2013. augusztus 31., szombat

Rendkívüli bejegyzés: Csak egy magyar hangja...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ez a bejegyzés, amit most számodra közzéteszek. Ez az én hangomon kíván most szólni. Mivel még nem jött el az ideje annak, hogy nyilvánosan mutatkozhassak, ezért itt írom le gondolataimat azok számára is, akik nem ismernek személyesen. De ez így is van rendjén, hiszen a Teremtő akarata sosem véletlen rendelkezik úgy, hogy bizonyos dolgokat végre kell, vagy nem kell végrehajtanom. Ami természetesen nemcsak rám igaz, hanem másokra is. Sokakon érzem, hogy a gondolataim csak megmondó jellegűek a számukra. Hát ki-ki gondolja így annak az biztos, de aki ismer az tudja rólam, hogy valóban teszem a dolgom. Itt minden egyes dolog, ami nem a háttérhatalmat segíti energetikai, gondolati, és tetti síkon az csak jól jöhet ki.

Most azt érzem, hogy az a dolgom, hogy mondjam el őszintén a magam gondolatait kristálytisztán, hogy végre láthassa akár csak egy ember is egy szemüveg nélkül is ezt a világot úgy, ahogy van. Le is írom, de előbb kronológiai sorrendben szépen végig szeretnélek téged kedves olvasó vezetni, hogy a világunkat nem lehet úgy megváltoztatni, hogy csakúgy valakire valamilyen kényelmi/lustaságbeli ok következtében rábízom/rábízzuk, hogy a számunkra kényes dolgokat oldja meg helyettünk. Ez már nem járja. Ez maga a Vaskor jellegzetessége.

Mindenben át kell vennünk magunktól a kezdeményezést, mert a spirituális törvények is így működtetik a világunkat. Most csak a magam nevében kívánok szólni, mert hiszen magam csak a magam életét élem, és nem pedig másét, de nem is élhetem helyette másét, mert azzal, akkor nem kíván, és nem is fog tanulni, hanem csak hánykolódni, mint valami fadarab a végtelenség tengerében, amit mindannyian életnek is nevezünk.

Ez a hánykolódás teljesen megegyezik az egy helyben való toporgással, ami egyáltalán nem jellemezhetné az embereket, de mégis az történik. Most már itt Magyarországon a vezető elit, akik ugyanolyan emberek, mint mi csak megfertőzte őket számtalan kór, amit a magyar nyelv nagyon jól megfogalmaz. Nevezzük elmebajnak, mert hiszen az intézkedéseik olyanok, amilyenek... Nem kívánom részletezni, mert úgy érzem legalább mindenki tud olyan őt érintőleges intézkedésről, ami szerintük jó az országnak. Az ő országuknak biztos, de a miénknek, és ezzel együtt az enyémnek egyáltalán nem.

Itt most azért használom az enyém szót, mert én is ehhez az országhoz tartozom, és úgy kívánok benne élni, hogy az nekem is jó legyen a velem együtt élők számára is, és nem csak magamnak. Ezért is van az, hogy ők csak a magukéra gondolnak, addig meg minket korlátok közé akarnak terelni, és teljesen hülyének nézve minket vakon követve őket eltűrjük az ő intézkedéseiket. Okosan, és fondorlatosan csinálták a tetteiket 23-24 éven keresztül, de ez teljesen elkezdett a számukra is már olyan méreteket ölteni, hogy az ő egzisztenciájukat is fenyegeti. hiába próbálják a sok-sok propagandával elfedni az elfedhetetlent. Csak az elnyúlt részegség következtében, amit a hatalmon lévőségük óta magukba vettek nem tudnak, és nem is igazán kívánnak belőle kigyógyulni. Minden ellenük van. Ezt ők is tudják, de az elméjük annyira megvan zavarodva, hogy meg sem értik, hogy tényleg a valóságok valóságában mindenki ellenük (értük) van, és nem az érdek mozgatja azokat, akik őket nem kedvelik, de nem is követik. Hanem a szívük, és az Isten iránti szeretet, és alázat. Ők minket az ilyen hozzám hasonlókat is nézik elmebetegnek pedig, amikor az valójában az elmebeteg, aki az egzisztencia ellen van tudatosan, vagy akár tudattalanul is. Az Univerzum szótárában is szerepel ez a szó, és tökéletesen azt veszi körbe ez a szó, aki minden élet ellensége lesz főleg tudatosan.

Itt a Földön a világ politikai, és más az elithez tartozó vezetők zöme az. Őrült/elmebeteg. Addig meg mi vagyunk a normálisak, mert mi élni, gyógyítani, és fejleszteni kívánjuk az életet. Nem pedig ártani. De ezek ellenére is az olyan ember, aki követi őket bármilyen tekintetben az is elmebetegnek minősül. Hiszen asszisztál hozzá tudattalanul, és az Univerzum szótárából ráillik az összes olyan emberre ez a szó, aki magában a politikában látja a megoldást. Nem ok nélkül akarnak minket káoszban tartani, mert hiszen nekik a káosz a jó. Addig nekünk a nyugalom. Itt is látszik tökéletesen a két világ közti különbség. Nemcsoda, hogy a Földön fennáll minden értelemben a dualitás.

Itt maga is az egyén a kulcs mindenhez. Te magad! Ezért kérlek kedves olvasó, hogy ezt az írást juttasd el minél több emberhez. Nem számít, hogy alvó, vagy felébredt. Megkérlek, hogy olvasd el tüzetesen többször is, ha nem érted, amit elsőre közölni kívánok ebben az írásban. Aki érteni fogja annak is szeretnék ezen az íráson keresztül újat nyújtani.

Szeretném a számodra leírni, hogy az "én" országom, ahol nem vagyok semmilyen rangnak sem a tulajdonosa, de nem kívánok szerepet sem vállalni önkényesen, hanem esetleg csak felkérési alapon a vezetőség egy tagjaként. Hanem főleg csak polgárként élni benne. Ez maga az én országom, amiben élek most is. Illetve velem együtt élnek benne sokan a magyarok közül is, de nem értik meg, hogy én szemüveg, és álarc nélkül járok benne, ami csak akadályozhat a látásban. Ezt az országot most a magam esetében csak az "én" országomnak nevezem. A közös esetben csak Isten országaként tudom leírni, és megfogalmazni. Ebből is már van nem is egy, ami kicsiben működik, de nagyban is fog, mert hiszen más világokban is így megy ez. Csak egyedül az egyéneken múlik ez, hogy sikerül e a működtetése, vagy nem az adott világban. Addig Isten csak ad hozzá folyamatosan mindent. A többi már csak rajtunk múlik.

Na, de bele is vágok a közepébe. Mivel minden az egyénből (Isten megtestesüléséből) indul ki a szerény értelmezésem szerint is. Ezért most innen indulok el, és bemutatom neked az "én" országomat a magam szemszögéből.

A magam országa az egyén belső világának kivetüléséből áll össze. Most itt pontosan csak a magam belső világát írhatom ide le, amit magam is kitudok ide vetíteni, és csak a másik személyen, vagy személyeken múlik, hogy elfogadják e az általam is felkínált lehetőséget, vagy pedig elutasítják azt. Vagy még "jobbat" csinálnak, amit nevezzünk most csak el harmadik eshetőségnek. Alkotnak egy sajátot, és azt manifesztálva (életre hívva) elkezdik megalapozni a Földön. Itt nagyon fontos azt tudni, és tudomásul venni, hogy az egyéntől nem egy követelmény van, ami miatt szavatolnia kell a saját teremtésének a manifesztációját, és fenntarthatóságát, amik nem mások, mint a felelősség vállalása a saját teremtés/teremtések iránt. Az Univerzum törvényeinek ismerete. Azaz az önismeret. Mert hiszen, ha tudod önmagadban, hogy mi benned a jó, és mi benned a rossz, akkor tökéletesen eltudod dönteni, hogy ne olyan dolgot hozz létre, ami eltudja rontani mások, vagy a te életedet. Ez ám nem játék.

Na, de most szeretnék maradni ennél a dolognál, amit magam csak úgy neveznék, hogy az ország. Jelen esetben ez az ország a magyaroké az én elképzelésem szerint. Magyarok élnek benne. Magyarul is beszélnek benne. A magyar szokások, történelem, gondolatok, szavak, és minden, ami önmagában a magyarságot (önismeretet) jelenti azt szabad gyakorolni, és továbbfejleszteni. De viszont megsemmisíteni, és visszafejleszteni nem lehet. Mindenki, aki képes "megférni" nem-magyar létére a magyar törvényekkel az szívesen látott egyén ebben az általam felvázolt országban. Pontosan azért, mert valami oka is van arra, hogy lássa a magyarok világát. Ebbe természetesen nem csak "én" vagyok a teremtője ennek a (külső) világnak, hanem valójában csak egy darab társteremtője a sok közül, de viszont a belső világomban is magyarnak érzem magam, a belső világomban viszont magam vagyok a teremtő. Addig itt magán a Földön a társteremtő vagyok. Az Univerzum szemszögéből is ezt nézve csak egy porszem vagyok a Teremtés tégelyében. Aki csak azt teszi, amit éppen tud.

Na, de most ezt átültetve a jelenbe. Jelenleg itt Magyarországon kettős államalakulat van, amit magam is érzékelek minden szinten. A régi, és az új állam kettős megléte. Ebből a kettős államalakulatból csak egy életképes, és ebből egy a Teremtő akarata szerint rendelkezik. Az újban érzem ezt a Teremtői akaratot, ahol az általam is pontosan felvázolt ország is manifesztálódott/manifesztálódik. Ennek is van neve, aminek a neve Apostoli Magyar Királyság.

Ez az állam pontosan egyetért ugyanazzal, amit magam is vallok kristálytisztán, hogy itt egyenlőség, bőség, szeretet, tisztesség, alázat, szabadság, és önkéntesség létezik. Nekem ezek a tulajdonságok adják egy tökéletes állam alapját. Nem úgy, mint a régiben. A régi állam is már ugyan hozott egy-két látszólag "jó" intézkedést, de ez egyszerűen túl gyenge ahhoz, hogy a jó címkéjét rálehessen tenni. Egyszerűen csak a veszteségen, a különbségen, a megkülönböztetésen, a romboláson, az arrogancián, az elvételen, és az érdeken alapul. Az ilyen állam nem lehet életképes hosszú távon. Na ezért is magam nem adok nekik semmilyen hitelt sem. Egy percet sem pazarlok rájuk az életemből, bármit is fognak tenni "ellenünk" (értünk). Átfog hatolni rajtam, és nem veszem fel velük a kesztyűt, hanem pusztán csak nem adok nekik semmi figyelmet. Nem érdemelnek egy percet, és egy pillantást sem. Ez lesz részben a problémáinkra is a megoldás. A másik fele az ország, és ezzel együtt a benne élők számára a probléma megoldása csakis az lehet, hogy megtanul mindenki Egyként gondolkodni.

Ez most lehet, hogy nagyon erősnek/nehéznek tűnik, de amúgy nem az, mert már egy darab ember gondolatai is képesek ezt a változtatást, és teljes körű lemondást a régi rendszerről bizonyítani. Ez maga a szellemi vonatkozásban azt is jelenti, hogy nem adunk nekik tudatosan energiát, és megválogatjuk, hogy pontosan mit is teszünk, ami a többségi társadalomnak jó, de a kisebbség, akik nagyon félnek egyszerűen megfognak bukni, és a talaj alattuk megnyílik és elnyeli őket az életük folyamán mindenükkel együtt. Ezért nem szabad utálattal, és gyűlölettel tekinteni rájuk, hanem megbocsátani, és véglegesen elengedni őket is. Magam is már ezt megtettem, és azt érzem, hogy az új létrehozásának ideje jött el. Ezért kérlek kedves olvasó, hogy gondold végig alaposan most, amit itt leírtam, és keresd a módját, hogy a régit letehesd. Ezzel teret adva az újnak.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. augusztus 27., kedd

45. Bejegyzés: A csapatok, és a spiritualitás...

Üdvözöllek kedves olvasó! Ebben a bejegyzésben kértek engem az égiek, hogy számoljak be az elmúlt 3-4 hétben fogant tapasztalásaimról, amikről remélem, hogy intő jellegű példák lesznek mások számára is amikor ilyesmire adják az energiájukat, és az idejüket. Meg főleg sok-sok tapasztalatot gyűjtenek.

Ez a téma most maga a csapat létrehozása, és annak működtetése a spiritualitás törvényei szerint. A témát a magam szemszögéből tudom most csak megközelíteni, mert hiszen voltak/vannak benne tapasztalataim. No, de most még mielőtt belevágok szeretném leírni, hogy a csapat létrehozása, működése, és fenntartása mit jelent/takar a spiritualitás törvényei szerint.

Amikor egy bizonyos csapat egy szokásos, vagy szokatlan építő jellegű témával kapcsolatban létrejön. Ott abban a csapatban idővel (ha a Teremtő is úgy akarja...) növekedni fog a létszám, aminek megvan a maga két oldala is, és ez kihívás elé állítja a csapatot, és a benne lévő tagokat.

Nekem kerek egy hónapja volt egy dolog, amibe biztos, hogy nem véletlen kerültem be. Ez egy nemzetközi dolog volt, aminek az a lényege, hogy megalakult általam is formálisan. Kezdetben egy főből azaz magamból állt csak a csapat. Kb. 8-10 napig ez az állapot volt fenn, ameddig teljesen egyedül voltam, és csináltam ebben a témában a feladatomat. A feladat, amit vállaltam önkéntesen fordítás volt. Amibe persze én sem voltam, akkoriban perfekt, mert hiszen az idegen nyelv gyakorlási lehetőségeim nagyon korlátozottak voltak (kommunikálni jól tudok angolul, de fordítani régen kb. 4-5 éve még perfektül tudtam, de azóta ez kissé elcsökevényesedett... De hát gyakorlat teszi a mestert.), és időhiányában sem tudtam a sok különböző projektben való részvétel miatt erre szakítani, ha megszakadtam volna még akkor sem.

No, de amikor a fordítások is a részemről megtörténtek. Azokat magam megmutattam pár embernek, akik legalább tudnak középszinten angolul, mert magam is úgy éreztem, hogy ezt át kell nézetni alaposan. annyit mondtak, hogy egy-egy ponton javítani kellene, de úgy értik a fordítás lényegét, tehát nem volt teljesen magyartalan. Őket nem kértem fel akkoriban a csapatba való csatlakozásra, mert hiszen ez önkéntes jellegű volt, és úgy gondoltam az jön, aki akar, és aki nem, az nem... Magam a szellemi túlterheltség, és az idő egyfajta sürgetése miatt nem volt gyakran szellemi kapacitásom a nyelvtani jellegű dolgok megnézésére. Ekkor aztán a 11-ik naptól kezdve szépen elkezdett növekedni a létszám a csapatban. Előtte meg teljesen egyedül kissé elkeseredtem, hogy ez senkit sem érdekel rajtam kívül. Végül jött aztán Isten jele, hogy keressek társakat...

A nemzetközi koodinátor is kijelölt egy bizonyos személyt, aki szintén a fordító csapat tagja lett miután "feladtam" egy hirdetést, hogy ki szeretne csatlakozni. Tehát itt jön le egy picike tanulság, amit magam akkor még nem vettem tudomásul 100%-ig, de jelen volt bennem. Mivel én voltam az első, aki abban a bizonyos csapatban első tag volt a logikus azaz, hogy az alapító tag, és ezzel a 3D aspektusai szerint vezető lesz belőle. No, de nem éreztem ennek szükségét, hogy kinevezzem magam valamilyen vezetőnek, mert hiszen egyenlőek, és Egyek vagyunk, amit magam tökéletesen egyértelműen így gondoltam magam is, és aszerint jártam el minden munkámban, ameddig a csapat tagja is voltam. Ez maga az Egység törvénye is. Na, de kicsit itt hadd térjek ki arra az elképzelésre, amit magam csak 5D-os csapat felállásnak nevezek. Ezt a Galaktikus Föderációban töltött helyem miatt tudom nagy vonalakban felvázolni.

A Galaktikus Föderációban egy csapat működése azon alapul, hogy minden tag egyenlő. A szó szoros értelmében. A rang csak azt jelenti, hogy ő a vezető, de nem ő határoz meg mindent. A szó tökéletes értelmében vezető, ha alkalmas, és látták/látják, hogy elér azzal valamit, amit/amiket csinál/csinált, akkor azt az illetőt a Parancsnokság külön javaslatra kinevezi egy ranggal felsőbb szintre, és ez így megy felfelé a maximális ranging, ameddig nem találnak benne valami kivetni valót, ami miatt az előrelépés lassul, vagy egyszerűen csak megáll. Egy bizonyos csapaton is belül mindenki maga kezdeményez bizonyos dolgot, vagy dolgokat, és rugalmasan kezel/kezelnek mindent. Tisztelettel, és alázattal. A Teremtő akaratával összhangban, ami egyszerűen Földi ésszel felfoghatatlan, és nagyon is csodálatosan működik. Nem igazán van jelen rivalizálás, vagy ész nélküli vita, bármi miatt, mert hiszen csak feltétel nélküli szeretet van náluk. Volna lehetőség nekünk sok-sok csapatról ténylegesen számtalan példát venni, akár róluk is. Pusztán az Asthar által vezetett, vagy bármelyik Galaktikus Föderációbeli kisebb, vagy nagyobb csapatról.

Na, de visszatérve ahhoz a csapathoz, ahol tag voltam. Magam a cikkek egy harmadát (7-8 cikk) lefordítottam (64%-os korrekt magyaros fordítással...), és nem éreztem szükségét, hogy vezetőnek, vagy bármilyen rangosnak kinevezzem magamat, vagy önmagam önkényesen másokat kinevezni XY rangra. Mindig mindent a Teremtő akarata szerint hajtottam végre, amit mindig kikértem még mielőtt bármibe belevágtam a csapaton segítő projektbe. Ezért is éreztem úgy, hogy a csapatban van potenciál. De, ahogy szépen növekedett a létszám úgy éreztem rövidesen közös kommunikációs csatorna kell, mert hiszen a munka felület, amin dolgoztunk nem volt erre tökéletesen alkalmas. Ekkor kérdeztem meg a segítőim, és a Teremtőt is, hogy az adott program (Skype) alkalmas lehet a közös kommunikációra? A válasz egyértelmű/egyhangú igen volt rá.

No eddig semmi probléma egyáltalán nem volt, mert hiszen a javaslatot a csapat tagok elé is beterjesztettem. A GF-ben is így szokás mindig bárki részéről valamit beterjeszteni. Aztán már csak a csapaton múlik, hogy beleegyeznek e, vagy nem. Nekem a válasz, ami jött volna a csapat tagok részéről is, vagy a segítőim/Teremtő részéről legyen az bármilyen vonatkozású válasz aszerint jártam volna el, mert hiszen ez így korrekt. Legalábbis magam ezt érzem. Aztán a csapat tagok is jöttek fel folyamatosan, és a többség már a közös kommunikációs felületet használta. Ha nem mentek volna bele számomra az sem lett volna baj, mert hiszen, akkor az is okkal történt volna.

Végül innen azt tanultam meg, hogy a korrekt együttműködés csakis rugalmasságot, és szeretetteljességet igényel. Részemről a rugalmasság, és a szeretetteljesség megvolt. Persze ezt a magam esetében csak magam állíthatom. Még a tanítóim is kérdeztem minden lépesemről, hogy ez oké, vagy más legyen. Mindig minden alkalommal jött a megfelelő válasz. Igaz ezek a dolgok nagyon hirtelen jöttek, és mindvégig az intuíciómra hallgattam, és a Teremtő/segítőim útmutatását követtem. Ezért is nagyon fontos a teljes ismeret önmagunkról, mert csak ezzel tudunk jó, és helyes döntéseket hozni, és annál kevesebbet hibázni. Kb. a 3-ik héten jártunk már amikor kissé megnyíltam a csapattagok előtt, amit sokan kissé félreért(h)ettek a részemről, mert hiszen úgy éreztem, hogy szabad beszélni önmagunkról fokozatos jelleggel a csapaton belüli ismerkedés céljából. A GF-ben is így csinálják ezt. Aki ezt így nem érti az akkor tényleg nem tudja, hogy is működik egy csapat.

No, de aztán szép lassan elindultam a csapat építése céljából a következő fázisba, mert hiszen mindig egy csapat közös egyeztetéssel halad előre, és fejlődik fel az adott irányba. Mint mondtam az együttműködés csakis rugalmasságot, és szeretetteljességet igényel. Ehhez persze érteni, és alkalmazni kell az Egység törvényét. A csapaton belül felvetettem az ötletet, amit persze a kis hirtelenségem következtében megformáztam, és manifesztáltam egy jutub csatorna, egy a jutub csatornára szánt videó, és egy e-mail szolgáltatás elkészítésének formájában.

Ekkor magam még mielőtt ebbe az egészbe belevágtam körbenéztem, hogy van e még fordítani/segíteni való, mert hiszen a fordításba is belesegítettem. Illedelmesen megkérdezve a tagokat. Amire jött a válasz, hogy nincs. Aztán mivel szabad voltam ezért kaptam azt a föntiektől is, hogy itt az idő a következő lépcsőre lépni a csapat felépítésének/megerősítésének szempontjából. Ez alatt is azt tanultam meg, hogy használd bátran a képességeidet, amiben úgy érzed, hogy tehetséges/tapasztalt vagy, mert hiszen az nem a más általi felhasználásra van kitalálva, hanem, hogy te magad osztod be azt. 

No! Innentől jött egy kis feketeleves jelleg, amit magam csak az egó megnyilvánulásának tudok nevezni. Az előzmény részben maga a hirtelenségem volt, és a projektek gyors megszervezésére való törekvés. Ebben magam nem látok pedig semmi kivetni valót, mert hiszen nagyon fontos dologban vettem én is részt és nagyon éreztem, hogy sürget minket az idő, és ekkor minden eshetőségre gondolni kellett. Magam egy körlevelet írtam a 3 általam felvázolt projektről javaslat formájában, hogy ki mit gondol, és a kemény magot érezve megvártam a válaszokat. A többség nem tartotta rossz ötletnek a kezdeményezéseket, de végül egy valaki, akire egyáltalán nem haragszom, mert hiszen ő is csak azt tette, amit tudott. Ő lett a nemzetközi koordinátor által kinevezve. Ő úgy gondolta, hogy ez még ráér, és a fordítások a prioritások.

De aztán magam is éreztem egy nagyon erős szürke jellegű energiát, ami általában egy ember egója szokott lenni. Ami még valamilyen tekintetben jobb, mint a gyász feketeségé... Tehát egy 3D-s sémára építővel kerültem mondjuk úgy, hogy diplomáciai párbajba, amit magam eleinte elsimítottnak gondoltam. Amit magam most is elsimítottnak gondolok. Eleinte úgy éreztem, hogy ő is. De végül is úgy éreztem 2 nappal később, hogy a fúrást tapasztalom meg, ami meg a csapat alapzatára is nagyon nagy veszélyt jelentett/jelent. Ezért is nagyon fontos, amit ebből megtanultam, hogy az önkénteseket is alaposan meg kell szűrni, ha úgy érzi az ember, hogy itt erre van szükség, és az alkalmasság tekintetében a Teremtőt kérni, hogy alkalmast küldjön. Magam nem az ÉN-ből, hanem a MI-ből indultam el, amiből aztán idővel ez lett. TI, és ÉN. Aztán ebből a TI-ből, és lassacskán ÉN-ek jöttek ki, akik végül elmentek ebből a csoportból. Köztük én is.

Féltette a más által kinevezett pozícióját. Ez miatt tört ki az egész vita, amit magam felnőtt, és kulturált ember módjára kezeltem. Magam ezt érzem, és tudom. Azt gondolta rólam, hogy a babérjaira török, amikor engem a rang utáni hatalomvágy egyáltalán nem érdekel, és különösen is hidegen hagy, mert ez a munka is, amit csináltam/csinálok nem a hatalomról szól... Tehát nagyon brutálisan is félreismert. Ilyet amúgy is csak olyan emberek követhetnek el, akik valamiért ragaszkodnak az egójuk elképzeléséhez. Oké. A vita is lezajlott sok-sok szóváltás formájában is, amiről eleinte nem tudtam, mert előbb hátulról próbált nekem jönni, ami azért nem szép, és rendes dolog. A nemzetközi koordinátor is beszélt velem, és ő vele is. Aztán magam is úgy éreztem, hogy talán igaza van, hogy hibáztam. De ez aztán idővel felülíródott bennem hosszas gondolkodás, meditáció után, és folytonos egyeztetést követően a tanítóimmal, és segítőimmel. Oszt ítélkezés mentesen jártam el, hogy mégis mi a helyzet, és ezért gondolkodtam a hogyan tovább című részen. A segítőim azt mondták, hogy hagyjam rá, mert hiszen mind a kettőnknek igaza volt/van, amit magam rá is hagytam aztán. A vita is csak féligazságokat takart, amik végül kiütötték egymást, tehát nem vezetett egyáltalán sehová.

Végül ekkor érkeztünk a csapat létének 4-ik hetébe. Valahogy motoszkált bennem még mindig a dolog, hogy az adott személy nem igazán van velem kibékülve, és megint megpróbálkozhat a félelmén alapuló tettekhez, ha bármibe belekezdenék, és pedig a protokoll szerint eljárva. Ez volt bennem másfél napig, és végül a segítőim is azt jelezték, hogy menjek el onnan, mert csak lekorlátozna, és nem engedne érvényesülni. Amit aztán végül csak erős impulzusok tapasztalását követően meg is tettem...

Ezzel a helyzettel kapcsolatosan is azt tanultam meg, hogy az embernek a saját lényét, és másokét tiszteletben kell tartania. Ha viszont az adott ember/emberek nem képes/képesek tisztelni bármi oknál fogva önmagát/önmagukat, és ezzel egymást is, akkor ott megtörik ez az egész. Végül a csapat hajójának gerince megreccsent, és most törik szét apró darabokra. Magyarán. Ez a bizonyítéka annak, hogy a Vaskori érdekalapú elképzelésen nyugvó csapatok már teljesen működésképtelenek. Csakis az Aranykori elképzelésen nyugvó, és haladók a működőképesek. Ez nekem bőséges bizonyíték az Aranykor jelenlétére is, amin már sokak munkálkodnak.

Magam ezeket tanultam ebből a szituációból, és hogy mindig bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, mert hiszen nem értik meg, hogy valójában csak önmaguknak ártanak. Addig minket meg csak megerősítenek/megedzenek.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. augusztus 21., szerda

44. Bejegyzés: Magyarország, és a spirál felkavaró ereje...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben szeretném feltárni a számodra a megérzéseimen keresztül, hogy is zajlik ebben az országban. Egy kérésem van csak hozzád még mielőtt tovább olvasol, hogy objektív légy, és csakis a saját elgondolásod, és megérzéseid szerint vond le a következtetéseid, mert nagyon sok dolog, ami most mondjuk úgy jing jang formációban van az most elfog kezdeni beszürkülni, és a feketeség feloldódva végleg fehérré válik. Mármint egyes (a többsége) szürke gömbök(nek) kifehérednek, addig mások tökéletesen eltűnnek, mintha nem is lettek volna.

Ezzel fog teljesen feloldódni a Vaskor, és ezzel köszönt be az Aranykor. Nem számít, ha nem hiszik el azt, amit te magad belül érzel, és hiszel. Most már az számít igazán, hogy belül mit érzel. Most egy kicsit a magam szegletéből is vizsgálva a dolgokat az alternatívákat illetően.

Tiszta, és teljes szívemből kijelentem, hogy a Galaktikus Föderáció igazi, és létező közösség/szervezet, akik mindent megtesznek a segítésünk érdekében. Sok személy, akit ismerek, mert a Teremtő összehozott velük és a Fény oldalán állnak tiszta szívükből. Ők sem érintetlenek az eseményekben, mert éreznek mindent, ami számukra látható, érezhető is. Legyen az bármilyen terület, amibe a Teremtő nekik betekintést enged...

Számomra is sok dolog van, amibe betekintést engedtek, és valahogy vissza lettek igazolva, és ha nem is némi túlzással, de az esetek többségében az volt, és van, amit belül tisztán éreztem. Ez az érzés maga a változás érzése, ami örök, és folyamatos. Minden régi érdek alapú szerveződés/kapcsolat elporlad. Hiába jönnek a félelemgeneráló, és fenntartó intézkedések bármelyik részükről. Csak pillanatokra tolja ki az olyanok létét, akiket a félelem, és a negatív energiák éltetnek/hajtanak. Ezzel fog beteljesülni az Univerzum (Isten-Forrás Teremtő Atya/Anya akarata) ciklusa is.

Sokak ezt most nem érthetik, de nem baj. Majd megfogják érteni. Egy pár lehetséges területet azért felsorolok, mert ezek már kézzel foghatóak. Hiába nem szól róla a média, és a "minden rendben van" című játszmát folytatja. Az lesz neki is a vége. Egyszerűen az emberek a médiától elfordulnak, és többé nem fognak figyelni rá. Még azok is, akik minden percüket a tv mámorában töltik egyszerűen megfognak tisztulni ettől a tömény befolyástól. Ami persze nem egy nap, vagy hónap lesz. Már nincsenek jelen akkora fölénnyel ezek az erők, mert ezek a nem-fizikai/félfizikai síkok is megtisztultak, amin ők tartózkodtak, és sokkal kevesebben vannak (itt), mint évekkel ezelőtt.

A pillanatnyi helyzetről is azt érzem, hogy a világunkban már csak egyfajta "üres" működtetés zajlik. Nincsen olyan, aki irányítsa azt a kénye-kedve szerint, mert elporladt, vagy elkapták, és a Teremtő előtt van már. Jó ezt nagyon sokan még nem érzik/látják az alvók közül, mert ők elvannak foglalva a tudatlan alvó állapotukkal, ami nem baj, mert ezzel sem okoznak majd maguknak, és másoknak bajt az ébredésük első pillanatában.

Az ébredettek (Fénymunkások) között is nagyon vegyes a helyzet. Borzasztó lassan, de már elindult a MI kollektíva működése is. Ez még egy ideig stagnálni fog, de az a lényeg, hogy a Föld arculata így legalább szociális, gazdasági, politikai, és vallási téren megfog változni jó irányba. Persze nem egyedül ezeket a területeket érintve, mert hiszen minden kicsi pontok ként végig mennek a Földet körülvevő láncolaton, és oda-vissza jelleggel idővel a hatásuk növekedése által végül átfordulnak mind maguktól is (részben). Már csak innen rajtunk múlik minden, hogy mit hozunk ki magunkból.

Ezért is kérlek kedves olvasó! Rendezz el magadban minden karmikus ügyet. Legyen az előző, vagy jelenlegi életbeli. Vedd fel a kapcsolatot a Felsőbbik éneddel, és keresd meg vele közösen a tiszta képet a jelent illetően. No, de most magam leírom az általam, és a Felsőbbik énemmel is közösen vizsgált/látott képet. Nem kell elhinni, amit írok/írunk! Csakis ez az én, és a Felsőbbik énem közös pillanatnyi meglátása. A szíveddel is vizsgáld ezt a képet.

Na most Magyarországon vannak a különböző kisebb-nagyobb csoportok, akik egyéni érdekeket képviselnek zömben. Ebben benne vannak a pártok, a civil szervezetek, és az összes nyilvános/titkolt társaság is. Ezek most elkezdtek meggyengülni, amit mindenáron megpróbálnak leplezni (Lásd új/régi politikai pártok). Csak ezzel a ténykedésükkel idővel szőnyeg lesz alattuk a talaj. Hadd éljek ezzel a hasonlattal. Pillanatnyilag ez zajlik. Nem tudom, hogy meddig fog ez tartani, mert részben az ember szabad akarata is mozgatja ezeket a "szálakat", ha hagyja működni. Másrészt meg a Teremtő akarata, aki békét, és Fényt kíván hozni a bolygónkra rajtunk keresztül is. Ezzel persze sok emberre is akaratlanul hatással vannak, mert (hagyja magát) belefolyni. Itt jön képbe a teljes önkontroll, ami az egész lényünk irányítását jelenti. Magyarul ez azt takarja, hogy nem hagyhatjuk magunkat bármilyen apró jelenség miatt sem befolyásolni, de még hatni sem, mert eltántoríthatnak vele a célunktól. Ezt nem más erők okozzák, hogy eltérünk, hanem már csakis saját magunk. Annyira meggyengült a másik oldal ezen a síkon is. Egyedül már csak az emberek tudnak egymással úgy lenni, hogy hatnak egymásra tudatosan, vagy tudattalanul. Más entitások helyét már a Fénylények vették át zömben, és próbálják vezetni a felébredetteket is, hogy használják a saját tudásukat/bölcsességüket. Az alvókat meg ébresztik folyamatosan. De természetesen nem árt a védelem felépítése, és fenntartása, mert mások energiáját/energiáit átvehetjük, ami aztán nem lenne jó. Ez történik most.

Az alternatívák terén is alapos megszűrés történt/történik. Ilyenek egyike az Apostoli Magyar Királyság, ami az égiek egyik projektje. Hatalmas próbákat állnak ki ők is, és közülük is a méltatlanokat elhajítja a Teremtő. De ez ezzel jár, aki ebben a projektben részt kíván venni, és szinte egész lényét (testét-szellemét-lelkét) az AMK-nak szenteli önkéntes mellérendelő alapon. Mert, aki ebben a projektben részt vesz nagyon nagy felelősséggel, lehetőséggel, és egyben kegyelemmel is rendelkezik, és az erre méltatlanokkal a Teremtő sem bánik kesztyűs kézzel. Nem büntetés formájában, mert van, aki így fogja fel, de nem az, hanem csak elvétel formájában, ami szerepel az Isteni törvényekben is.

Az AMK ebben az esetben csak egy példa a világon levő számtalan Fényen alapuló példa közül. Nagyon nagy feladat, ami egész lényt kíván, és nem lehet benne jelen olyan személy, aki csak programozott. Csakis olyan lény (ember) lehet benne tag, és a Teremtő által is (van) lesz kijelölve, ami az adott személyen áll, hogy el is fogadja e az alkalmassága folytán, hogy rendelkezik e tiszta Fény minőségekkel. Vagyis gömblátással rendelkezik, sok a tapasztalata (előző élet/jelenlegi élet), nyitott teljesen a világra, és ezzel együtt minden formájára a létezésnek. Tudja a jó, és a rossz közötti alapkülönbségeket is. Nem képzeli magát többnek a másiknál a pozíciója miatt sem. Alázatos, és tisztességes. Körülbelül ezek a főbb kritériumok, amikkel röviden fellehet vázolni a Fény által kezdeményezett projekteket, és a bennük résztvevőket, amik a Föld, és az emberiség felemelését hivatottak szolgálni.

Mint mondtam! Nem kell elhinni, amit írok, mert az igazság tökéletesen független mindannyiunktól. Csak magam jelenleg ezt érzem, hogy ez a jelenlegi helyzet a világon. Különösen Magyarországon. Ezért is van itt már a változás spirálja, aminek a szele elviszi a régit, és a helyét meghagyva az újnak annak átadva azt.

Egyelőre ez az, ami történik.
Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. augusztus 13., kedd

43. Bejegyzés: Földünk, és mi emberek...

Üdvözöllek téged kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben szeretnék egy kicsit a jelenlegi helyzetünkről beszámolni lényegre törően. Most itt a nem fizikai síkokról szólva. Nem kell elhinnetek, amit mondok, mert én sem vagyok tévedhetetlen, de majd a Teremtő megfogja mutatni, hogy igazam volt/van, vagy nincs. Bele is vágok a közepébe.

Mint tudod kedves olvasó a nem/fél-fizikai síkok, amik közé tartozik a sokak által említett 4-ik dimenzió is. Hatalmas harcok folytak a birtoklásáért a Fény, és sötét erők részéről. Mindegyik az elmúlt években döntetlen állásban volt, de amióta a Föld lakosságának bizonyos, ám de meghatározó hányada felébredt a csipkerózsika szerű álmából, azóta ez a "mérleg" átbillent a Fény erők javára és sok-sok győzelmet vívtak ki (a mi közvetlen segítségünkkel is) ebben az izzasztó jellegű harcban. Itt komplett háborúkra kell gondolni, és nem valami kis fény hullámok, vagy fekete hullámok közti mozgolódásra. A legtöbb ezzel a témával is foglalkozó "fantázia" film (Pl.: Narnia krónikái, Gyűrűk ura stb.) ugyan féligazságok formájában, de eléggé pontosan ábrázolta/ábrázolja az ilyen háborúk pontos menetét. Ezt nagyon fontos megérteni, mert ezzel lehet csak áttekinteni azt, ami ott zajlott mi értünk.

Szerencsére ez a helyzet már sokat javult. Az Angyali erők, a Galaktikus Föderáció, és még más számtalan pozitív csoportosulás összefogott, és elsöpörte a másik oldal 4-ik dimenzió alsóbb szegleteiben lévő erőit. Akik nem kis fejfájást okoztak nemcsak nekünk egyszerű felébredt embereknek, hanem a Fény erőknek is a maguk módján...Ezt lehetne kis millió módon taglalni, de most nem azért írok, hanem most az a helyzet, hogy a 8-8-as portál megnyitásakor sikerült ezeket a 4-ik dimenziós sötét erőknek a maradékát eltávolítani onnan véglegesen, és az Angyali csoportok már elkezdték a Felemelkedett Mesterekkel közösen helyrehozni azt a lerombolt síkot. A sötétség helyét a Fény vette/veszi át.

Ami számunkra egyben jó hír, de egyben rossz is. Jó abból, mert most már kisebb az esély a támadásra onnan fentről a 4-ik dimenzióból. Viszont az itt lévők, akik meg ide menekültek kevesek, és a vezetőik megparancsolták nekik, hogy kezdjék el támadni folyamatosan a felébredetteket. Közülük is a Fénymunkásokat, és a Fényharcosokat. Ezek az entitások nem-fizikai entitások. Akik pillanatnyilag az alvó emberek buborék implantátumaiban rejtőznek. Szerencsére már nincsenek ahhoz elegen, hogy a még meglévő buborék implantátumokat működtessék. Nagyon kevesen maradtak, de ezek miatt is nem árt az éberség, és a kritikusság.

Amint onnan az implantátum biztonságából is kilépnek potenciális célpontjai lesznek az itt körülöttünk is állomásozó Fény erőknek, vagyis más szóval a segítőinknek, ami szintén részlegesen jó hír a számunkra. De ezek közepette is légy nagyon éber kedves olvasó, mert nem lenne jó, ha a munkád közben megzavarnának ezek az entitások. Ugyanis itt az éter síkon, ami a 3-ik dimenzióban a lélektestünket jelenti ehhez hozzákapcsolódva megpróbálhatnak sunyi módon zavarni. Ezért kérlek légy figyelmes, higgadt, és, ha bajt érzel szólj Mihálynak, vagy a segítőidnek.

Na, de most emellett szeretnék egy másik nagyon fontos dologról is beszélni, ami a portálnyitás mellett nagyon fontos. Az Aug. 25-ei meditáció mellett azt is fontos tudni, hogy mivel ezek az "akadályok" elhárultak, amik az Eseményt nagyon késleltették. Az egyetlen késleltető tényező már csak maga az ember lehet, amint sikerült az éterből is eltávolítani azokat, akiket el kell. Pontosabban az emberi tényező azt takarja, hogy a meglévő Eseményt támogató csoportok, amik már megalakultak/megfognak alakulni ebben, és a következő hónapokban kapcsolatot kell teremteniük, és fenntartaniuk egymással. Erről, amint lesz lehetőségem egy másik bejegyzésben befogok számolni, hogy mit kell tenni. De most nagyon fontos megérteni, hogy össze kell szoknia minden egyes csapatnak, és azok tagjainak, és már olyan szinten is folytatni az önmunkát, hogy az Esemény jelenlétét éles dologként kell felfogni/kezelni, ami bármelyik pillanatban már megtörténhet. Hiszen számtalan jel van már rá...Hidd el kedves olvasó!

Már szinte alig van előttünk akadály, vagy zavarótényező a dolgaink alakulása érdekében, és ezt ki kell használnunk, mert ezzel nemcsak az emberiség, hanem a Föld is felfog szabadulni ez alól a rabszolgaság alól. Kívánom, hogy minél több ember induljon el az útján, és lássa meg a valódi helyét is a világban. Köszönöm a figyelmet!
 
Írta HUNFény

2013. augusztus 8., csütörtök

42. Bejegyzés: A dimenzió váltás egyes aspektusai...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy nagyon fontos tapasztalatomat kívánom leírni, amire csak most jöttem rá a megvilágosodás tekintetében. Ez az egész kissé hozzákötődik a politikához, és az egész közélethez, de ezt ne úgy vedd tőlem, hogy én magam most politizálni szeretnék, hanem csak felhívni a figyelmedet valamire. Méghozzá arra, hogy ebben megvan a dimenzióváltás is maga. Mint aspektus.

A dimenzió váltás körül is számtalan teória, és más egyéb jellegű spekuláció vált már ismertté az elmúlt 30-40 évben a spirituális emberek kiterjedt közösségében. Ami egyáltalán nembaj, mert igazából a lehetőségét ténylegesen fenntarthatja annak, hogy ilyen jellegű dolog megtörténhet bárkivel, és bármikor. Na, de most nem erről kívánok írni, hogy ez mikorra lenne várható, mert nem erről szól a bejegyzésem, és ezzel a felismerésem.

Az a helyzet, hogy itt Magyarországon az elit bármit megpróbál kitalálni csakis azért, hogy az emberek életére hasson (félelemkeltés, düh stb.), ahogy csak tud. Oktatás, adózás, közlekedés, rendészet stb. Szinte minden területen beeszi magát ez a hatalmas akármi. Most csak nevezzük hatalmas akárminek, mert nem kívánok nekik energiát átadni. Na, de róluk nem kívánok tovább beszélni, hanem magáról erről az aspektusról, és a hozzá kapcsolódó felismerésemről.

Ez az aspektus, mint dimenzióváltás elsősorban nézőpont váltást takar, és nem teljesen azt, hogy elalszunk éjszaka, és másnap, vagy 3 nap múlva másik békés tájon találjuk magunkat. Ez is lehetséges természetesen, de pillanatnyilag az emberiség nem erre akar energiát fektetni, pedig ez sem volna egyáltalán lehetetlen.

Maga a nézőpontváltás nagyon kemény elhatározást, kitartást, és szinte sziklaszilárd lélekjelenlétet követel. Ami természetesen pillanatnyilag keveseknél van meg, de ez is jóval több, mint a semmi. Ez a nézőpont azt takarja pontosan, hogy amit a kormány kitalál/megvalósít, ami a köznépnek ugyan rossz, de mégis nem veszti el egyáltalán miatta a "harci kedvét". Annál inkább újabb ok, amiért nem kívánatosak ők oda, ahol vannak, és ezt ők is nagyon jól tudják, csak nem fogják fel, hogy pedig ők letakaríthatóak a porondról. Nem kell ide milliós nagyságrendű tüntetés, nem kell ide vér, és erőszak az eltávolításukhoz. Ezeknek különben is semmi értelme. Mert a változás, amit az Aranykor is képvisel részlegesen csakis ezzel a nézőpontnak a segítségével lehet részlegesen manifesztálni. Azért részlegesen, mert sok ember hiába látja maga körül a felébredtet azt hülyének, őrültnek, vagy pedig "túl" bátornak tartják. Ami persze rövidtávon tényleg motiváció romboló is tud lenni, de ennek ellenére is nagyon fontos megérteni, hogy ez a nézőpont, aminek az a lényege, hogy te rád ugyanúgy hatással vannak a kormány intézkedései, de nem veszed úgy, hogy emiatt fel kell adni a küldetésed, és ezzel önmagad.

Pontosabban az volna ilyenkor a lényeg, hogy düh, és ökölrázás helyett veszel egy nagyon mély levegőt, és elszámolsz 10-ig. Utána kimondod, hogy "Ok! Ti ezt most megcsináltátok velem, és a néppel is, de ezzel nem tudtok velem kifogni, és ezért benneteket innentől kezdve illegitimnek tartalak, és eltávolítalak az életem minden területéről, ahogy te beenni készültétek magatok. Nem hiszem el azt sem, amit kérdeztek, nem asszisztálok egy részemmel sem a ti tevékenységeitekben, és teljesen megkérdőjelezem a ti rendszereteket is. Magamat fogom kutatni, hogy megleljem az aranyközép utat a létben, és nektek megmutassam nektek kedves politikusoknak, hogy tudok nélkületek is tökéletesen létezni."

Amint ezt kimondtad érezni fogod, hogy a sok-sok feszültség, ami benned van/volt az egyszerűen feloldódik, és mintha nem is lett volna. Ezt a kijelentést természetesen, ha úgy érzed nem árt többször is megerősíteni, ha úgy érzed, hogy kell... Innentől már mehetsz az egyéni utadon, és a belső iránytűdre hagyatkozva ébresztheted a körülötted lévőt/lévőket a puszta jelenléteddel is. Nem kell emiatt tüntetésre elmenni, de a mindennapjaidban tudsz ezzel az erős edzett lélekjelenléttel operálni bárhol, ahol a "betont" mondjuk úgy, hogy "fel kell" törni a víz felszínre kerülése érdekében, és hogy megtisztuljon a talaj a mocsoktól.

Egyelőre még kevesen csináljuk ezt, de remélhetőleg még többen fognak az ébresztő jellegű impulzusok hatására így tenni. Ezzel is megakasztva ezt a gépezetet, és kitakarítva a szennyet. Ezzel is lehet békés, és csendes forradalmat csinálni, ami úgy jön fel, mint a gejzír. Ezért is ennél a pontnál nagyon fontos megjegyezni, hogy a középpontunkban kell állandó jelleggel tartózkodnunk különben alig, vagy egyáltalán nem fog sikerülni a törekvés. Magam is ezt alkalmazom a mindennapjaimban. Ezt a nézőpontot, és tudomásul véve a dolgaimat, annál jobban érzem, hogy az ő helyzetük valójában sokkal ingatagabb, mint azt amennyire csak próbálják leplezni mindenáron. Ezzel fog mi hozzánk magyarokhoz is eljutni az Aranykor, és nem polgárháborúval, ami vérrel, és erőszakkal jár.

Ezért kell megérteni, hogy a békés passzív ellenállás, és a folyamatos kitartó, de fáradtságos önmunka az egyetlen megoldás, ami aztán összefogja hozni az összes Fénylényt itt a Földön.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény

2013. augusztus 7., szerda

41. Bejegyzés: Augusztus 25-e, és a lehetőségek...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben egy nagyon fontos dátumról, és a vele jövő lehetőségekről lesz szó. Na, de előbb kicsit tekintsük meg a mostani helyzetünket a Földön...Mint azt ti is érzitek, és magam is érzem, hogy sok dolog kavarog összevissza a levegőben. Új energiák jönnek, és mennek. Új dolgok pattannak ki az ember elméjéből is, és még lehetne sorolni, mert annyira sokrétű ez a lista, hogy ez a bejegyzés önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy bezárológósan is kilehessen fejteni. Na, de lépjünk át a lényegre!

A mostani helyzetünk az a Földön pillanatnyilag, hogy a Fény minden irányból "folyik le" a Földre. Minden síkon szépen gyülemlik, és gyülemlik. Ezt persze a galaktikus testvéreink, és nővéreink igyekeznek segíteni minden lehetséges törekvésükkel. Egyik ilyen törekvésük az, hogy megtisztítsák a nem fizikai síkokat a nem odaillő dolgoktól. Ezek között entitások, és energiák is szerepelnek. És pillanatnyilag lassan, de haladnak vele. Ehhez itt a fizikai síkon is kérik a segítségünket, hogy ezt a tisztító jellegű törekvést segítsük a magunk részéről, amennyire csak lehetséges.

Sokak számára a legjobb módszer maga a meditáció, mert hiszen az energiát szabadít fel. És ez minden értelemben is igaz. Legyen az pozitív, vagy negatív jellegű cél, de mivel mi a Fényt szeretnénk segíteni, ezért törekedni kell minél jobban önmagunkban a pozitív változásra, ami belülről is tükröződik vissza. Na most a Létezés egy olyan lehetőséget tartogat a számunka, ami Augusztus 25-én ki fog nyitni egy olyan portált, ami a Békét fogja elhozni a bolygónkra, és ezzel is még egy lépéssel közelebb kerülünk az ESEMÉNYHEZ is.

Az időpontja ennek a portál nyitásnak Augusztus 25 23:11-kor lesz. Ez a magyar idő. És mivel időérzékeny ez a dolog, ezért nagyon fontos, ha minél többen időt fognak tudni rá szakítani. Úgy érzem, hogy minél többen veszünk rajta részt, annál nagyobb lesz pedig a hatása a világunkon, és ezzel együtt rajtunk is. Lehetőleg a portál nyitás előtt 5-10 perccel javasolt a meditációt megcsinálni. Itt vannak hozzá az instrukciók:

Instrukciók:

1. Csendesítsd le az elméd, figyelj a testedre és a lélegzetedre pár percig.
2. Vizualizálj egy kékes Fényoszlopot kiáradni a Galaktikus Központi Napból (vagy a Forrásból szerk. megj.), ami ezután keresztülhatol a testeden.
3. Képzeld el,ahogy ez a Fény átfolyik a szíveden, a kezeiden keresztül közvetlenül a szíriai konfliktus, a folyamatos egyiptomi felszabadulás, az  Észak-Korea-i börtöntáborok és az összes többi megoldatlan helyzetre a bolygón, töltsd fel őket Fénnyel, és szüntesd meg a sötétséget ahol még létezik.
4. Kérd meg az Istennő jelenlétét (nőies isten), hogy menjen át a testeden.
5. Kérd meg az Istennő jelenlétét, hogy vegyen részt közvetlenül a béke és harmónia energiájával minden megoldatlan helyzetben, amiben mindenki részt vesz. Hagyd az energiát áramolni a szíveden át, majd a kezeidben néhány percig.

Forrás: http://www.fenyorveny.hu/2013/08/cobra-beke-portal-aktivalas-2013aug25-en.html

Mivel a Létezésben semmi sem véletlen ezért ez a portál számunkra egy újabb sikert fog hordozni, és ezzel a Fény erőknek is. Minden Fény csoport már összefogott a földön belül, és kívül. Most annak van itt az ideje, hogy Egyekként legyünk mi felszíniek is, és a Fényt ide lehozzuk. Amint, ha ez is megvan a sok-sok lehetőség, és elrendezésünk által, csak akkor fog sikerülni zökkenőmentesen az Esemény. Ezért emberek dolgozzatok önmagatokon folyamatosan, és csak a Fényre koncentráljatok minden egyes helyzetben.

Köszönöm a figyelmet!
Írta HUNFény