2013. június 28., péntek

36. Bejegyzés: Pillanatok a függőny mögött...

Üdvözöllek kedves olvasó!

Ebben a bejegyzésben a mostani mi síkunkon zajló vihar előtti csendről és a másik alsóbb és felettünk lévő síkokon is zajló hullámzó eseményekről kívánok írni.

Ez az egész időszak most vagyis 2013 már több mint 6-7 hónapja tart. Na ezt az időszakot én szinte alig pár hétnek illetve sok más értelemben felgyorsult időszaknak tudtam/tudom csak érzékelni. Egyre mélyebben érzem, hogy minden ember életébe, aki teljesen felébredt. A Fény képviselői a maguk módján belenyúlnak és szó szerint kifacsarják, kiszedik vagy kicsavarják az olyan egyéneket és elemeket, amik vagy akik már egyáltalán nem tartóznak a felébredtek életébe. A felébredettek is, akik ténylegesen teljesen felébredtek éreznek egyfajta lebegő érzést, ami egyszerre csodás, de egyszerre sokkoló is. Ezzel nincs egyáltalán semmi baj, mert most jön az, amit a nagy próféciák és az összes nagy vallás is hirdetett. Van, aki ezt elragadtatásnak, eltűnésnek vagy pedig elmenetelnek értelmezi. Valójában az összes itt felírt értelmezés megfelel a maga perspektívájában.

Ugyanis a régi Vaskori elit elmegy. Vagy így, vagy úgy. Isten (Teremtő Atya-Anya/Univerzum/Forrás stb.) malmai lassan, de őrölnek. Ez nemcsak nekik szól, hogy ezt a malom őröl, hanem minden emberen keresztül megy ez az őrlő, aki belekapaszkodik az illúziói révén ebbe a "gabona" és nem akarja tudomásul venni, hogy az átalakul "lisztté" és mindenáron arra törekszik, hogy abból magához vegyen minél többet és megtartsa azt. Itt most maga a "gabona" tökéletesen ráillik az anyagi tárgyak egészére. Pénz, lakás, autó, személy stb. Mind erre ráillik. Maga a "liszt" fogalma itt az átalakulás beteljesedését jelenti spirituális szemszögből. Addig Isten malmai, amik őrölnek, de lassan magát az életet jelentik. Ez zajlik itt most a Földön, ha nagyon dióhéjasan fogalmazok. Mindannyiunk életében ez a folyamat zajlik, ami próbára teszi azokat, akik ragaszkodnak vagy harcolnak. De viszont jutalmazza azokat, akik elfogadnak és szeretnek tiszta szívből.

Ezt látom, ami zajlik a palettán, hogyha rövid, de egyértelmű hasonlatokban gondolkodva leírom a világunkban zajló helyzetet/helyzeteket.

De mivel magam magyar vagyok és nem másik nemzetnek a gyermeke és az Isten is engem magyarrá tett, mert kiérdemelve ezt az életet megteszem, hogy minél több szeretet és Fény lehessen jelen a Földön. Itt most elkezdve boncolgatva ezt a témát.

Két részre bontva kezdem el boncolgatni a jelen helyzetet. Az egyik itt a fizikai síkot érintve a másik rész meg a nem-fizikai síkok rám eső részét érinti. Szóval ezért kérlek kedves olvasó! Az itt leírtak az én intuíciómból kiindulva íródnak le és ennek tekintetében nem kell elhinned, hanem csak megtekintened, hogy magam mit érzek ebben a világban, amik történnek. Még mielőtt elkezdem a boncolgatást meditálj egy kicsit és helyezd magad a szívedbe. Ha úgy érzed, hogy készen állsz, akkor bele is vágok a közepébe. Először következzék a Földi sík aztán a túlsó sík.

Itt a Földön magam azt érzem, hogy az elitnek a tagsága, ha piramisrendszerben gondolkodom, akkor azt érzem róluk, hogy fentről lefelé elindult egyfajta szétziláló folyamat, ami őket a piramisukkal együtt megrázza és folyamatosan recsegteti és ropogtatja. A tetején ők (az elit) vannak és mivel minden lehetőséget és eszközt bevetnek annak érdekében, hogy a piramisuk, ami szó szerint a szervezetekből (kőből) és az emberekből (habarcsból) áll. Egyben maradhasson.

Ez a piramis, ami a Föld szinte minden országán átível és az olyan részei, amik kétféle formába sorolhatók. Lesznek a "kővekből" olyan részek és a "habarcsokból" is, amik újra lesznek rövidesen a Létezés által hasznosítva és lesznek olyan részek is, amik a recsegés, a tördelés és az omlás következtében eltávolodnak és végül eltűnnek a mélységben.

Amik megmaradnak részek azt a Létezés újrafogja hasznosítani és átfogja alakítani azokat a részeket. A piramis formája is megfog változni gömbbé. Ahol nincsen csúcs és alárendelés. Lesz helyette gömb, ahol tiszta egyenlőség és teljesen egészséges/önkéntes alapú mellérendelés van. Ebben a piramisban pillanatnyilag ez a gömb már kialakult. Csak most történik az is, hogy a gömb, ami erősebb és frissebb anyagokból is áll azok szállingóznak lefelé a gömb irányába. De ez a gömb nem lesz teljesen olyan anyagból, mint maga a piramis, mert csak tiszta és teljesen új anyagot fog tartalmazni. Az újrahasznosítás során felújításra és hatalmas megtisztulásra fognak kerülni ezek az anyagok. Ezért ez a gömb forma végleges megszilárdulását és egyben hihetetlen rugalmasságát is előfogja idézni.

Most ezért is itt a piramison belül, akik már a gömbben vannak azok segítenek azoknak, akik hajlandóak a piramisból átmenni a gömbbe. Aki nem jön az sem baj. Mert ebben a gömbben is most átmenetileg korlátozott a hely és kisebb ennél a kolosszálisabb méretű piramisnál. De ahogy a Létezés folyamatosan formálja a munkája segítségével ezt a gömböt úgy lesz a gömb idővel is hatalmas. Ez vár itt minket a Földön.

A már letört és még letörő piramis kő és habarcs darabkák még "megpróbálhatnak" megakadni a gömbön, de mivel nincs rajta fogás ezért szépen lassan lefognak csúszni. Túl nagyok és egyben túl nehezek ennek a gömbnek a számára, hogy megmaradhassanak rajta. Mert ugyanis ezen a gömbön csak két bejárat létezik. És ezeket olyan energiák (entitások) védelmezik és tartják karban akik/amik a gömb tisztán tartásáért és rugalmasságért lettek felelősek.

Itt a fizikai síkon ezt úgy kell értelmezni, hogy minden olyan erő és csoport, amik/akik hozzátartóznak egyfajta én-érdek-alárendelés háromszöghöz. Ezek a csoportok hiába próbálnak bármit is tenni, hogy megmaradhassanak. Egyszerűen a hitelüket vesztik és az emberek már nem fogják őket egyáltalán támogatni. Egyre keveseket lehet velük becsapni, hogy csak ők a jó és a megoldás egymaguk mindenre. Ez persze a szabad akarat következtében elhúzódhat, de hivatkozva itt Isten malmaira ez a folyamat végleges és azt fogja eredményezni, hogy az ebbe a háromszögbe (én-érdek-alárendelés háromszöge) tartozók nagy része, ha nem kapja meg a felismerést végleg belefulladnak az illúzióikba és csak saját magukat húzzák le a mélységbe és még az is lefogja őket dobni magáról, aki még most egyelőre vakon és megvezetve megbízik bennük. Ez lesz az érvényes az összes politikai pártra, rendvédelmi szervre, igazságszolgáltatásra, médiára, vállalatra, személyre és mindenre, ami a piramishoz tartózik (még).

Ezt pedig nemcsak maga a Teremtő idézte elő, hanem pusztán az ember is. Ez lesz a világgal is. Megtisztul és a sötétség helyét a Fény veszi át. Bármit is próbálnak fennhangon mondogatni, hogy őket válaszd, mert ez okozza neked a jót az Isten te eléd fogja tenni az igazságot róluk. Leveszi az álarcukat, a ruhájukat és a belsőjüket is megfogja mutatni neked. Napról-napra egyre többet vesz le róluk, amit az általuk művelt "elfoglaltságok" következtében észre sem fognak venni, mert nem is akarják majd ezt észrevenni. Hiszen ők nem tudnak hinni abban, ami pedig igaz.

Az a személy is, aki még alszik fel lesz rázva. Akár tetszik neki, akár nem, mert az Isten nem kívánja már azt nézni, hogy az alvók, akik miatt (is) sok elfajult esemény történt a bolygón a hirtelen jövő felfokozott ingerek következtében kárt fognak tenni önmagukban és ezáltal másokban. Erről a Fény erői már tudomást szereztek jó ideje és ezért megy ez az elhúzódás (Az Eseményt illetően) is részben, hogy majd egy fény zubbonyt húzzanak az alvókra, hogy ameddig dühöng addig nem ártson se magának se másnak. Aztán amint a dühöngése lejárt egy felébredt egyén (Fénymunkás) odafog térni hozzá, hogy aztán elmagyarázza a hirtelen felébresztettnek, hogy ez az egész ameddig aludt ez történt a világban és körülötte is. Aki persze először döbbenten fog kinézni önmagából. Ekkor ez a zubbony is levételre fog kerülni róla. Ez után kezdődhet csak az igazi munka, ami szintén nagyon sok lesz, mert ezt teremtették tudattalanul és ennek eltakarításra kell kerülnie.

Ezért is a régi szervezetek megszűnnek vagy átalakulnak. Sok fog megszűnni, mert nem lesz rá már szükség. Az átalakuló szervezeteket a régi tagjaik közül csakis a tiszták vezethetik. Nem lesz lehetőség a régi trendek szerint vezetni, mert az Isteni törvények szigora azon nyomban odavetül.

Természetesen ez mellett az egyéni életekben is a fizikai családmodell szétfog esni (Főleg az érdeken alapuló és aszerint élő családok...) és a helyét a lélekcsalád modellje fogja átvenni. Nem lesz szükség az értelmetlen érdekeken és más alárendeltségen alapuló kapcsolatokra sem. Ezért is ezt a Teremtő szétfogja választani, ami már most is zajlik és szó szerint érezhető. Ezért is az ikerlángok itt szabadon összefognak futni. Aminek a következtében az élet tényleges szabadság és tökéletességgé válik.

Mindenki megfogja érteni és elismerni, hogy a Létezésben mindannyian a Föld társteremtői és az Univerzum elválaszthatatlan részei vagyunk. Legyen ez az elválasztása bárkinek tudatos vagy tudattalan döntés a Teremtő lefogja szedni mindenkiről ezt a fátyolt, ami csak korlátoz. Ez alatt azt kell érteni, hogy a szereteten alapuló vallások átalakulnak és lazábbak lesznek bizonyos fokig. Tehát megszűnik az erőszakos térítés és minden, ami különbözik az adott dologtól, hogy démonizálják vagy az "Az én utam csak az igaz a többi hamis..." nevű dogma. A szeretetlenségen alapuló vallások és szekták végleg elporladnak. Aki benne kíván maradni megteheti. Csak akkor a Teremtő küldeni fogja az igazságot róluk, hogy ez meg az van benne és, ha mégis ezt kívánja követni az adott személy semmilyen retorzió nem fogja az ilyen egyént érni senki és semmi részéről sem. Ameddig az a szabad akarat törvényének ismeretében történik.

Ezáltal az Én tudat átalakul szimbiotikus Mi tudattá. (5D társadalmak ilyenek.) Ez az alapja az új Földi társadalomnak is.

Ezek lesznek a mi síkunkon, amit természetesen az elit a propaganda eszközeivel és csoportjaival mindenáron megpróbál számos irányba elferdíteni vagy meghamisítani. Ezzel is az ébredés folyamatát lehetőleg összezavarni (csak rövid időre) vagy leállítani (erre már nincs lehetőség). Ezért is az önismeret a titok és nem más, ami segít ezeket az információkat kiszűrni az igazaktól és a hamisaktól. Ezért fontos minden egyes információ elolvasása/megtekintése közben a belsőhangra figyelni. Mert a belsőhangod tudja, hogy melyik a jó irány és mi nem. Ezért is a média 90%-a nyugodtan mellőzésre kerülhet. Az üzenetek is, amik másik dimenziókból jönnek azok is nagyon megfognak szaporodni. Lesz közöttük bőségesen pozitív, de egyben negatív is. Ahol arrogancia, vádak, bonyolultság és várakoztatásra sulykolás lesz. Az olyan üzeneteket nyugodtan hanyagolhatod.

A legjobb módszer szituáció vizsgálatra a meditáció. Az igaz üzenetekre biztatás, bölcsesség, szeretet és egyszerűség a jellemző. Ezen kívül vannak a furmányosúbbak is az üzenetek tekintetében. Ezeket úgy lehet csak megkülönböztetni, hogy megpróbálod megérezni az energiájukat. Ahol fehér/arany színű az energia az tiszta forrás. A fekete/szürke energia az viszont nem az. Ezért kell nagyon éber tudatosnak lenni, ami csak meditáció által és nyugodt elme segítségével tartható fenn.

A Földi helyzet fizikai részét illetően ennyit tudtam megosztani.

Áttérek a nem-fizikai síkokra.

Jelenleg a nem-fizikai síkokon a Fény erői már nagyon sok zugot kitakarítottak, de még mindig vannak úgynevezett gócpontok, ahol a másik oldal erői koncentrálódnak és próbálják a főképp zavaró tevékenységeiket véghez vinni. Amik természetesen minden egyes alkalommal egyre kevesebb sikert fognak hozni nekik és végül emiatt elfáradnak. Aztán vagy belepusztulnak a fáradtságukba vagy pedig feladják a küzdelmet. Sokuk inkább fanatikus módjára végzi a dolgát és végül bele fog pusztulni a tevékenységébe. De mivel a Fény erői is már ezt a végső elsöprő harcot vívják a sötétekkel, ahol a Fény győzelme már biztos. A Földre vonatkozó "Eseményt" is a Teremtő rövidesen elindítja, mert már minden lehetőség és körülmény adott lesz az elsöprő és gyors lefolyáshoz.

Köszönöm a figyelmet!
 Írta HUNFény

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése