ami a világ végés vagy a kormányok valamelyik már nem (teljesen) működő (fekete) projektjéhez kapcsolódik. Azokból kiírják olyan módon a te számodra az információt, hogy elkezdj kiszámíthatatlan (ideges) állapotba kerülni. Ezt csak a nem meditáló (3D-s tudatú) vagy keveset meditálók (alkalomadtán) esetében működik csak.

Ilyenkor az ember mit csinál? Elkezd félni és lejjebb zuhan a rezgése. Tehát gyengül az energiád és kiszolgáltatóbbá válhatsz az alacsonyabb rezgésűek számára. Persze ilyenkor (Még mielőtt olvasni kezdesz...) a segítők is küldenek te neked finom intő jeleket, hogy jobb lesz, ha átsiklasz felette és nem olvasol bele inkább. Nem azt mutatják meg a segítők a finom jelzéssel, hogy ez hülyeség. Csak azt, hogy ez neked nem fontos információ. A hülyeség jelzést a másikok használják előszeretettel...

Amikor bármilyen információt olvasol bármiről és amolyan behálózó/nehéz érzés fog el. Az biztos, hogy nem tiszta forrásból származik. Figyeld meg az érzéseket! Ez nagyon fontos. Ha meg amolyan izgalmas, de nagyon elnyújtott folyamú az információ az sem tiszta forrás. Ezért is légy a középpontodban. Ez nagyon fontos.

A tiszta információ egyszerű, rövid és közvetlen. Semmi kozmetikázás. Ezt jól jegyezd meg. Ezért is még mielőtt valaki csatornázni kezd. Mert hát persze lehet azt is. Senki nem korlátoz benne. Csak, akkor a csatornázást bevállaló ember azt is vegye számításba, hogy kamu információkat is kaphat az olyan entitásoktól, akik kiadják magukat annak, akik nem is valójában. Ezért is jól figyelj!

Ők is változtatnak mindig a taktikájukon. Szóval ezért is használj saját elképzeléseket és kezd el tesztelni őket. Légy folyamatosan rugalmas! Ez nagyon fontos. Nem mindegyik csatornázás kamu. Csak a 90%-a. De ez a 90% az általam az előbb felsorolt információkat tartalmazza az esetek többségében.

A maradék 10%, amit nehezebb megtalálni az interneten és az ismeretségi körben is. Azok rövidek, közvetlenek, egyszerűek és lelkesítőek. Persze az ilyen metódust a másik oldaliak is megpróbálhatják lemásolni. Szóval ezért is figyelj. Sose állj le, hanem légy kitartó!

Igaz ez sok munkát igényel, de megfogja érni pontosan az eredmény miatt. És hidd el ez nem idő pocsékolás. Sőt semmi sem időpocsékolás. Csak van, amit több energiát igényel van, ami meg kevesebbet.

Amikor vizsgálod az üzeneteket, akkor próbáld megérezni, hogy milyen energiát áraszt. Ha fekete vagy szürkés az már onnantól biztos, hogy nem tiszta forrás. Csakis az arany fehéres az igazi. Na, de ezért is fontosabb inkább az, hogy kezdd el kifejleszteni magadban a spiritualitást. Ezzel segíted igazán a saját magad és a Föld felszabadulását is a sötét erőktől. Az ő módszerükkel (düh, utálat, erőszak és további negatívitás. A tűzet is tűzzel akarod oltani?) nem győzöd le őket. Csakis a feltétel nélküli szeretettel(!!!), amit folyamatosan kell gyakorolni. Akármilyen nehéz is a sok gond közepette...

Köszönöm a figyelmed!

Írta HUNFény

2013. február 25., hétfő

12. Bejegyzés: Cobra poszt magyarra fordítva 2.Intel Update 

Információ frissítés

 
There have been certain developments behind the scenes which I am finally allowed to speak about.

A háttérben olyan bizonyos eseménysorok történnek, amikről végre engedélyezték, hogy beszélhessek.

The Resistance made a significant progress towards the surface. Basically the whole area between 0 and 30 meters below the surface has been liberated on the physical plane. It means the final clearing of the uppermost levels of all remaining military underground bases. Everything that was in any way associated with any of the black projects has been completely cleared from the layer between 0 and 30 meters below the surface. This means that Cabal can no longer use any type of underground facilities for any type of unlawful purposes. The few remaining underground facilities that were used by the Cabal for their rituals and for mind programming have been completely cleared. All underground storages of weapons and drugs or other underground facilities that were used by the Cabal have been completely cleared. Also, all remaining underground storages of gold, precious objects and artifacts were removed from the hands of the Cabal. The Cabal can now only use the surface of the planet for its actions.

Az Ellenállás hatalmas előrelépést tett a felszínen. Alapjába véve az egész környék 0 és 30 méter között a felszín alatt felszabadult a fizikai síkon. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb hátra maradt földalatti katonai bázisok legfelsőbb szintjei végleg megtisztultak. Minden, ami bárhogyan is kapcsolódott a fekete projektekhez teljen megtisztult ezen a téren 0 és 30 méter között a felszín alatt. Ru még azt is jelenti, hogy a Cabal (elit) nem tud tovább alkalmazni bárminemű földalatti létesítményt bármilyen típusú törvényellenes célhoz. Az a pár megmaradt földalatti komplexum, amit a Cabal (elit) az ő rituáléikhoz és agyi programozásaikhoz használtak teljesen megtisztultak. Minden földalatti raktár, ami fegyvert és drogot tárolt és azon túl bármi más földalatti létesítmény is, amit a Cabal (elit) használt teljesen meg lett tisztítva. Egyébként az összes megmaradt raktár, ami aranyat, értékes tárgyakat vagy ereklyéket tárolt azok el lettek kobozva a Cabal (elit) kezéből. A Cabal (elit) már csak a bolygó felszínén tud akciózni. 

The Resistance has been using its technology to clear the vast majority of environmental pollution in the layer between 0 and 30 meters below the surface that was put there by the activity of mankind. The Resistance has also removed most of remnants of past warfare such as weapons, skeletons and bones that have accumulated in that layer through millenia of violent activity of humanity and were an anchor for negative energy for a very long time. 

Az Ellenállás arra használja a technológiáját, hogy megtisztítsa a környezetszennyezés nagy részét a 0 és 30 méter közötti rétegben a felszín alatt, ami az emberiség tevékenysége során került oda. Az ellenállás ezen túl eltávolította a maradványait is a múlt háborúinak, mint pl.: fegyvereket, csontvázakat és csontokat, amik felgyülemlették ebben a rétegben az elmúlt évezred erőszakos tevékenységeit az emberiségnek és, mint egy horgonyként funkcionáltak a negatív energiák számára már nagyon hosszú ideje.

The Resistance has also blocked a certain technology that the etheric Archons had through which they could manifest their minions on the physical plane. All apparitions of Greys and Reptilians have thus ended.
Az Ellenállásnak sikerült szintén leblokkolnia egy bizonyos technológiát, ami az éterikus arkhonok számára lehetőséget adott, hogy manifesztálják a szolgáikat a fizikai síkon. Minden jelenés a szürkék és a reptiliánok részéről ez által véget ért. 

The Black Box technology has been removed. The physical Archons need to rely to occult rituals now to get intel from the etheric plane through a certain form of channeling and as you all know, channeling can be an unreliable source of intel.

A fekete doboz technológia is el lett távolítva. A fizikai arkhonoknak ezen túl okkult rituálékra van ahhoz szüksége, hogy adatokat szerezzenek az éter síkról, ami megfelel a csatornázás bizonyos formájának és ti is mind tudjátok, hogy a csatornázás lehet, akár megbízhatatlan forrása is az információnak. 

22,000 agents of the Resistance have come to the surface of the planet to support the preparation of the final liberation. This number will only increase with time. 

Az Ellenállás 22.000 ügynöke feljött a bolygó felszínére, hogy támogassa a végső felszabadulás előkészületét. Ez a szám idővel csak növekedni fog.

At this moment, the Cabal still pretty much controls the surface. Their main points of focus are control of the cash flow around the planet, manipulation of intel through the mass media for sheeple and through disinfo agents for light warriors and suppression of all evidence of life beyond the quarantine Earth.

Ebben a pillanatban is a Cabal (elit) még mindig az irányítása alatt tartja a felszín nagy részét. Az ő főbb fókuszpontjuk a pénz áramlásának irányítása a bolygó körül, manipulálása az információknak a média segítségével, hogy birkásítson és ezen keresztül dezinfós ügynökök alkalmazása a Fényharcosok/Fénymunkások alva tartására/megtévesztésére és elnyomni minden egyes bizonyítékot arról, hogy van élet a Földi karanténon kívül.

Certain operations of the Light forces will need to be undertaken before that control falls and they are already in place, ready to be activated at the right moment. One of these operations is already active and it involves the Pleiadian fleet. There is quite much that still needs to be done and it is extremely unlikely that the Event will happen before the opening of the portal on May 25th. 

Bizonyos műveleteknek a Fény erői által szükséges lesz befejeződniük még azelőtt, hogy ez az irányítás elbukik és, hogy ők már jelen legyenek a helyeiken, hogy készen álljanak az aktiválás helyes pillanatában. Egyike ezen műveleteknek már aktív és magában foglalja a Plejádi flottát is. Még mindig sok dolog van, amit szükséges befejezni és még az is egyelőre rendkívül valószínűtlen, hogy az Esemény megtörténjen a Május 25-i portál nyitás előtt.

Fordította HUNFény


Egy megjegyzés: Fontosnak érzem, hogy hozzászóljak a most általam fordított Cobra poszthoz, mert most felbukkant itt egy időpont. Nem azt akarom mondani, hogy a Cobra nem megbízható. Csak fel akarom hívni a figyelmed arra, hogy figyelj önmagadra és igyekezz dolgozni saját magadon! Ahogy dolgozol saját magadon azzal a Fény erőinek is előre gördíted a szekerét az úton. Akár egy kicsit is. Az is egy teljesítmény. A portál nyitásról csak annyit tudok elmondani, hogy Gaia felemelkedési folyamata el fog érni egy bizonyos pontot, ami a Föld fénytestének aktivációjával kapcsolatos. Ezen a ponton csak is a magas rezgésű és tisztaszívű emberi lények fognak tudni megmaradni. Ezért is fontos, hogy ezt elmondjam, mert jelenleg az történik, hogy ahogy az emberek egyre többet meditálnak, és a szeretetet küldik, mindenfelé annál több Fény bombázza a bolygónkat, ami aztán beindította/beindít egy csomó változást. Ez elkezdett már látszódni is a fizikai síkon, mert egyre több emberen fedezhető fel apróságok megfigyelésének segítségével, hogy egyre kevesebbet foglalkozzunk a vallás, a bőrszín és az olyan dolgok fitogtatásával, amik valójában csakis 2%-i különbséget takarnak egymás között és a tudatos manipulációra és megosztásra épülnek. Ezért is fontos tisztázni, hogyha minél több ember kezd el dolgozni önmagán és spirituálisan élni és tenni is, akkor az Esemény lehetősége sokkal hamarabb is bekövetkezik.


Ennyit kívánok hozzászólni megjegyzésként. 


Köszönöm a figyelmed!


Írta HUNFény

2013. február 20., szerda

11. Bejegyzés: Vigyázz, hogy mit csinálsz és, hogy hova lépsz!

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy olyan megtapasztalást fogok neked leírni, ami remélem segít neked is a jövőben továbblépni a fejlődésed útján. Kérlek kezeld ezt a tapasztalást úgy, mint akármilyen tapasztalást. Vizsgáld meg és vond le belőlük a következtetéseket az én alábbi példámon keresztül.

Az elmúlt másfél héten olyan események történtek velem melyek egyre egyértelműbbé teszik a számomra is, hogy a gondolat egyáltalán nem mindegy, hogy mi körül forog. Erre a segítőim mindig felhívták és felhívják a figyelmemet. Most itt a részletekről nem szeretnék írni, mert hidd el egyáltalán nem voltak kellemesek. Ezért is most bocsáss meg, de az események részleteit nem szeretném neked leírni, mert rosszul érezném magam tőle és megint átélném. És nem kívánom neked se, hogy átéld ezeket, mert hihetetlenül kellemetlenek.

De viszont egy nagyon fontos dolgot megkívánok belőle osztani. Az maga a tanulsága ennek az elmúlt másfél hétnek.. A tanulságaim belőle a következők.

1.) Sose légy gyanakvó, mert bevonzol "tudattalanul" is olyanokat, akik szintén ugyanilyenek. Tehát megteremted a te szituációdat, amiből tanulni kell. Hidd el nehéz az első percekben kimászni belőle.
2.) Vetkőzz ki a dualitásból! Ez nagyon fontos! Mert ezek okozzák sok egyéni ember életében a problémákat. Így már, merthogy a saját bőrömön is tapasztaltam ezt én is csak megerősíteni tudom.
3.) Szeretet, szeretet és szeretet!!! Ez a kulcs mindenhez és az a poén benne, hogy tényleg csakis ez a kulcs. Vagyis a tiszta szívedből jövő feltétel nélküli szeretet és annak folyamatos gyakorlása a mindennapokban.
4.) Tudatosodj minél jobban! Tehát tudatosodás, tudatosodás és tudatosodás.
5.) Mindent, ami valamihez köt végleg elengedni! Csakis a tisztalap a megoldás.
6.) Bízz önmagadban teljesen! Minden körülmények között, mert te magad vagy hatással a mindenségre.

Ennyit tanultam az egészből, amik értek. Nagyon nagy megkönnyebbülés, hogy ezzel is példát mutathatok és számomra a kismillió kérdés a dolgokkal kapcsolatban, ami az elmúlt fél évben megfogalmazódott bennem és csak halmozódott az most így azonnal meg is lett válaszolva. Ezzel a kis szituáció sorral.

Na, de nem is akarok ennél többet mondani. Ezért is kedves olvasó a szíveddel vizsgálj ezentúl mindent! A szívünk elmélyítése a cél és nem más. Az agy is attól még fontos, de ez a szervünk is az új társadalomban kissé háttérbe fog szorulni, de attól még ugyanúgy fontos lesz a probléma és szituáció megoldások során. Csak kiegészítve lesz a szívvel. Ez a jövőnk már egyértelműen látom.

Ezért dolgozz magadon és ezáltal a világ is kívülről megfog változni. Ezzel érhetünk el csak teljes körű változást és nem pedig a kívülre mutogatással.

Köszönöm a figyelmed!

Írta HUNFény

2013. február 17., vasárnap

10. Bejegyzés: A meditáció, a kapcsolat felvétel a segítőinkkel és a spiritualitás kapcsolata.

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy nagyon nagy témakört fogok neked most felvázolni. Ez a téma most kisebb részekre lesz tagolva a közérthetőség kedvéért. Szóval nyugi! Nem lesznek itt olyan kifejezések, amik miatt kissé zavarósnak és bonyolultnak gondolnád az egész témakört. Na, de nem akarom itt tovább koptatni ezzel is a billentyűt. Rátérek a lényegre.

A cikkem előzményét annyival írnám le, hogy egy ismerősöm facebookon rám írt, hogy nem e írnék a meditációról és ezzel együtt szisztematikusan arról, hogy hogyan tudd felvenni a szellemi segítőiddel és vezetőiddel sikeresen a kapcsolatot. Na most! Itt ez a témakör sok dolgot takar. De megpróbálom úgy leírni neked, hogy könnyen értelmezhető legyen és ne vessz el a részletekben, mert nekem a tapasztalatom azt mutatja, hogy ezek a dolgok előbb vagy utóbb ezt eredményezik, ha nem csinálod teljesen tudatosan az egészet, akkor ez történik. Kissé összezavarodhatsz, ha nem csinálod éberen.

Természetesen éberen is nagyon nehéz a kezdete. Bár a mondás ezt úgy tartja, hogy mindenben a kezdet a nehéz. Hát én ezt a mondást csak féligazságnak tudnám kezelni. Előre szeretném megjegyezni, hogy ezt mutatja nekem az én tapasztalatom. Attól még a te tapasztalatod mutathat mást is. Na, de nem akarok itt leragadni. Menjünk tovább.

Először is kezdem önmagával a meditációval. A meditációról nem csak a mostani idők, hanem még a történelmi idők folyamán is írtak különböző vallások (Buddhizmus, Taoizmus, Zen Buddhizmus stb.), hogy egy nagyon érdekes állapotot hoz létre és tart fenn. Ami persze addig tart, ameddig a meditációt gyakorló személy benne tartja magát abban az állapotban vagy pedig meg nem zavarják mások valami erős külső jelenséggel.

A meditációt megfogalmazni csak egyféleképpen tudnám. Maga a meditáció egy olyan folyamat, ahol az adott személy beáll az ő saját középpontjába és onnan vezérli saját magát és ezzel együtt az életét. Ez a középpont maga a lélek illetve a szív. Hiszen a szívből indul ki minden. A meditáció során fokozódnak a csakráink (energia központok) energia áramlásai. Ezek az energia áramlások lehetővé teszik, hogy a megérzésünk vagyis az intuíciónk további fokozatba lépjen át. Vagyis jobban működjön.A meditáció mindenkinél egyéni folyamat. Sosem lesz egyik meditáció sem ugyanaz. A meditációk között van az egyedül és a tömegben is végezhető. Én az elmúlt 1 év 3 hónapban kezdtem el meditálni. Eleinte napi rendszerességgel csináltam. Mostanság annyira figyelek befelé, hogy ezek a meditációk nálam már nem csak megszokásból, de egyszerűen abból a vágyból is jönnek, hogy megtartsam azt a magas rezgésű energiát, amiben mindennap "fürdöm".

Ez bárki számára elérhető természetesen. Csak két dolog kell hozzá. Elszántság és tudatosság. Ha ebből egy főképp a tudatosság hiányzik, akkor nem fog sikerülni semmi sem ezen a területen. Nagyon kitartó munka már önmagában a meditáció is. Hiszen nagyon igénybe veszi nemcsak a szellemet, de magát a lelket is.

A meditációval a nem fizikai síkokra, mint istenség nagyon nagy hatással vagy. Nem csoda, hogy ezeket a meditációkat javasolták az elmúlt hónapokban, amik megnövelték Gaia energiaszintjét. Vagyis a rezgését.

A meditációt mindig úgy kell csinálni, amikor úgy érzed, hogy van hozzá erőd és kedved is. Amolyan természetes dologként kell kezelni. Ezzel elkerülhető az is, hogy dogmaként vagy pedig valami babonás dologként legyen kezelhető. Ugyanis rengeteg propaganda anyag a meditációt egy démonizált dologként írja le. Pedig valójában nem is az.

A meditációt már önmagában a tudat magasabb síkokra való áthelyezésére lehet használni. Ezért is ragadta meg sok vallás és ideológia kiagyalója ezt a tudományt is, mert irányítani akarja azt. Nem érdeke az, hogy jöjjön a hívőben ( az irányítottban) a felismerés, hogy ezek a tudományok teljesen természetesek és csakis a tudatszint fejlődését és emelését szolgálják.

Ezért is a spiritualitás, és vele együtt a meditáció egy teljesen független dolog minden Földi kultusztól, vallástól, szektától, mozgalomtól és mindentől, ami valami ellen hangol és szándékosan megoszt. Hiszen ezt a magasabb tudományt univerzum szerte gyakorolják. Van, ahol mindennaposan.

A meditáció segítségével a te tudatodat hangolod össze a te felsőbbik éned tudatával. Más tudatával is összehangolódhatsz, de az sokkal körülményesebb, mert rengeteg itt a Földön az interferencia. Ezért is vonulnak el a keleti vallások szerzetesei olyan helyekre, mint például a kolostorokba, erdőbe vagy a vízhez, ahol semmilyen külső hatás nem zavarhatja őket meg. Hiszen a meditáció tiszta, tudatos és teljes körű koncentrációt igényel.

Ezért is fontos minden zavaró tényezőt, mint pl.: tv, telefon, számítógép és számos eszközt, ami elektromos kikapcsolni és, ha van rá lehetőség, akkor inkább a szabadban meditálni. A szabadban ugyanis sokkal jobban és nagyobb fokkal jönnek az energiák.

Meditáció során te vezényelsz hiszen te rendelkezel a tudatoddal és nem pedig más. Ezért is lehet végezni egyéni sajátos elképzelésű meditációt is. Én mondjuk van amikor zene mellett és van, amikor meg zene nélkül csinálom a meditációt. Ez nálam hangulatfüggő. Bár az esetek többségében nekem a csendesebb meditáció jobban bejött.

Amikor meditáltam a következőket tapasztaltam. A légzésem amolyan sokkal lassabbá és tudatosabbá vált. Amolyan 3 másodperces ki és belégzés
 egymás után. Az érzékelésem sokkal kifinomultabbá vált és az folyamatosan tart egészen addig, ameddig csak akarom. Ezt persze az étkezésem is befolyásolja, hogy mennyire lesz tág az érzékelésem. Ha sűrű(hús) ételt eszem és, ha nem áldanám meg, akkor teljesen lezuhanna az érzékelésem. Szerencsére ezért áldom meg az összes ételt ezért a hatás nem lesz amolyan 20-25% -nál nagyobb az érzékelés csökkenés következtében.

Amikor zöldségeket és gyümölcsöket eszem annál jobban érzem, hogy mintha egy kicsit tágulna az érzékelésem megint. Az időt is amolyan sokkal gyorsabban telőnek érzem. Mintha nem is lenne idő. Abban a semleges állapotban, amiben ilyenkor mindig vagyok olyan dolgokat is észreveszek és meg is figyelek, mint amilyenek még soha. Ilyen például, hogy nézem sokáig a kilincset és egyszerűen gyönyörködőm benne. Mintha ilyenkor a világ egy másik szinten lenne. Túllépve az anyagon túlra.

A meditáció segítségével más lényeket is lehet észlelni. De ők értelemszerűen másik síkon élnek. Ha más emberi vagy nem emberi lényeket látsz maradj nyugodt! Ezeknek az entitásoknak a többsége békés és, ha észleled te őket. Akkor nem biztos, hogy ők viszont téged igen. Bár idáig voltak velem olyan szituációk, hogy elkezdtem észlelni, hogy mások észleltek engem. Ilyenkor annyit tettem csak, hogy "továbbálltam". Ami annyiból állt, hogy kértem a segítőimet, hogy vigyenek át ezen a síkon túlra át az 5-ik dimenzióba.

A tudatom 90%-a már konkrétan ott van. Leszámítva még a fizikai testemet. Ezért is látok át koncentráltan a fátylon túlra, ha csak pár másodpercig is. Ott szoktam látni a kedvesemet, hogy ott áll velem szemben vagy pedig mögöttem, hogy fogja a vállam. Ekkor mindig nyugalmat és szeretetet érzek. Ez lenyugtat.

Ha úgy érzed, hogy az agy ezerrel beindul. Tehát agyal az csak önmagában az egó, mert fél. Velem is még néha megesik, hogy az egó beindul és vergődik. Akkor az a félelem műve. Félelem az ismeretlentől. Ezért nem szabad félni! Nagyon fontos beállni a középpontunkba és ott lenni lehetőleg örökké, mert ez által elkerülhető minden ilyen baj. Szerencsére a duális világ már megszűnőben van és emiatt lesz lehetőség arra, hogy a félelemből kivetkőzünk. Ki is kell, mert különben lenn maradsz a harmadik dimenzióban.

Na, de most ennyit a meditációról ízelítőnek. Most áttérek a téma másik felére, hogy hogyan hívd a segítőidet. Egy íratlan szabályt leírok neked még mielőtt belevágok.

A segítőid a te őrzőid is egyben. Úgy ismernek, akár csak a tenyerüket. Sőt! Még jobban is ismernek, mint akár te saját magadat ismered. Ezért, ha bármi baj ér azonnal hívd őket! Ne habozz! Sosem vagy egyedül. Mindig ott vannak szorosan melletted a segítők.

A segítőid akárkik lehetnek. Akár az angyalok, akár valamilyen civilizáció tagjai, akiktől valószínűleg származol. A segítőidet te magad úgy tudod meghatározni, hogy egyszerűen aktiválod a belsődben lévő szeretetet és a középpontodban maradva élsz tovább és minden egyes ajándékot megköszönsz a segítőidnek és ezzel együtt a Teremtőnek is. Ezt mindennap te4dd és, akkor felfogod tudni fedezni a kisebb csodákat is, amik bearanyozzák a napjaidat. Ha így teszel sokkal jobb lesz az önbizalmad és nagyon nehezen fogsz kijönni a sodrodból illetve nem tud a másik oldal téged "megfogni". 

Ezzel a dologgal azt éred el, hogy előbb vagy utóbb az életed megfog változni hiszen te magad is változtál. A változás is te magad vagy. Senki sem szabhatja meg neked, hogy mit kezdesz magaddal a változás érdekében. Csakis rajtad múlik, hogy mit és mikor változtatsz meg. Ez a dolog azt jelenti, hogy, ahogy a belsőd is megváltozik úgy a külső világ is megváltozik. Ebben nincs semmi természetfeletti sem. Ez teljesen természetes más planétákon is.

De kicsit visszatérve a segítőkre. A segítőid is szinte ugyanolyanok, mint te. A felemelkedett mesterek csakis az emberiség fejlődése miatt maradtak emberek és ez által se3gítik a mindennapjainkat. Az angyalok, akiket a vallások "kisajátítottak" róluk is olyan dolgokat mondanak, hogy ne 100%-ig igényeld a segítségüket. A csillagtestvéreink is segítenek, ha kérsz tőlük. Mint mondtam úgy segítenek ,ha kész tőlük és nem pedig úgy, hogy helyetted mindent megoldanak. Ha mindent megoldanának. Neked mit kellene, akkor fejlődnöd? Ezt is lehet csinálni csak hosszútávon nem ki fizetődő. Pontosan azért, mert ez által saját magadat fosztod meg a fejlődés és a tanulás lehetőségétől.

Ezért is a segítőid e szerint a mottó szerint dolgoznak. "Szeretet és szolgálat."

Az emberiség is e szerint fog dolgozni. Naponta 2-4 óra munka és nem több. Csak nagyon rendkívüli helyzetben lesz több a munkaóra. Az is úgy lesz, hogy mindenkinek meglesz a maga munkája. Ami inkább karbantartásból és maximum szerelésből fog állni. Hiszen a gépesítés fontos lesz, mert e nélkül nem lenne elegendő élelem mindenkinek. Oszt, amikor ez a korszak is elment, hogy nem lesz szükségünk szilárd ételre, hanem elég Fényt ennünk, akkor ez a gépesítés szép fokozatosan is eltűnik oszt, akkor mindenki azt fogja tudni csinálni, amit szeret. Pontosan így dolgoznak a mi segítőink is.

Ezért sose szégyellj a segítőidtől segítséget kérni! Nincs abba semmi szégyellni való, ha egy problémát egyedül nem tudsz 100%-ig megoldani. Sőt! Az meg maga a dicsőség, ha egy felmerülő problémát saját magad a saját erődből is megtudsz oldani. Ekkor a segítőid is veled együtt közösen örülnek, ha nem sikerül, akkor megvigasztalnak De nem fognak téged egyáltalán agyon vigasztalni. Ha viszont baj ér téged, akkor kisegítenek, de csak akkor, hogyha hívod őket. Pontosabban ekkor az Angyalok szoktak inkább segíteni szó nélkül, mert hiszen látják, tudják és érzik, hogy baj ért téged. ekkor ők léphetnek közre, hiszen az angyalok azok, akik bevállalták azt, hogy a Föld minden lakóját segítik. Ez a fejlődés része. A többiek, akik nem az angyali csoportokhoz tartónak, hanem mondjuk a Felemelkedett Mesterekhez vagy a Csillagtestvéreinkhez. Ők pontosan azért nem avatkoztak/avatkoznak be, mert egyszerűen nem kapnak rá tőled "engedélyt". Nem hiába van hangsúlyozva minden igazi csatornázásban és a tudatodban is, hogyha baj van nyugodtan szólj a segítőknek.

Az a baj, hogy a jelenlegi világunkban a legtöbben valami oknál fogva nem kérnek segítséget a segítőktől. Pedig a leszületésed előtt a segítőket, akiket Te (!!!) magad választottál azért, hogy tudjanak veled közösen dolgozni és útmutatást is adni. Ők ezt egy a szolgálat formájának fogják fel. Ezért kell teljes körű tisztelettel és alázattal kezelni a segítőidet. Akik nem így kezelik őket, azok ne is csodálkozzanak, ha kevésbé akarnak segíteni, mert egyszerűen "elfeleded" megköszönni azt, hogy egy probléma megoldásában részt vettek. Ez nekik olyan, mint amikor a legjobb baráto(ai)d vérig sérted. Ez nekik ehhez hasonló érzés, akár az Angyalokról, a Felemelkedett Mesterekről vagy a Csillagtestvéreinkről van szó. Az igazi szeretet ezért is, ami a szívedből jön feltétel nélkül. Végtelen és folyamatos.

Ezért is fontos az, hogy tudatosítsd önmagadban azt, hogy minden egyes alkalommal, amikor lehetséges mondj köszönetet és légy hálás a segítségért a segítőidnek. Hiszen tudatod velük azt is, hogy szereted őket és ezt ők is tudják viszonozni. Nem is akárhogyan.

A segítőiddel is úgy tudod felvenni a kapcsolatot sikeresen, ha egyszerűen sikerül az egódat üresbe tenni. Tehát beállni a középpontodba és folyamatosan ott tartózkodni. Ezt meglehet csinálni csak kissé sok időbe és sok munkába (kitartásba) kerül.

Van, akinek jobb esetben hónapokba és van, akiknek évekbe ke3rül az egót lejjebb venni. Durva szót nem használok az egómmal szemben, mert nem akarom magamat megbántani tehát nem vagyok a saját magam ellensége. Másnak sem vagyok az ellensége, hiszen mindenki Egy. Ezért is nagyon fontos elsősorban gyakorolni az önszeretetet és nem pedig az egoizmust.

A testépítő korszakom erre nekem is intő példa erre. Mert, ekkor kissé beleszóltam mások életébe is, hogy ne egyél olyat, ami tudod, hogy hizlal és stb... De ezért is fontos tisztázni. A sport, ha a győzelemről és elérhetetlennek gondolt dolgokat mutatja(ák) neked. Az már nem sport, hanem önzőség, barbárság és primitívség. A győzelem önmagában semmit sem ér, ha egyszerűen nem tudod kivel (például a te és a másik csapatod tagjaival.) azt kiélvezni. Na, de bocsánat kicsit eltértem a témától.

Vissza az egóra és magára az önszeretetre. Az egó mindent maga alá rendel. Addig az önszeretet meg mellé. Ami a két dolog tekintetében hatalmas különbség. Ezért is fontos gyakorolni az önszeretetet, mert ezzel az egó lenyugszik és bekerülsz idővel a középpontba és egyre kevesebb lesz rá az esélye, hogy pattogjon, mint valami nikkelbolha, ha úgy érzi az egód, hogy félni kell valamitől. Amikor valójában nincs is mitől, hiszen örökké élsz.

Nem azt mondom, hogy nullázd le (Nem is kell!!!) az egód, hanem csak azért, hogy elégítsd ki a te saját (lelki, szellemi, testi) vágyaidat is. Ez azért nagyon fontos, mert ha önmagadat nem tudod szeretni, akkor másokat is hogyan fogsz tudni szeretni, ha önmagadat sem szereted? Ez ilyen egyszerű.

Amit ezek a "megoldatlan" dolgaid is felmerültek és megoldottak lettek általad (A segítőid által is.), akkor fog megnyílni a kapu számodra, hogy egyre tisztább és egyre egyértelműbb üzeneteket kapj a segítőidtől. Semmit se bonyolultnak gondolj, hanem egyszerűnek. Hiszen ezek a dolgok valójában egyszerűek. Csak az ember teszi őket valami félreinformáltság vagy tudatlanság következtében bonyolulttá.

Ezért is nagyon fontos az, hogy minden lépésed következtében a középpontodban maradj! Minél jobban befelé figyelsz annál jobban fog menni. Természetesen itt is a mérték a titok. Semmi más. Mert azért nem kell egyáltalán ész nélkül az egész világ elől elzárkózni.

A sikeres kapcsolat ott kezdődik a segítőiddel, hogy üresen tartod az elméd, tehát nem agyalsz. Illetve lehet gondolkodni. Csak az nem mindegy, hogy egy problémán sokáig rágódsz ezzel is fokozva a problémádat vagy pedig mindvégig a megoldásra vagyis a célra koncentrálsz. Ezért is fontos tisztázni, hogy értsd meg. A segítőid ott vannak melletted mindvégig és, ha nem "adsz" nekik engedélyt, akkor nem fognak tudni/teljesen neked segíteni a problémáid megoldásában és az álmaid megvalósításában.

Ezért is nagyon fontos a meditáció művelése olyan szinten, ami neked jól esik.

Köszönöm a figyelmet!

Írta HUNFény

2013. február 11., hétfő

9. Bejegyzés: A spiritualitás és a szexualitás.

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy kissé kényes témáról lesz szó. Legalábbis az én szemszögemből kényes, mert itt még sajnos nem tudtam teljes körű tapasztalatot szerezni. Csupán részlegeset. Ez a téma a spiritualitás és a szexualitás kapcsolata.

Most itt nem arról lesz szó, hogy milyen pózban legyél, hogy orgazmusod legyen meg, hogy a férfi hogyan fogja a nőt meg ilyesmi. Itt arról lesz szó, hogy az emberiség életében itt is hatalmas félelmet és káoszt generáltak ezzel a témával kapcsolatban.

Itt most hadd ragadjam meg magát csak a szexualitást. A szexualitás nem bűn egyáltalán. Aki azt mondja, hogy bűn az hazudik és ugyan olyan zavaros, mert egyszerűen fél. Pont ezért van elsősorban a sok beteges perverz, biszexuális, homokos és leszbikus mert valami lelki traumát éltek át. Amikor erről a témáról szó lehetett a szülők, a barát/nő vagy az ismerősök között. Ekkor jött a bekódolt/beprogramozott viselkedés, hogy a szexualitás tabu.

Pedig a szexualitás nem lehetne tabu úgy önmagában egyáltalán. Természetesen nem kell a részletekről beszámolni, mert arra tényleg ki kíváncsi. Én mondjuk nem. De hadd folytassam tovább a fejtegetést.

A szexualitás a galaktikus társadalmakban egyáltalán nem kényes téma. Hanem szabadosabb jellegű. Amikor egy galaktikus társadalom tagja. Jelen példa esetében vegyük a Sziríusz A rendszerben élő civilizációt, ahol a szexualitásról kisgyerek korban nem szoktak beszélni a szülők és a felnőttek egészen addig, ameddig ott a gyerekek el nem érik a kamaszkort. Azt a kort, amikor a fiú vagy a leány furcsa dolgokat észlel magán. Pontosabban a testén. Ekkor válik indokolttá a szülők vagy esetleg a felnőttek részéről az, hogy ez teljesen természetes és jó dolog.

Ők hiába félig felnőtt tudatúak a szexualitásról úgy fogalmuk annyira nincs, ameddig nem jön az úgy nevezett "emlékeztető" tapasztalat. Ennek a tapasztalatnak az a lényege, hogy a szexualitást az adott lényben elkezdje beolajozni. Amint ez is megindult ők azt egy plusz és megbecsült élménynek fogják fel. Nem pedig rossz vagy szorongató dolognak.

Amikor egy Sziríuszi srác, aki a mi skálánk szerint 14-15 év körülinek felel meg. Jön neki egy tapasztalat, ami mondjuk, hogy elkezdi nézni a nők melleit. Egyszerűen csak szereti nézni. Vagy pedig merevedése lesz, mert meglát egy nőt. Ez persze az első alkalommal sokkoló is lehet, de mivel ott a nevelés olyan, hogy a szülő szinte semmit sem kezel ott tabunak ott ezek a típusú problémák ki sem alakulnak. Lányoknál ugyanez a helyzet ott a Sziríusz A-n.

Ott a szülő vagy valamelyik felnőtt (tanár/ismerős) elmondja, hogy ez a dolog szép és természetes. Nincs mitől tartania, hogy ez valami betegség vagy valamilyen zavar lenne. És ezzel a probléma már el is lett hárítva. Ezért nincsenek ott perverzek se pedig valamilyen szexuális zavarral küszködők (A Sziríuszon...). Természetesen van, aki "szereti" a szexet és ezért is csinálja. Itt most nem a Földi értelemben vett szexre gondolok, hanem a tiszta szeretkezésre.

A szeretkezés az maga az igazi szexualitás, amit a földönkívüliek persze egyénfüggő ott ez is, hogy gyakorolják vagy nem. Vannak ugyanis ott olyan személyek, akik képesek nélkülözni a szexualitást valamilyen okból. Mondjuk lelki okból, ami egyenesen egy traumára is visszavezethető. Sajnos a galaxis más bolygóin is előfordulnak ilyen traumák. Nem csak itt a Földön. De ez nekik olyan volna, mint valami csonkítás a belsőjükben, amit megpróbálnak minden lehetséges módon kezelni. Vagyis begyógyítani, ami az esetek többségében sikerül is.

Természetesen vannak olyanok is, akik nem trauma miatt, hanem mondjuk a megvilágosodásuk olyan szintjére léptek, hogy egyszerűen nem is érzik szükségét a szexualitás jelenlétének, mert annyira nagy bennük a szívből jövő szeretet a másik felé, hogy ez egyszerűen kiváltja a szexuális élményekkel járó megéléseket.

A Földön is élnek itt ilyen emberek. Persze nagyon kevés. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy mondj le a szexualitásodról. Ha jól esik, akkor csináld. Azért van és nem más miatt. Minden csak is szabad akarat kérdése.

Ezt a témakört a háttérhatalom is nagyon erősen megragadta. Már az általános iskolákban egyszerűen tudat alatt kezdik el a szexualitás eltorzítását. Ezzel jön aztán a perverzség és folyamatos sóvárgás a jó szeretkezésért, ami egy nagyon nagy csapda. Elsősorban a reklámokkal. Vegyél ilyen ruhát, cipőt, nyakláncot, bugyit/tangát és ilyen vagy olyan kiegészítőket és ettől szexi/kívánatos leszel. Ez különösen a kislányoknál indul el és erre persze a szülő tudattalanul is rásegíthet, ha nem használja az elméjét, hogyha nem nézi meg a helyzetet. Sőt ezt még egy lapáttal az "elvárások" című dolgok is megfűszerezik. Amiket mások generálnak öntudatlanul, mert elhitették velük, hogy ez az élet része. Ha folyton csak elvárás jön, akkor ne csodálkozzanak az emberek, hogy nem boldogok és folyamatosan csak csalódás éri őket e téren is. Sőt még nem csak a szerelem területén is.

A férfiaknál meg ezt az "alfa hím" című erőltetést csinálják. Azt csinálják, hogy a férfiakkal/fiúkkal tudat alatt is beprogramoztassák, hogy csak a nagy méret a jó a nőknek. Legyen pénzed, nagy autód presztízsed és légy valaki. Oszt meg, ha nincs valami ilyesmid az azt jelenti, hogy te egy nagy nulla vagy és ez megváltozhatatlan.

Pedig a valóság is teljesen mást mutat. Na most itt jön a spirituális kapcsolata is a szexualitásnak. Az ember önmagában egy lélek. Egy fénylény. Megvan benne egyben a férfi és női minőség. Pontosan úgy, mint a jin és jang. Ugyanez a nőknél és a férfiaknál mindig is jelen volt és jelen van. Alaphelyzetben ez harmonikusan van jelen. Tehát 50-50 arányban.

A jelenlegi világunkat (még) irányító elit a férfiak esetében a férfi energiák terén 90-10 arányban akarja látni a férfiakat. Addig a nőknél ezt az arányt 70-30 között a férfi és a női minőség tekintetében. Legalábbis ez csak az alvóknál érvényesül. Az olyan embereknél, akik spirituálisak azokban tökéletesen jelen van az 50-50-es arány, ami a harmonikus működést hívatott elősegíteni és fenntartani. Ez persze nem tetszik az elitnek, mert ezzel ők elveszítenek egy rabszolgát, aki meg felébreszt még több rabszolgát. Pusztán a jelenlétével. Nem csoda, hogy folyamatosan növekszik az ébredők száma a bolygón is.

Igazából a mostani (régi) társadalom, ami a nyáj szerepét töltötte be. Teljesen elkezdett lassan ugyan, de szétszéledni és egyéni utakat járni. Természetesen a megmaradó nyáj megpróbál mindent a kollektív tudata segítségével vissza csinálni. Csak nem fog sikerülni neki, mert azok az energiák már elkezdtek elpárologni, amik ezt lehetővé tették a számára.

Oszt ezzel ez a jellegű dolog, amit irányításnak is nevezünk lehetetlenné válik. Azért is fog egyre több ember magától kilépni ebből a mókuskerékből és ez által a belülről jövő feltétel nélküli szeretetre összpontosítani. Ez lesz az új társadalom alapja.


Na, de bocsánat, mert kissé elkalandoztam. Vissza a szexualitás spirituális részére. A szexualitás teljesen igénybe veszi nem csak a fizikai testet, hanem még a szellemi és lelki részeinket is. Ezzel azt akarom mondani, hogy a szeretkezés és nem pedig a szex. A szex csak az anyagra és a biológiai létfenntartásra. Vagyis az állati magatartásra korlátozódik. Ezért is olyan sokan boldogtalanok a szexuális életük értelmében, mert valami miatt lefékezi vagy lefékeződik a lelki és a szellemi része az emberek szexualitásának. Vagyis annak a megélése, hogy egyesülsz egy másik lélekkel szexuális értelemben. Pontosabban nem őszinte szeretetből, hanem valamilyen más szándékból következik a szex. Ez csak a tudatlanoknál van jelen, akik nem ébredtek rá, hogy az élet értelme maga a feltétel nélküli szeretet. Milyen egyszerű, de mégis sokunknak nehéz. Bár ezen nincs is mit csodálni ilyen körülmények között.

Ezért is az igazi szeretkezés és szerelmes kapcsolat csak is szívből jövően lehetséges. Ez férfiakra és nőkre egyaránt érvényes. Amikor egy férfi és egy nő összejönnek, akkor természetesen a fizikai test is igényli magát a szexualitást. Ez teljesen természetes dolog. Legalábbis a jelenlegi felfogás szerint is annak kéne lennie és nem pedig valami üldözendő dologként kellene rá tekinteni. Ezért is károsak ilyen téren a Földi vallások. Sok (nemcsak) katolikus pap is, akik a cölibátust bevállalták azok azért lesznek pedofilok, mert valahogy le kell vezetniük a bennük felgyülemlő szexuális energiákat. Ezért is kell a vallásoknak átalakulnia vagy pedig megszűnniük. A szexualitás nem bűn, hanem az ember természetes létének kísérő jelensége. Ezt egy korábbi írásomban is említettem, hogy a vágy az csak az anyagi test igénye, amit ki kell elégíteni. Amint kielégülésre kerül azaz adott vágy azonnal csillapodik és mondjuk pár nap vagy hét múlva újra felbukkan. Ez persze mindenkinél érvényes. Férfiaknál a pedofília, addig a nőknél a leszbikussá válás fordulhat elő, ha nagyon sokáig egyszerűen a vágy nem kerül kielégülésre. Ezért is van a sok szexuálisan is beteg ember a világunkban valójában. A tudatos manipuláció által, ami sok milliárd Földön élő ember életét keseríti meg.

Ezeket csak is úgy lehet megszüntetni, ha az emberek maguktól elkezdik vizsgálni, hogy a szexuális életük miért olyan amilyen. Amint megvan az ok azzal együtt az okozat is a felszínre kerül és ez által megváltoztatható a dolog. Ezzel tudatosan és tudattalanul is spirituális útra lépsz. Ez pusztán csak a te döntésed. Ez maga a fejlődés. És itt most elérkeztünk egy olyan pontra, ahol az kerül most kifejtésre, mint amilyen a lány és fiú barátság is. Ilyen jelenség is van.

Az ilyen kapcsolatokban, mint milyen a fiú-lány barátságok közös megegyezés esetén. Vagyis a szabad akaratból jövő beleegyezés esetén létrejöhet az ilyen kapcsolatokban is a szexuális érintkezés, ami nem rossz dolog, mert ez csak azt jelenti, hogy a két fél úgy tiszteli egymást, akár csak egy személy saját magát. Az ilyen kapcsolatok az univerzumban gyakoriak még akkor is, ha valakinek éppen párja van. De ez természetesen csak, akkor jön létre, ha a két fél, akik a szerelmes párt alkotják megbeszélik egymással teljesen kulturáltan, hogy ők egymás mellett másokkal is folytathatnak e szexuális együttlétet. Ha a megbeszélés pozitív eredménnyel zárul, akkor minden rendben van. Ezzel lehet a féltékenység és a megcsalás kialakulását megelőzni. Természetesen vannak az űrben is személyek, akik nem monogámok és ragaszkodnak, hogy csakis az ikerlángjukkal akarnak szexuális életet élni. Ebben az esetben sincs semmi baj. Ezért is szoktak az ikerlángok teljesen olyanok lenni egymással, mint két ikertestvér. Csak az egyikőjük nő a másik férfi.


 Nem csak a Földön, hanem az univerzumban is. Ezért ez egyáltalán nem idegen, hanem teljesen természetes jelenség. Ezt a galaktikus emberek úgy értették meg, hogy lehet ilyet is, hogy egyszerűen csak szeretik egymást és kész. Nem kerítenek nagy feneket semminek. Nincs abból egyáltalán félreértés, hogy most egy lány vagy egy fiú barátkozik csak úgy alapon a másik nem tagjaival. Ebből még nem biztos, hogy szerelem is lesz. Harmonikus szerelem csak is az ikerlángok között lehetséges. Addig meg a nem ikerláng kapcsolatok inkább barátságnak minősíthetők, mintsem szerelemnek. Ez persze a Földön fordul elő inkább sokkal nagyobb arányban, hogy nem ikerláng kerül kapcsolatba veled, hanem inkább olyan személy, akivel előző életedből karmikus feladataid voltak/vannak. Akivel dolgod volt/van azzal addig kerülsz kapcsolatba ameddig az adósság tart. Amint letetted az adósságod azonnal megváltozik a kapcsolat állapota. Ha érdekből van a kapcsolat, akkor keményen szétfog foszlani.

Ha viszont feltétel nélküli szeretetből, akkor csak megerősödik minden egyes alkalommal a kapcsolat. Ez egy törvényszerűség, amit a spirituális emberek csak úgy neveznek, hogy a polaritás(vonzás) törvénye. Ez a törvény csak annyit jelent, hogy az azonos az azonosat vonzza. Ezt most ne a mágnesesség elvén, hanem inkább az energetika elvén vizsgáljuk. Az egymással ellentétes polaritások taszítják egymást és folyamatos feszültséget generálnak, amik végül egy hatalmas robbanásban valósulnak meg. Valójában ezekből következik a sok veszekedés és konfliktus is. De ezek természetes velejárói szintén az életnek. Ezeket csak a tudatos emberek és entitások tudják elkerülni.

Csak hát ehhez is kapcsolódik a folyamatos tapasztalás az életben. Ezért is fontos emellett az ikerláng megtalálása, ami csak is a természetszerűség következtében fog eljönni és nem pedig a folyamatos sóvárgás és vágyakozás következtében. A szerencsésebbek az ikerlángjaikat a Földön megtalálják/megtalálták. Hát én pont azok közé tartózom, akiknek az ikerlángja nincs a Földön reinkarnálódva. De ezzel sincsen az égnek adta világon semmi baj. Hiszen ez ezt mutatja, hogy semmi sem lehetetlen. A szexualitást az ikerlángok, akik nincsenek a Földön leszületve azokkal a szexuális kapcsolat csak is a fizikai test hátrahagyásával lehetséges. Vagyis álom útján. Csak ennek az a hátránya, hogy a felébredést követően nem fogsz rá emlékezni és a fizikai test hiánya miatt ez az élmény csak részleges lesz.

Ezért is marad, akkor az egyetlen lehetséges része a részleges kielégülésnek, ami nem más, mint maga a maszturbáció. A maszturbáció is teljesen természetes jelenség az életben. Amit nem kellene senkinek sem tiltani sem pedig túldramatizálni. A galaxisban és a Földön is egy teljesen természetes jellegű dolog. Nem pedig természetellenes. A maszturbáció azért részleges megélés csak, mert egyedül hajtod végre partner nélkül.


 És most hadd jöjjön a szexualitás és a spiritualitás azon része, ahol a nők és a férfiak is szokták mondani, hogy ott a gyönyör és maga az egyesülés pillanata igazán, akkor zajlik le tökéletes összhangban az alatta és utána jövő megéléssel együtt. Vagyis most beszéljünk magáról az orgazmusról. Az orgazmus más civilizációk esetében úgy járandó körbe, mint egyfajta csoda, egy rituálé vagy mint egy tánc csúcspontja.

Erről a Plejádiak rendelkeznek nagyon sok információval. Nagyon röviden felszeretném vázolni a Plejádiak elgondolását az orgazmust illetően. Az ő elgondolásuk az az orgazmusról, hogy ők konkrétan egy tökéletes egységet látnak a nőben és a férfiben, amikor szexuális együttlétre vagyis szeretkezésre kerül sor. Amikor a szeretkezés zajlik, akkor olyan erős energiák szabadulnak fel, amiket ők csak úgy neveznek, hogy szexuális energiák. Ezek az energiák Földi értelemben szerelmi energiáknak is nevezhetők.

Amint elérnek az orgazmus állapotába onnantól egy fajta transzállapot következik, ami addig tart, ameddig a két résztvevőnek csak jól esik. Persze nekik sem olyan egyszerű elsőre az orgazmus állapotát elérniük. Nagyon mély megismerés előzi meg ezt a csodálatos állapotot.

Erről persze nem csak a Plejádiak, de más galaktikus civilizációk is így gondolkodnak, akik spirituálisan élnek, hogy a szexualitás egy olyan tevékenység, ahol a két nem képviselői egymást teljes körű tisztelettel és alázattal kezelik. És természetesen mind a feltétel nélküli szeretet jegyében. Ezért is lesz sok nagyon fontos leckéje az emberiségnek, hogy felnőhessen ezek közé a civilizációk közé. Természetesen az ő közreműködésük is sokat fog nyomni a latba, ha elfogadjuk a segítségüket.

Köszönöm a figyelmed!


Írta HUNFény

2013. február 1., péntek

8. Bejegyzés: Az étel, az ital és a spiritualitás.


Üdvözöllek téged kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben az ételek és a spiritualitás egyszerű és közvetlen kapcsolatát szeretném neked felvázolni. De még mielőtt rátérek. Hadd írjak kicsit egy-két dologról, ami az én életem esetében is hozott nekem hideget és meleget. Ami nem más, mint a válogatósság. Na most! Tudom, hogy ez sok ember legyen az gyerek vagy szülő. Rengeteg fejfájást okoz a válogatósság. De mint tudjuk mindennek megvan a maga oka.

A válogatósság is jelen volt nálam a fiatal éveim alatt. Ez úgy fiatal koromban amolyan 2-3 éves korom körül jelent meg nálam. És ez abban nyilvánult meg sokszor, hogy inkább húst ettem és nagyon kevés gyümölcsöt. Zöldséget is alig-alig. Ez a korszak tartott amolyan 13-14 éves koromig. Ez az ember életében egy nagyon hosszú élet szakasz. Oszt úgy, amikor elkezdtem ébredezni minden értelemben. Jött a felismerés. A válogatósság számomra egy fajta elnyújtott ébresztő volt. Ébresztő arra, hogy alaposan gondoljam meg, hogy mit és hogyan eszem és iszom meg. Ugyan is az ember szervezete még fiatal korában is, ha a "véletlenek" folytán nem "irtják" ki belőle azt az ösztönt, hogy megtudja állapítani saját magáról, hogy mire is van éppen a korgó gyomrának szüksége. Akkor az csak is a hasznára lehet ez az ösztön.

A galaktikus emberek is, akikkel nap, mint nap dolgozom ők is így állapítják meg, hogy pontosan mire is van szükségük. Ha nekik karalábét kér a gyomruk, akkor azt vesznek magukhoz, ha tejet, akkor tejet. Ha meg mondjuk sört, akkor azt. Erről egy kicsit később írok, mert ez egy nagyon zavaros téma. Legalábbis a másik oldal és a pénzes emberek e téren nagyon nagy kavarásokat okoztak. 

De visszatérve az ösztönre. Akkor és olyat esznek, amikor úgy érzik, hogy szüksége van a szervezetüknek erre vagy arra. Ez természetesen nem csak náluk, hanem itt a Földön az itt élő emberekben is fellelhető ez az ösztön. Csak hát kiölik az emberekből különböző módszerek egészével.

Ezek a módszerek a folyamatos mesterséges ízfokozók, ételszínezékek, stabilizátorok és tartósító szerek többsége. Nem mindegyik, hanem csak a többsége. Erre is rövidesen kitérek egy bekezdés erejéig, de hadd folytassam a módszerekkel.

A mesterséges anyagok, mint tudjuk. Első hangzásra jól hangzanak, de valójában csak is azt a célt szolgálják, hogy az adott anyagok az emberekben olyan folyamatokat és függőségeket hozzanak létre, amiket nagyon nehezen vagy pedig egyáltalán nem lehet a jelenlegi Földi körülmények között helyrehozni. Ilyen ételek például a félkész ételek. Bár itt is a szabad akarat dominál, hogy ki mit fogyaszt. Hiszen eldöntheti egészen addig vagyis cirka 10-20 évig, hogy visszaáll a természetes módon létrejövő táplálkozásra vagy marad ezek között az ételek között, amik betegséget és végül halált fognak okozni.

Ezért is igaz teljesen a mondás. Azzá válsz, amit megeszel. Itt ezután is jönne a sok sztereotípia. Ezek is csak azért vannak kitalálva, hogy megosztottságban tartsák az embereket. Ilyen például a szélsőségessé tett vegán életmód, amit az öko fasiszták találtak ki. Ezzel is a vegetáriánus embereket a húsevők ellen hergelni. Vagy pedig fordítva. Mindegyik csak is a megosztásra van kihegyezve.

Bár ezeknek is szerencsére egyre kevesebb ember dől be. Ezt spirituális szemszögből nézve teljesen ésszerű és egyszerű a hatalom részéről, hogy ilyeneket végez. Hiszen ők egy lebutított és gondolkodni képtelen népességet akarnak. Mi viszont spirituális emberek, Gaia és a Teremtő egységeként egy olyan népességet akarunk, akik intelligensek, felelősségteljesek és jól látják az összes lehetséges és megoldandó helyzetet.

Na, de most, hogy következetes legyen a bejegyzés és haladva tovább a témával rátérek az alkohol zavaros és egyben összetett témakörére is. Mint mindennek. Az alkoholnak is megvan a maga kis jója és rossza. Legalábbis a Földi logika ezt súgja. A galaktikusok is ehhez hasonló véleményen vannak, mert vannak galaktikus népek, akik spirituálisak ugyan, de akkor is alkalom adtán elfogyasztanak némi alkoholt.

Ez az alkohol fogalom természetesen takarhat bármit. Sört, bort, pálinkát vagy bármilyen olyan italt, amit ünnepségeken(!!!) inni szoktak. Én, amikor űrhajón járok éjjelente én is részt szoktam venni olyan bulikban, ahol egy-két pohár sör, bor vagy valami töményebb ital legurul. Ez az űrben a legtöbb helyen természetes dolog és nem üldözni vagy keresztre feszíteni való. Aki meg úgy dönt, hogy ilyen bulik alkalmával teát vagy gyümölcslevet iszik sör vagy bármilyen szeszes ital helyett. Az nem kap semmilyen megkörnyékezést senki részéről, hanem a mellette alkoholt ivókkal jót bulizik. A GF-ben én csak is ilyen emberekkel/nem emberekkel találkoztam egész idáig.

Így gondolkodnak az űrben az alkohol témakörét illetően. Hogy van, aki iszik belőle, mert úgy érzi, hogy egy buli része. Addig meg van olyan is, aki bizonyos egészségügyi vagy spirituális okokból kifolyólag a mellőzése mellett van. Ez így idáig tiszta kép neked is ugye? Na most. Itt ezzel arra akarok kilyukadni, hogy ezt a témát sem kellene túl spilázni. Itt a Földön pontosan ezt csinálják vele.

Tiltólistára is helyezik meg nem is, amikor ők is tudják nagyon jól, hogy ez a vegyület kismértékben gyógyszer. Mondom mértékkel és nem pedig ész nélkül nyakalva. Ez itt a hatalmas különbség. Itt most az étel is úgy jön a képbe, hogyha valaki egy jó ebéd mellett elfogyaszt egy pohár bort vagy egy kupica pálinkát. Az még nem minősül alkoholistának. A galaktikában is csak az minősülne alkoholistának, aki képtelen megállni azt, hogy kibírjon egy napot szesz nélkül. Ebből következik a függőség is. De mint tudjuk mindennek megvan a maga oka. Az alkoholizmusnak az esetek többségében az önszeretethiány az ok. Természetesen azt vegyük figyelembe, hogy az alkoholisták könnyen megszállhatóak más entitások által. Ezért is az sem gond, ha valaki úgy dönt, hogy nem akar bulizás közben sem inni. Sőt egész életére meg lemond erről a dologról. Ennyire egyszerű.

A saját tapasztalataim során is, amikor én bulizni voltam itt a Földön vagy egy hajón, akkor kb. havonta 1-2 alkalom az, ami során így szoktam kiengedni a gőzt. Pusztán csak a változatosság kedvéért. A változatosság. Egyik legjobb dolog a világon. Hiszen ez mindig gyönyörködtett.

Szóval ez az alkohol és ez az étel dolog is nagyon erősen egyénfüggő. Mindenki a tudat alattijában tudja mit ehet és mit nem. Ezt is csak elő kell venni. Ezt úgy lehet előhívni, hogy meditálsz és összekapcsolódsz a felsőbbik éneddel. Ez is ilyen egyszerű.

Most, hogy gördülékenyen menjek tovább a témában. Rátérek arra, hogy miért nem mindegyik e betű mérgező. Ezt az e betűs szabványos dolgot is általános vélekedés szerint úgy kell vizsgálni, hogy teljesen higgadt és nyugodt elmével. Máskülönben hamis megállapításra lehet csak jutni ez által.

Az E betűk általános nézet szerint 1-300 között biztonságosnak mondottak. Szerintem ez a megállapítás nem teljesen állja meg a helyét, mert vannak közöttük olyanok is, amik a 1 és 300 közé esnek, de allergén (szójalecitin, glutén) összetevőket tartalmaznak. Természetesen ez egyéni szintekre bontva teljesen észrevehető, hogy mindegyik E betűs összetevővel van valami probléma. Vagy rákot, vagy allergiát okoz. Ezért kell az ilyen ételeket energetizálni. Energetikai tekintetben az ételt teleszórni Fényenergiával. De ezzel persze óvatosan kell bánni, mert ezzel a kijelentésemmel nem az a célom, hogy bátorítsalak, hogy ezeket a mesterséges ételeket elfogyaszd. Ugyanis sokkal több energiát igényel energetizálni egy félkész ételt szemben az olyan étellel, amit lehetőleg te magad készítettél el magad által válogatott és összegyűjtött összetevők alapján.

Az ilyen félkész ételeket csak, akkor fogyaszd, ha egyszerűen nincs olyan ételed a hűtőben vagy a közelben, ami organikus. Csak is szükség esetén. Hiszen tudjuk jól, hogy a szükség nagyúr. Én az ilyen ételeket, ha úgy látom, hogy el kell fogyasztanom, mert velem is előfordul ilyen helyzet. Akkor előtte kitakarítom az alábbi módszerrel.

Elképzelek a kezemben egy fénylabdát, ami ugyanakkora, mint maga az étel. A fénylabdámat vagy fényfolyamomat ráküldöm a másik kezemben lévő félkész ételre. Oszt ekkor rá koncentrálok az ételre és következő szavakat mondom hangosan vagy gondolatban. Ez nálam mindig helyzettől függ.

„Távozzanak ebből az ételből az alacsony és zavaró rezgésű energiák.”
Ekkor én mindig azt veszem észre, hogy a hideg negatív és alacsony rezgésű energiák egyszerűen kipárolognak az ételből. Ki lehet próbálni, ha nem hiszed. Tehát olyan ételt fogyasztok el, amit mesterségesen hoztak létre, de mentesítem a benne lévő mérgező és káros anyagoktól. Amint megtörtént a tisztítás, akkor ismételten fényt küldök az ételbe, hogy megtöltsem Fény energiával. Amint ez is megtörtént, akkor kibontom a csomagolást és elfogyasztom az adott ételt.

Amikor Fényt küldök Fényfolyam vagy fénylabda formájában, akkor a következő szavakat mondom ismételten hangosan vagy gondolatban. Ez is mindig helyzettől függ.
„Legyen ebben az ételben tisztaság, egészség, természetesség, fény, bőség, hála, köszönet és szeretet. Áldás! Áldás! Áldás!”

Ezt szoktam mindig tenni első lépésben, ha nem húsételről van szó. A húsok esetében a következők a teendők. Az általam leírt két mantrát elmondod a hús fölött. Amint ezzel is végeztél a húsételtől, vagyis inkább az állattól, akiből a hús származik, megköszönöd az áldozatát és bocsánatot kérsz tőle, hogy az állat lelke nyugodjon békében és, hogy a húsétel megtisztulhasson a félelem energiáktól. Ez mondjuk az itteni Európai és Amerikai ipari állattenyésztés miatt csak is fél siker, mert nem te végezted el a levágását, de annak érdekében, hogy elkerüld legalább azt, hogy az állat halálfélelmét megegyed. Legalább annyit tegyél meg, hogy a szerencsétlen állat lelkétől bocsánatot kérsz és kéred a Létezést, hogy a lelke nyugodjon békében. Az Afrikai busmanok is ezt teszik. Bár ők annyi különbséggel, hogy nem az ipari állatokat eszik meg, hanem amiket a szabadban fognak. Ami természetesen nem kínok között múlik ki, hanem előtte elaltatják és úgy.

A spirituális emberek is, akik járják a kozmoszt. Ők is ezért lesznek vegák, mert nem akarnak még a túlélésük miatt sem más életet áthelyezni másik síkra pusztán etikai okokból. Az emberiség is ebbe az irányba tart. Persze, aki elfogadta a Teremtő, Gaia és az emberiség kollektív döntését. Az is követni fogja ezt a döntést. Aki meg nem annak itt a lehetősége a távozásra. Hiszen a Lét át fogja helyezni.

Ez így megy és nem másképp.

Köszönöm a figyelmed!

Írta HUNFény