2014. december 4., csütörtök

2. Csomag

Üdvözlöm önt kedves olvasó!

A tervezetthez képest hamarabb sikerült közreadni, amit magam csak 2. Csomagnak hívok. Ez a csomag az 1. Csomag folytatása. Ha ezzel kezdi elsőnek az olvasását, akkor kérem előbb térjen  vissza az 1. Csomaghoz, és csak azt követően térjen vissza ide, mert akkor nem fogja érteni az összefüggéseket. Amik itt fel vannak vonultatva.

A jelen állás szerint a Föld (még csak) nagyjából megtörtént vizsgálatát foglalom össze. Elsődlegesen azt, hogy a jelenlegi világképünkben vannak olyan dolgok, amik egyszerűen nem illenek oda. Hiszen nem lesz tőle kerek, és egyértelmű, hanem inkább zavaros, és erősen bűzlő jellegű az a dolog, amit itt az emberek világképnek is neveznek. Csak azt beállítják egy bizonyos követendő mintának (öntudatlanul a legtöbben), amit aztán az itt élők kétségesen, vagy kétség nélkül el is fogadnak. Ez maga a globálisan kiterjedő agymosás folyamata, illetve annak eredménye.

Ilyen a mostani felszíni Föld összetett társadalmának nagyon nagy része.

Az a bökkenő, hogy az ember (valós) anatómiáját olyan mértékben, és mélységben kitanulták, hogy megtanulták egy olyan formában kondicionálni az embert az élete során. Az ő elképzeléseikhez/elképzeléseiknek megfelelően igazítva. Természetesen ez nemcsak gyűjtői, (kollektív) hanem egyéni értelemben is érvényes.

Amolyan "ott az igazság, ott a hazugság is egyszerre" forma szerint. Ez eredményezte azt részben, hogy az emberek, amikor változni akarnak bármilyen számukra jó, de azért mégsem az uralók számára megfelelő irányba. Nem is tudnak az esetek zömében könnyedén, vagy ha mégis túl is tudnak jutni a változásuk érdekében, akkor természetellenes mértékű erőt kell hozzá kifejteni. Szinte már lelkierő feletti vonulatban. Hogy a kitűzött célba eljusson az adott illető/csoport. Ezt természetesen a rövid emberi élet alatt, ami mindig változó. Nagyon türelmesen felmérik az uralók. Aztán, ha egy ponton túl veszélyesnek ítélik meg a személyt/csoportot. Elindul a nyomásgyakorlás. Természetesen először fokozatos mértékkel. Addig próbálkoznak, ameddig sikerrel, vagy legalább félsikerrel nem járnak. De persze van olyan is ahol feladják egy időre, vagy véglegesen, ha végképpen nem tudják "lefogni" az adott illetőt. Ekkor általában végleg elakarnak bánni az adott illetővel. Ami van, amikor sajnos sikerül, de van, amikor meg egyáltalán nem.

Most kedves olvasó! Eljutottunk egy olyan részéhez az életünknek, amit manapság még mindig sokan tabutémaként kezelnek, vagy csak egyszerűen félnek tőle. Ez nem más, mint maga az eltávozás. Ahány személy, annyi eset. Csak egy a közös benne. Az elmenetel nem abban a formában zajlik le, ahogy azt sokan látják, vagy érzik. Mint említettem az előbb. A valós emberi anatómiát ők teljesen ismerik.

Addig az egyszerű ember számára csak jelentéktelen, vagy félremagyarázott információt adnak át, hogy azt "ismerje". Ezért jutnak el alig, vagy egyáltalán nem bárhova az ember/emberség bármilyen formájú tudományosabb célú kutatásának területén előre. Csak egy helyben lépkednek.

- A sorsok sorsa...

Mint említésre került. Az elmenetel az már a kezdetek kezdete óta be van vésve belénk, hogy egy idő után innen elmegyünk. Itt most fellehetne vonultatni számos/számtalan elképzelést, amit az ember is kitalál sokszor, hogy ennek van e jogossága, vagy nincsen e.

De egy dolog biztos. Az elmenetel állapota során számos olyan állapot megtörténik, aminek a következtében az ember nem kvázi haza tér, hanem igen is itt marad a Földön, és folyton körbe-körbe megy. Megszületik, él és elmegy. Elméletben, és elvileg ez lenne a normális, ha a jelenlegi világunk civilizációja nem lenne egy ilyen (igazából) "semmi", amit számtalanszor feldicsőítenek mondvacsinált, és szándékosan/tudatosan végrehajtott meghazudtolt/hamisított tettekkel, és elvekkel. Illetve még hozzáköltenek/ráhúznak még olyan elfogadottnak, újnak/újítottnak és meghatározónak hangoztatott dolgokat, amik éppen csak igazak is, meg nem is. Ez az az állapot, ami a jelenlegi Föld felszínen élő emberiség életét non-stop végigkíséri. Hiába próbál kilépni belőle, mert a lelke mélyén tudja, hogy értelmetlen, és hamis, de mégsem tud egyszerűen a karantén/fátyol megléte miatt. Ez természetesen közel sem jelenti azt, hogy nem lehet tenni érte, hogy ez az állapot megváltozzon.

Ez az a fogalom, amit most körbejártam. Pardon! Illetve két darab fogalom, ami mostanában nagyon, de nagyon felkapott/elterjedt a Földön, és előszeretettel hangoztatják az emberek bármire is hivatkozva, ha a pillanatnyi pillantásuk azt "csak" indokolja... Ez nem más, mint maga a karma, és a reinkarnáció szavai per fogalmai, ami össze van mosva. Egymással is, de van olyan része is, ami teljesen eltér egymástól.

E kettő fogalom, mint egy keverék. Jelen van. De mivel az (Európai/Amerikai) emberek (elsöprő többsége) hamis, vagy csak jelentéktelen mértékben igaz dolgokat tanultak, vagy tanulnak. Utánajárásuk nélkül, illetve ellenére is csak ugyanolyan keveset, vagy még kevesebbet fognak róla megtudni, hogy megválaszolhassák a bennük felmerülő valódi, és nagyon is indokolt kérdéseket.

Hiszen az emberben mindig ott van a kérdés. Nemcsak ez a szokásos formai kérdés, hogy "Mi az élet értelme?", hanem önmagában, hogy "Mi/Ki vagyok?". "Mi az eredetem?" stb. Ezek a kérdések is ki lettek, és kivannak forgatva. De olyan mértékben, hogy önmagában (amikor még) tökéletes volt az első alkalommal, az akkor megkérdezésre került bennünk belül, de a megválaszolás csak ennyiből állt, ha az egy másik személytől jött, aki távol lehet/volt a kérdezőtől mindig is. Csak aztán valami folytán a közelségébe került mindig. Ez volt mindig a hangoztatott válasz. "Csak! Mert..." vagy ez "Mert, csak!..." Aztán lassan elhalványult a válasz/kérdés, vagy félig meglett válaszolva a nekik (uralóknak/helytartóknak) is nagyon nehezen feltett kérdés. Aztán az adott illető ezt vakon el is fogadta, mint szentírást, mert nem rendelkezett sem ismerettel, sem pedig az érzékkel. Hogyan is, ha egyszerűen nem érte az idők folyamán ilyen típusú/eredetű inger? Ezért is ebből következik az, hogy a józan ítélő képességet latba vetve. Amikor az valójában a józan ész tükrében sosem volt az, aminek hangzott/láttatták. Aztán ez alapján fejlődött (még tovább egy kicsit) ki a történelem folyamán az ember. Aztán ennyiben ki is merült az egész fejlődés. Az örök és állandó kínos stagnálásra ítélve az itt élőt.

Aztán, amikor jött egy idő után a valódi-igaz válasz is, ami már a bizonyíték mellett a belső megtapasztalással is párosult. Azonnal elkezdték/elkezdik a Föld még múltban lévő/jelenlegi uralói az embert el/lenyomni. Amikor meglátják, hogy már a számukra veszélyes szakaszba lépett az általuk edukált valaki/csoport. Ekkor nyúltak ehhez a módszerhez, amit csak nevezzünk el "eltávoztatásnak". Ugye, hogy milyen durva az egész?

Ezért is kedves olvasó. Jogosan érzi magát félelemben (sokkban), amikor e sorokat olvassa. Ez csak azt jelenti, hogy ön már kilépett valamelyest abból a világból, amibe ön beleszületett/beletették. Ezért is nem szól ez másról. Csak a józan észről, és a valódi szabadságról. Ezért jogosak a kérdései az ember belső-külső kapcsolatáról. Istennel, a Földdel, az Univerzummal és még számtalan olyan dologgal kapcsolatban, ami csak valaha az ön életében is felmerült és felfog merülni.

Ezt az uralók nagyon kihasználták, hogy csak a maguk javára hasznosítsák e kérdéseket. De ez az elmúlt évszázadok/évezredek folyamatos külső/belső munkálatai miatt. E hasznosítási kísérletek sorra buktak/buknak be. Ezért is jogos minden eddig ilyen kérdésre a válasz, hogy ez "Hozzátartozott valaha az emberhez, ahogy ma élünk és létezünk?" Az válasz egyszerű, és egyben sokkoló elsőre.

De mégsem az, mert nem tartozik hozzá az emberhez, hanem csak hozzárakták/csapták, mint egy hamis tartozékot. Egy nehezéket, ami akadályozni hivatott a célba jutásban. Vagyis visszatérni magához a valós szabadsághoz.

A valós szabadság a belső önkifejezése zavartalanul, és a külsőben is megnyilvánuló együttes összeérés. Ez kéne, hogy legyen valójában az emberi élet, mert erre született, és nem másra. Ez most maga az ember/emberség.

Köszönöm, hogy kitérhettem erre a nagyon fontos mozzanatára az ember életének, de menjünk tovább a világ elemzésében...

- Azt "elmenő" állapotot követően...

A két előbb említett fogalom. A karma és a reinkarnáció. Létező fogalmak a Földön. A tisztánlátás érdekében tekintsük át e két fogalomnak a rövid, és hosszas jelentését. Ez kultúrkörönként igazság szerint változó tartalmú és jelentésű...

- Karma: Önmagában egy irányító rendszer, ami azért hivatott, hogy itt tartson, és könnyebben irányíthatóvá tehessen a Földön maradáshoz (tartáshoz). Pontosabban az uralkodó elit számára. Ez itt a Földön a különböző országokban a törvényt és törvényeket is jelöli, illetve jelenti. Olyan mértékű az elterjedtsége a Földön, hogy az alapvető józanságot is valóban nélkülözi. Mondják ok-okozat összefüggéseként is. De önmagában az, hogy ezt a Földön lakó ember hogyan értelmezi. Az teljesen az uraló elit szájíze szerint történik csakis. Mintha az lehetne csak önmagában az egyetlen, és abszolút forma. A többitől eltekintve. Ezt Európában és Amerikában nagyobbrészt katolikus vallásnak is hívják, mert a hasonlóság az kölcsönös. Más helyeken iszlámnak, judaizmusnak, buddhizmusnak, vagy hinduizmusnak. Vagy csak önmagában a társadalmi struktúrák jelenleg létező valamelyikében politikai oldalaknak. Bal és jobb oldalnak. Önmagukban csak darabjai ezek ennek a sikeresen, és még fájdalmasan is működni képes rendszernek. Lemenve az ember születéséhez. Célba érve az ember eltávozásáig. A kezdettől a végig folyamatosan hat az emberre ez a fogalom is. Öntudatlanul bevésődik az ember belsejébe és elméjébe. Minden itt ehhez vezet. De természetesen van ennek is egy vége, ami nem más, mint maga a fizikai világban is (még) létező karantén/fátyol.

Úgy kell ezt felfogni, hogy ez a része a dolgoknak, amit karmának neveznek. Az maga az irányító mechanizmusa az uralkodó elitnek, ami mindvégig a karantén megléte alatt, és miatt is a kezükben volt. Ez elfog tűnni mind örökre, és mint egy fajta rémálom. Csak ennyire fogunk emlékezni. Miután véglegesen eltűnt.

Csak egy üres (igaznak hazudott) sablon az egész, amit többfelé vágtak, és végül beleszőtték az ember anatómiájába.

- Reinkarnáció: A reinkarnáció akkor jön a képbe, amikor az illető az eltávozás pillanatában van. Ekkor lépnek működésbe azok a (nem-fizikai számítógépes) rendszerek, amelyek arra hivatottak hogy egyfajta mámoros állapotba helyezzék az illetőt. Ezt tapasztalják meg azok, akik a halálközeli élményeket, illetve a kómát tapasztalják meg. Ekkor a fizikai síkon marad az egyén (lelkének) nagyobbik része.

A lélek, amit az emberek a legfőbb részüknek éreznek és tudhatnak. Ekkor viszik el olyanok a fölöttünk is lévő síkra, akik segítőnek/vezetőnek is beállítják magukat a rendszerük letapogató kapacitásának segítségével. Hiszen alaposan letapogatták az illetőt bezárólagosan is. Minden gondolatát, érzését, álmát és vágyát ekkor az adott illetőnek kivetítik, hogy ne vegyen észre belőle semmit.

Ekkor egy nagyon összetett folyamaton megy keresztül az eltávozott illető. A személyiség az minimálisan megmarad. Hiszen a személyiség nélkül nem létezik maga az ember sem. A belsőt lecsupaszítják. Csak addig a fokig, ameddig azaz uralók számára tökéletes/megfelelő. Ahogy az lenni szokott ekkor babrálják meg az "egyensúlyt". Olyan mértékben, ami egyszerre felelőssé teszi az illetőt a maga erősségei, és gyengeségeiért. Hiába a sok munka a folyamatos kiegyensúlyozás érdekében, akár egy életen keresztül is. Elhangolják olyan irányba-fokba, ami egyszerűen a túl soknál szélsőséges viselkedést eredményez. A túl kevésnél meg egyszerűen passzivitást, vagy tompaságot. Ők tudják azt az arányt is, ami az aranyközép úthoz vezet. Amit a felszínen élő emberiség csak nagyon kicsi és jelentéktelen mértékben ismerhet meg. A kontroll szemléltetése érdekében ezért képzeljünk el egy számokból, egyéb karakterekből és betűkből álló kombinációt.


 - Az eredeti ember (természetes/kiegyensúlyozott) állapota: .ABC---432Hz---XYZ.

 - Az eredeti ember (buherált/manipulált) állapota: .ACB--440Hz----YZX.


Ez az indoka annak is, hogy az ember, aki megszületik ide. Olyan fokig le van építve, és egyszerre el van hangolva/tájolva, hogy ez nagyon nehéz, és rengeteg erőfeszítést igényel az átállása a természetes/kiegyensúlyozott állapotra, ami onnantól elfogja kísérni az egész élete folyamán, ha megtudja tartani azt az állapotot.

A folyamaton továbbmenve még mielőtt az illető új kvázi fizikai testet kap. Átmegy ezen az összetett és bonyolult folyamaton:

Az illető erősséget és gyengeségeit felmérik. Aztán, amiben úgy látták/látják, hogy rendben van. Azt hagyják úgy, ami meg alatta, vagy túllép az általuk is szabott kritériumokon. Azt meg egyszerűen tovább fokozzák, vagy visszább veszik. A cél önmagában csak az irányíthatóság.

A szellemi-lelki-fizikai sérüléseket is leellenőrzik ilyenkor, hogy megőrződik-e a kívánt/elért hatás. Emiatt van az, hogy szinte mindenki a fizikai Földön irracionális mértékű valamilyen személyes hátránnyal (vonással) indul az élete folyamán, ami kihat rá. Akkor is, ha azt sikerül eltávolítani valaminek a segítségével az élete folyamán.

Ez az a kontrollálási forma, amit csak megspékelnek további dolgokkal, amik végül egy általuk "megfelelőnek" gondolt fizikai helyre, és családba való elhelyezéssel fejeződik be. Aztán, amint az illető megszületik. Kezdetét veszi a mély és elsöprő kondicionálás, ami szintén ugyanolyan összetett, akárcsak a nem-fizikai formái a kondicionálásnak. A cél egyértelmű:

Legyen elég okos-bátor ahhoz, hogy felfogja, és tudomásul vegye az írott-íratlan szabályokat. De legyen elég félénk-buta ahhoz, hogy a kezdeményezést ne magához vegye, hanem mindig átadja valaki-valami másnak. Ha mégsem, akkor legyen olyan mértékben önfejű, hogy visszatér mindig valamilyen formában a Földet irányítókhoz.

Ez az a forma, ami szerint mindenkit szintén egyénileg átkondicionáltak, hogy az esetleges irányítás elvesztése, ha mégis felmerülne, akkor ne lehessen lehetősége a megszületetteknek egészséges, józan mértékű, és meghatározó erejű ellenállást kifejteni.

Ez tökéletesen megmutatkozik Magyarországon és a világ többi részén most is, ha csak a saját személyünket, illetve a kis közeget, ahol élünk górcső alá vesszük...

De, hogy a kép egyértelmű, és emészthető is legyen. Összeszedtem a magyarság tiszta és kevert anatómiáját, amit szintén más népeknél változó mértékkel-aránnyal alkalmazni akartak, vagy akarnak. Minden népnél más, és más az arány. A hasonlóság inkább a relatív tartományt súrolja.


- Magyarország/magyarság társadalmi anatómiája:


- Tisztán: A magyarság a teljesen tiszta formájában egy egészséges, és egységes nyelvet/szemléletet képvisel. Ez pedig nem más, mint maga a "középpont" (józanság). Az egyensúly. Pontosabban az, hogy tudja merre van a határ abban az esetben, hogy miben léphet és mekkorát. Anélkül, hogy azzal veszélybe sodorná önmagát, vagy másokat. A magyarság az emberiségen belül bizonyos fokig egy nagyon tiszta, de a jelentéktelenebb ráhatások miatt bizonyos fokig keveréknek is minősíthető nemzet, de önmagában képes kifejleszteni sajátos szemléleteket, találmányokat és eljárásokat bizonyos, és meghatározó helyzetekre is. Ez önmagában a példamutató szerepét jelöli meg összefoglaló tekintetében a többi másik a Földön lévő tiszta anatómiájú népek mellett. Ez a tiszta anatómia teszi csak lehetővé a magyarságnak, hogy a múltjáról lehántsa a kinövéseket. A jelenében megélje önmagát, és a jövőben a szabadsága tartós és garantált maradjon.

A társadalmi anatómia tekintetében nagyon szerteágazó a magyarok társadalma. Egyszerűen minden emberi tulajdonság, ami valóban jellemzi önmagát az emberiséget is egyéni formában visszatükröződik a magyarságban is. Főleg a megújulás, ami önmagában a példamutatásra teszi képessé a magyarságot.

Az országuk tekintetében mindig rugalmasak, hiszen képesek átlátni az összetettebb nemzeteket is érintő kérdéseket, illetve rendezni valókat. Ez volna önmagában az ideális verzió, ami igazából minden magyart összefog, aki ténylegesen az. Ez a teljesen helyreállított, és kerek egésze a magyar ideáloknak. Ez az ideál, ami egyáltalán nem rossz, hanem önmagában a mennyei fogalmát jelöli.


- Keverve: A magyarság állapota tökéletesen tükröződik itt a mostani időszakban is. Egy hosszas időszak alatt keverékké tett nép, amelyik a csak részben megvalósult tervek szerint csak részlegesen keveredett össze. A nyelv 30-33%-át külföldi szavakkal, és eltorzított jelentésű magyar szavakkal töltötték fel az évszázadok folyamán. A mostani időkben az angol, német, orosz, latin és egyéb természetes és mesterséges nyelvekből is áthoztak (öntudatlanul) a magyarba szavakat, amiket egy átlagos magyar ember csak akkor fog tudni megérteni, ha egyszerűen elfelejti a magyar nyelvben is meglévő magyar szavait, ami csak egy másik magyar számára érthetőek meg.

Ez így önmagában egy elsőre jelentéktelennek tűnő dolog, de a mélyebben meghúzódó tényező, amikor ez, ha bekövetkezik, akkor a magyarság az összetettségében, és ezáltal tisztaságában minőség romlás, és ezáltal egy átmeneti zavar keletkezik. Ami csak úgy állítható helyre, hogy felkutatásra kerülnek azok a dolgok, amik bennünk vannak. A józan ítélő képességünk segítségével lehetséges azoknak a bizonyos dolgoknak a megtalálása, ami végül elkezdi magától is, és helyreállítja teljesen az összetett részeit a magyar nyelvnek, a magyar kultúrának és ezzel az országának.   

Az eredeti írásunk is, ami a rovásírás. A jobbról balra írás a magyaroknál felcserélődött külső tényezők által. De csak azért, hogy azok, akik baloldalról olvasnak. Ők is megértsék a magyarok írását, illetve könnyebben lefordíthassák a saját nyelvükre. Amit pedig egy másik művelt nem magyar ember is simán megtudott volna tenni.

Az emberiség tekintetében az olvasás minden irányba tökéletesen megy, ha az ember önmagától is megtanul jobbról balra, vagy annak fordítottja szerint olvasni. Vagy írni.

A magyarságot ebben a torz formájában két nagyon egyszerű szerepre szánták. Kollektív kísérleti alany, akinek tanulmányozták teljesen a viselkedését, a gondolkodását, a nyelvét és ezáltal az emberségét. Az emberségen belül hangolták el magát a magyarságot, hogy legyen bármi áron önfeladó és önfeláldozó. A történelem sok példát tud erről szolgáltatni, ha most csak a magyar szemszöget vesszük górcső alá.

Ez az önfeladás, és önfeláldozás egyáltalán nem jellemző a magyarokra, mert ők nem ilyen világból valók. Csak lehajították a magyarságot egy ilyen jellegű világba, ami lassacskán felfogja számolni önmagát.

A magyarság csak azáltal tud kiszabadulni ebből a létrehozott helyzetből, ha ráébred a "középpontjára", és teljes kerek egész formájú ártatlanságára. Ezáltal véglegesen kikerül abból az állapotból is, amire idáig mindig sor került. Az agymosásra, ami az anatómiai magyarság egészére kihatott, és még kihat a történelme során.

A jelenlévő magyarság fölött álló elit egy keverék elit. A nyelvet nagyon tökéletesen beszélik, de egyáltalán nem jellemző rájuk a magyarság bármilyen teljesen pozitív jellemvonása. Inkább annak teljes ellentéte, ami pedig az igazi magyar embert egyáltalán nem jellemzik, és soha nem tudnák az emberi eredeténél fogva jellemezni. Ezért vannak csakis azok a gondok, amik idáig a puszta megfigyeléseim során teljesen igaznak bizonyultak, mert hiszen apránként visszaigazolásukra került sor.

Megoldás, mint elsődleges és végleges lehetőség az elitről való végleges leválásra:

A megoldás ebben a helyzetben csakis az lehet, ha minden meglévő (a kormány által is támogatott) csoportból, és szervezetből megtörténik a végleges kilépés, távolmaradás. Egyszerűen csak alternatívákat kell rájuk, illetve a helyükre felépíteni. Már rengeteg alternatíva van, de túlságosan közeli kapcsolatba kerülhetnek tudatosan, vagy öntudatlanul a kormánnyal szemben. Aminek a következménye a bomlasztás, vagy a kormánypárti irányítás.

Ezért más lehetőség nem lévén igyekezzünk a bojkott irányába lépni, amennyire a körülmények ezt megengedik, és ezáltal is közelebb kerülhetünk a szabadságunkhoz. Ha elkötelezetten teszünk érte.

Köszönöm a figyelmet!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése